Jeśli plik PDF zawiera strony o różnych rozmiarach, np. listowy i druku oficjalnego, można określić, które strony mają być wydrukowane na papierze określonego rozmiaru. Ustawienie Wybierz źródło papieru przekazuje do drukarki informację, który podajnik papieru najlepiej odpowiada każdej stronie.

•  Czynności w systemie Windows

Czynności w systemie Mac OS


Windows

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj.

 2. Z menu podręcznego Skalowanie strony wybierz opcję Dostosuj do obszaru drukowanego.

 3. Wybierz opcję Wybierz źródło papieru wg rozmiaru strony PDF.

  Wybierz opcję Wybierz źródło papieru wg rozmiaru strony PDF
 4. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować.

Mac OS

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj.

 2. (Reader X/Acrobat X) Na dole okna dialogowego Drukuj kliknij przycisk Drukarka, a następnie kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu.

  Kliknięcie przycisku Drukarka
 3. Upewnij się, że okno dialogowe Drukuj jest rozwinięte, klikając opcję Pokaż szczegóły w menu podręcznym Drukuj.

  kliknij opcję Więcej szczegółów
 4. Z menu Układ wybierz opcję Obsługa papieru.

  wybierz opcję Obsługa papieru
 5. Wybierz opcję Skaluj w celu dopasowania do papieru.

  Wybierz opcję Skaluj w celu dopasowania do papieru
 6. Kliknij przycisk Drukuj.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online