Opis ogólny

Za każdym razem, gdy plik projektu zawiera wiele rysunków utworzonych za pomocą narzędzia pędzel, zwiększa on rozmiar pliku, przez co możesz napotkać pewne problemy z wydajnością w programie Animate. 

Sprawdzone metody

Aby uniknąć problemów z wydajnością programu Animate CC podczas używani narzędzia Pędzel, zespół Animate zaleca wypróbowanie następujących, sprawdzonych metod:

Skorzystaj z trybu Rysowanie obiektu

Zmniejsz liczbę pociągnięć pędzla użytych w symbolach. Możesz uniknąć problemów z wydajnością, gdy używasz trybu Rysowania obiektów podczas korzystania z pędzla. 

Kiedy narzędzie jest w trybie rysowania obiektów, tworzone obiekty są traktowane jako niezależne całości. Program Animate tworzy kształty jako oddzielne obiekty, które można przekształcać niezależnie od siebie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tryb Rysowania obiektów.

Konwertuj obrysy na wypełnienia

Aby przekonwertować linie na wypełnienia, zaznacz linię lub linie, po czym wybierz polecenie Modyfikuj > Kształt > Przekonwertuj linie na wypełnienia. Zaznaczone linie zostaną przekonwertowane na kształty wypełnione, co ułatwi ich wypełnianie gradientami i wymazywanie. Konwersja linii na wypełnienia może zwiększyć rozmiar pliku, ale też może przyspieszyć odtwarzanie niektórych animacji.

Możesz także wybrać narzędzie i wybrać Rysuj jako wypełnienie w panelu Inspektora właściwości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online