Drukowanie wybranych stron z pliku PDF

 1. Otwórz plik PDF w programie Adobe Reader lub Acrobat.

 2. Otwórz kartę Strony po lewej stronie okna dokumentu, jeśli nie jest jeszcze otwarta.
  W programie Acrobat X wybierz polecenia Widok > Pokaż/Ukryj> Panele nawigacji > Miniatury stron.
  W programie Acrobat 9 wybierz polecenia Widok > Panele nawigacji > Strony.

  Wybór poleceń Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Miniatury stron
 3. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub klawisz Command (Mac OS) i kliknij miniatury stron, które chcesz wydrukować.

  Przytrzymanie klawisza Ctrl (Windows) lub klawisza Command (Mac OS) i kliknięcie miniatur stron
 4. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  W obszarze Strony do wydruku w oknie dialogowym Drukuj zaznaczona zostanie opcja „Wybrane strony”.

 5. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Wydruk konkretnych stron z pliku PDF

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Strony do wydruku w oknie dialogowym Drukuj wpisz numery stron, które chcesz wydrukować. Aby wprowadzić zakres stron, użyj dywiza. Rozdziel strony lub zakresy przecinkiem lub spacją (np. „4, 7, 15–34, 56”).

  Wpisanie numerów stron do wydrukowania
  Niekolejne strony i zakres stron określony w obszarze Strony do wydruku w oknie dialogowym Drukuj.

 3. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online