Obsługiwane formaty plików przez programy Acrobat i Reader

W tych tabelach opisano formaty plików, które są obsługiwane przez programy Adobe Acrobat i Acrobat Reader na potrzeby różnych funkcji. 

Więcej informacji o ustawieniach i opcjach dostępnych podczas importu i konwersji plików można znaleźć w pomocy programu Acrobat.

Drukarka Adobe PDF

Większość aplikacji systemu Windows wyposażonych w polecenie Drukuj umożliwia konwersję plików na format PDF za pomocą drukarki Adobe PDF w oknie drukowania aplikacji. Do konwersji pliku używane są bieżące ustawienia preferencji programu Adobe Distiller i ustawienia Adobe PDF. Więcej informacji o ustawieniach i ograniczeniach tej metody tworzenia plików PDF można znaleźć w artykule Ustawienia konwersji Adobe PDF

Formaty konwersji modułu PDFMaker

Użyj menu Adobe PDF lub menu programu Acrobat w różnych aplikacjach innych firm, aby konwertować pliki na format PDF. Pełną listę aplikacji zgodnych z modułem PDFMaker obsługiwanych przez program Acrobat można znaleźć w artykule Zgodne przeglądarki internetowe i aplikacje modułu PDFMaker, w którym przedstawione zostały również przeglądarki internetowe obsługujące wyświetlanie plików PDF i konwersję stron sieci Web na pliki PDF.

Formaty pliku do bezpośredniej konwersji (Acrobat) 

Użyj poleceń Plik > Utwórz PDF > Z pliku, aby skonwertować te formaty pliku na Adobe PDF. Na pliki PDF można również skonwertować dane ze schowka, witryny sieci Web i zeskanowane dokumenty. Więcej informacji o tych metodach konwersji można znaleźć w pomocy programu Acrobat w temacie Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat.

Rozszerzenie Nazwa pliku Komentarze
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx Formaty pakietu Microsoft Office (Word 2010, PowerPoint, Excel) Upewnij się, że zainstalowana jest poprawna wersja pakietu Microsoft Office.
.txt, .rtf  Format tekstowy, tekstu sformatowanego  
.ps, .eps, .prn Adobe PostScript i Encapsulated PostScript  
.bmp, .jpeg, .gif, .tiff, .png, .pcx, .rle, .dib Pliki obrazów  
.html Strony internetowe  
.wpd Corel WordPerfect Zainstaluj program Corel WordPerfect, a następnie skonwertuj za pomocą drukarki Adobe PDF (Acrobat 9 i Acrobat X | Windows).
.odt, .odp, .ods, .odg, .odf, .sxw, .sxi, .sxc, .sxd, .stw Pliki prezentacji, arkusza kalkulacyjnego, grafiki i dokumenty OpenOffice i StarOffice Jeśli aplikacje mają dostęp do systemu drukarki, można użyć drukarki Adobe PDF do konwersji tych plików.
.psd Adobe Photoshop Dotyczy tylko programu Acrobat.
.ai Adobe Illustrator Dotyczy tylko programu Acrobat.
.indd Adobe InDesign Dotyczy tylko programu Acrobat.
.u3d, .prc Pliki 3D Domyślnie wyłączone. Włącz za pomocą klucza rejestru. Więcej informacji.
.dwg, .dwt, .dxf, .dwf, .dst Autodesk AutoCAD  
.xps Dane techniczne papieru XML Domyślnie wyłączone. Włącz za pomocą klucza rejestru. Więcej informacji.
.mpp MS Project Jeśli program MS Project jest zainstalowany.
.vsd MS Visio Jeśli program MS Visio jest zainstalowany.

Formaty obsługiwane przez funkcje zapisywania/eksportowania (Acrobat) 

Poniżej znajduje się lista obsługiwanych formatów plików, które można wyeksportować z pliku PDF. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako. Następnie w wyświetlonym oknie wybierz lokalizację zapisu i odpowiedni format pliku z listy. Na koniec zapisz plik.

Rozszerzenie Nazwa pliku Wersja Komentarze
.pdf Adobe PDF, Adobe PDF zoptymalizowany, PDF/A, PDF/E, PDF/X PDF 1.3–1.7  
.ps PostScript    
.eps Encapsulated PostScript PS poziom 2–3  
.html, .htm HTML    
.jpg, .jpeg, .jpe JPEG    
.jpf, .jpx, .jp2, .j2k, .j2c, .jpc JPEG2000    
.png PNG    
.pptx Prezentacja PowerPoint 2010 i nowsze  
.rtf Rich Text Format (RTF)    
.txt Tekstowy (dostępny), tekstowy (zwykły)    
.tif, .tiff TIFF    
.xlsx Skoroszyt Excel    
.doc, docx Dokument Word 2010 i nowsze  
.xml XML, arkusz kalkulacyjny XML 1.0, 2003  

Formaty wideo (Acrobat Pro)

Te formaty plików można umieszczać w plikach PDF programu Acrobat Pro do odtwarzania w programie Acrobat i Acrobat Reader.

Format

Zmiana kodowania

Przesyłanie strumieniowe URL

Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania

Umieszczanie starszego typu

n.d.

Nie

Nie

Nie

Film QuickTime (.mov)

Tak

Tak

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak

MPEG (.mp4, .m4v)

Tak

Tak

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak (poza .m4v)

Film 3GPP (.3gp, .3g2)

Tak

Tak

Tak, jeśli kodowany H.264

Nie

Formaty wideo (Acrobat XI Pro i Acrobat X Pro)

Te formaty plików można umieszczać w plikach PDF programu Acrobat X Pro do odtwarzania w programie Acrobat X i Adobe Reader X.

Format

Zmiana kodowania

Przesyłanie strumieniowe URL

Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania1

Umieszczanie starszego typu2

n.d.

Tak

Tak

Nie

Shockwave Flash (.swf)

n.d.

Tak

Tak

Tak

Film QuickTime (.mov)

Tak

Tak

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak

MPEG (.mp4, .m4v)

Tak

Tak

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak (poza .m4v)

Film 3GPP (.3gp, .3g2)

Tak

Tak

Tak, jeśli kodowany H.264

Nie

1 Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania jest obsługiwane w programie Acrobat X Pro.
2 Odtwarzanie jest zgodne ze starszymi wersjami programu Adobe Reader.

Formaty wideo (Acrobat 9 Pro i Pro Extended)

Te formaty plików wideo można umieszczać w plikach PDF programu Acrobat 9 do odtwarzania w programie Acrobat 9 i Adobe Reader 9.

Format

Zmiana kodowania1

Przesyłanie strumieniowe URL

Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania2

Umieszczanie starszego typu3

n.d.

Tak

Tak

Nie

Microsoft AVI (.avi)

Tak

Nie

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak

Film QuickTime (.mov)

Tak

Nie

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak

MPEG (.mp4, .m4v, .mpeg, .mpg)

Tak

Tak (tylko .mp4)

Tak, jeśli kodowany H.264

Tak (poza .m4v)

n.d.

Nie

Tak

Tak

Windows Media (.wmv)

Tak

Nie

Nie

Tak

Advanced Streaming Format (.asf)

Tak

Nie

Nie

Tak

Film 3GPP (.3gp)

Tak

Nie

Tak, jeśli kodowany H.264

Nie

RealMedia (.ram)

Nie

Nie

Nie

Tak

1 Zmiana kodowania wideo do bezpośredniego odtwarzania w programie Acrobat 9 jest obsługiwana wyłącznie w programie Acrobat 9 Pro.

2 Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania jest obsługiwane zarówno w programie Acrobat 9 Pro, jak i Acrobat 9 Pro Extended.

3 Odtwarzanie jest zgodne ze starszymi wersjami programu Adobe Reader, ale wymaga zgodnego odtwarzacza multimediów podczas wyświetlania.

Formaty audio (Acrobat)

Pliki audio w tych formatach można umieszczać do bezpośredniego odtwarzania w programie Acrobat i Adobe Reader.

Format Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania1 Umieszczanie starszego typu2
Audio mp3 (.mp3) Tak Tak
Audio Waveform (.wav) Nie Tak
Audio Interchange (.aif, .aiff) Nie Tak
MPEG Audio (.mpa, .m4a) Nie Tak
Windows Media Audio (.wma) Nie Tak

1 Bezpośrednie umieszczanie bez zmiany kodowania jest obsługiwane w programach Acrobat 9 Pro, Acrobat 9 Pro Extended i nowszych.
2 Odtwarzanie jest zgodne z programem Adobe Reader 9 i wcześniejszymi, ale wymaga dostępności zgodnego odtwarzacza multimediów podczas przeglądania.

Uwaga: program Acrobat X obsługuje tylko dźwięk w formacie mp3.

Formaty 2D i 3D (Acrobat 9 Pro Extended, Adobe 3D Reviewer)

W poniższej tabeli przedstawiono formaty plików 2D i 3D, które można importować w programie Adobe Acrobat 9 Pro Extended i Adobe 3D Reviewer. Więcej informacji o importowaniu i eksportowaniu plików można znaleźć w pomocy programu Acrobat 9 Pro Extended i 3D Reviewer.

 

Format/aplikacja Rozszerzenie Wersja Acrobat 9 Pro Extended 3D Reviewer
3DXML  3DXML  Do 3.0 

T

T

ACIS  SAT, SAB  Do 15 

T

T

Adobe Acrobat 3D  PDF 

7, 8, 9 

T

T

Autodesk 3D Studio  3DS   

T

T

Autodesk AutoCAD  DWG, DWF, DXF  12, 13, 14, 2000–2008 

T

 
Autodesk Inventor  IPT, IAM  Do 12.x, 2008 

T

T

CATIA Graphical Representation (CGR)  CGR   

T

T

CoCreate OneSpace Designer  PKG, SDP, SDPC, SDW, SDWC, SDA, SDAC, SDS, SDSC, SES, BDL  V3 do V2007 

T

T

COLLADA  DAE   

T

T

Dassault CATIA V4  MODEL, DLV, EXP, SESSION  Do 4.2.5 

T

T

Dassault CATIA V5  CATDRAWING  2D   

T

Dassault CATIA V5  CATPRODUCT, CATPART  Do R18 

T

T

Hewlett-Packard Graphics Library  HP, HGL, HPL, HPGL, PLT     

T

Industry Foundation Classes  IFC  IFC2x3 i IFC2x2 

T

T

Initial Graphics Exchange Specification (IGES)  IGS, IGES  5.1, 5.2, 5.3 

T

T

JTOpen  JT  Do 8.2 

T

T

KMZ  KMZ     

T

Lattice XVL  XV3, XV0  P-XVL 

T

T

PRC  PRC, PRD  Wszystkie wersje

T

T

Pro/ENGINEER  PRT, XPR, ASM, XAS, NEU  18.0 do Wildfire 4 

T

T

PTC CADDS  PD, _PD, CADDS  Z wyjątkiem wersji 4x/5 

T

T

Siemens I-deas  MF1, ARC, UNV, PKG  Do 13.x (NX 5) 

T

T

Siemens NX  PRT  2D   

T

Siemens NX  PRT  Do NX 5 

T

T

Siemens Parasolid  X_T, X_B  Do 17 

T

T

Siemens Solid Edge  ASM, PAR, PWD, PSM  19, 20 

T

T

SolidWorks  SLDASM, SLDPRT  Do 2009 

T

T

STEP Exchange  STP, STEP  AP 203, AP 214 

T

T

Stereolitografia  STL   

T

T

Universal 3D  U3D  ECMA 1, ECMA 3 

T

T

Virtual Reality Modeling Language (VRML) Worlds  WRL, VRML  1.0, 2.0 

T

T

Obiekt Wavefront OBJ  Tylko siatka 

T

T

 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto