Można drukować dokument o dużym formacie, na przykład afisz lub baner, dzieląc stronę na wiele arkuszy papieru („dzielenie”). Opcja dzielenia oblicza, ile potrzebnych jest arkuszy papieru. Można dostosować wielkość oryginału, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do papieru oraz określić stopień nachodzenia każdego „kafelka”. Następnie można je złożyć razem.

Adobe Reader w wersji 9 lub starszej: program Adobe Reader w wersji 9 lub starszej nie ma opcji dzielenia.


 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Z menu Skalowanie strony wybierz jedno z następujących poleceń:

  • Podziel tylko duże strony  Dzielone są tylko strony, które są większe niż rozmiar papieru.
  • Podziel wszystkie strony  Dzielone są wszystkie strony z pliku PDF.

  Uwaga:

  Jeśli w menu nie ma opcji dzielenia, upewnij się, że w oknie dialogowym zaawansowanych ustawień drukowania nie zaznaczono żadnej z następujących opcji: Drukuj jako obraz, Rozbarwienia (tylko w przypadku programu Acrobat) lub Rozbarwienia In-RIP. Sprawdź też wersję programu Reader. Wersja Reader 9 nie obsługuje dzielenia.

 3. Ustaw następujące opcje stosownie do potrzeb:

  • Skala fragmentu  Umożliwia skalowanie strony o wartość podaną przez użytkownika.
  • Nakładka  Umożliwia określenie wartości nałożenia fragmentu na sąsiadujące fragmenty.
  • Znaczniki cięcia  Umożliwia dodanie znaczników, które mają pomóc w przycięciu nakładki.
  • Etykiety  Umożliwia dodanie nazwy pliku i numeru strony na każdym fragmencie.
  Opcje skalowania stron
  Zeskalowane strony
 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online