Możesz wydrukować część strony dokumentu PDF. Narzędzie Zdjęcie umożliwia zaznaczenie obszaru, który chcesz wydrukować. Obszar może zawierać tekst, grafikę lub połączenie tych elementów. Możesz wydrukować wybrany obszar w pełnym rozmiarze lub dostosować go do rozmiaru papieru.


 1.  Otwórz plik PDF w programie Adobe Reader lub Adobe Acrobat.

 2. (Acrobat X/Reader X) Wybierz polecenia Edytuj > Wykonaj zdjęcie.
  (Acrobat 9/Reader 9) Wybierz polecenia Narzędzia > Zaznaczenie i powiększenie > Zdjęcie.

 3. Przeciągnij wokół obszaru, który chcesz wydrukować.

  Przeciągnięcie wokół obszaru do wydrukowania
 4. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 5. Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj w obszarze Strony do wydruku zaznaczona jest opcja Wybrana grafika.

  Opcja Wybrana grafika
 6. (Opcjonalnie) Aby powiększyć zaznaczony tekst lub grafikę w celu dopasowania ich do arkusza papieru, z listy Skalowanie strony wybierz pozycję Dopasuj do obszaru drukowalnego. Uwaga: powiększenie obszaru powoduje obniżenie rozdzielczości druku.

  Opcja Skalowanie strony
 7. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online