Na jednym arkuszu papieru możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF. Drukowanie wielu stron na arkuszu jest też zwane drukiem „n-up”, (na przykład 2-up lub 6-up, zależnie od liczby stron). Możesz określić sposób uporządkowania stron – poziomo wzdłuż arkusza lub pionowo w kolumnach.


  1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  2. Z menu podręcznego Skalowanie strony wybierz opcję Wiele stron na arkusz

  3. Z menu podręcznego Stron na arkusz wybierz liczbę stron.

  4. Z menu podręcznego Kolejność stron wybierz Poziomo, Pozioma odwrócona, Pionowo lub Pionowa odwrócona:

    Menu Kolejność drukowania
    Kolejność drukowania
  5. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online