Można zmienić orientację strony podczas drukowania. Na przykład: można wydrukować stronę poziomo lub pionowo. Dostępne opcje:

Obracaj strony automatycznie podczas drukowania

Obracaj strony ręcznie podczas drukowania


Obracaj strony automatycznie podczas drukowania

Opcja Automatycznie obróć i wyśrodkuj w oknie dialogowym Drukuj automatycznie wybiera orientację strony, która najlepiej pasuje do treści i papieru. Na przykład arkusz może być drukowany poziomo, natomiast biuletyn może być drukowany pionowo. Opcja Automatycznie obróć i wyśrodkuj zastępuje orientację wybraną w części Ustawienia strony (program Acrobat 10.x) lub Ustawienia drukowania (program Acrobat 9.x).

Program Reader lub Acrobat (system Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Upewnij się, że w części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj zaznaczona jest opcja Automatycznie obróć i wyśrodkuj. (Ta opcja jest domyślnie włączona.)

  Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Automatycznie obróć i wyśrodkuj
 3. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować.

Program Reader lub Acrobat (system Mac OS)

 1. Kliknij ikonę Drukarka na pasku narzędzi.

 2. Upewnij się, że w części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj zaznaczona jest opcja Automatycznie obróć i wyśrodkuj. (Ta opcja jest domyślnie włączona.)

  Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Automatycznie obróć i wyśrodkuj
 3. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Obracaj strony ręcznie podczas drukowania

Zmienia się tylko orientacja papieru; orientacja treści się nie zmienia.

Program Reader lub Acrobat 10.x (system Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.

  Odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj
 3. Kliknij przycisk Ustawienia strony w dolnym lewym rogu okna dialogowego Drukuj.

  Kliknij przycisk Ustawienia strony w dolnym lewym rogu
 4. Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.

  Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować.

Program Reader lub Acrobat 10.x (system Mac OS)

 1. Kliknij ikonę Drukarka na pasku narzędzi.

 2. W części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.

  Odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia strony w dolnym lewym rogu okna dialogowego Drukuj.

  Kliknij przycisk Ustawienia strony
 4. Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować.

Program Reader lub Acrobat 9.x (system Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia drukowania.

 2. Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.

  Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 4. W części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.

  Odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.
 5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować.

Program Reader lub Acrobat 9.x (system Mac OS)

 1. Wybierz opcje Plik > Ustawienia strony.

 2. Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.

  Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 4. Rozwiń zawartość okna dialogowego Drukuj, klikając strzałkę po prawej stronie listy rozwijanej Drukarka.

  Upewnij się, że okno dialogowe Drukuj jest rozwinięte
 5. W części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.

  Odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.
 6. Kliknij przycisk Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online