W tym artykule omówiono udostępnianie symboli i animacji dokumentów za pomocą Bibliotek Creative Cloud.

Symbole są podstawowymi elementami stosowanymi wielokrotnie w programie Animate CC. Zawierają one wszystkie rodzaje animacji, jakie program ten pozwala tworzyć. Od tej wersji symbole lub całe animacje można udostępniać za pomocą Bibliotek Creative Cloud. Pozwala to na wygodną współpracę wielu animatorów oraz uproszczenie pełnego obiegu pracy — od projektowania do programowania — podczas tworzenia gier lub aplikacji. Z kolei użycie zasobów powiązanych pozwala zadbać o synchronizację zasobów z oryginałami. W obsługiwanych aplikacjach, takich jak Muse lub InDesign, można wygodnie importować zasoby animacyjne z Bibliotek Creative Cloud.

Przesyłanie symboli do Bibliotek Creative Cloud i udostępnianie ich

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki Creative Cloud lub ikonę Biblioteki Creative Cloud.

 2. Zaznacz symbol na stole montażowym i w stopce panelu Biblioteki Creative Cloud kliknij przycisk +. Zostanie wyświetlone okno podręczne.

  Wysyłanie symboli

 3. Zaznacz pole wyboru Symbole w oknie podręcznym i kliknij przycisk Dodaj. Zaznaczone wystąpienia symboli są wysyłane do Bibliotek Creative Cloud z oznaczeniem SYM.

Przesyłanie i udostępnianie dokumentów z programu Animate do Bibliotek Creative Cloud

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki Creative Cloud lub ikonę Biblioteki Creative Cloud.

 2. Zapisz dokument i w stopce panelu Biblioteki Creative Cloud kliknij przycisk +. Zostanie wyświetlone okno podręczne. 

  Biblioteka Creative Cloud
 3. Zaznacz pole wyboru Cała animacja w oknie podręcznym i kliknij przycisk Dodaj. Zaznaczone wystąpienia animacji są wysyłane do Bibliotek Creative Cloud z oznaczeniem An.  

Używanie symboli z Bibliotek Creative Cloud

 1. Wybierz symbole z Bibliotek Creative Cloud.

  Symbole z Bibliotek Creative Cloud

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz dowolną z poniższych opcji:

  • Umieść połączone: Umieszcza w dokumencie powiązany zasób. Zmiany w zasobie źródłowym są automatycznie synchronizowane z istniejącym zasobem. Można go także przeciągnąć zasób i upuścić go na stół montażowy w celu połączenia.
  • Umieść kopię: Umieszcza w dokumencie kopię zasobu. Można także przeciągnąć zasoby na stół montażowy z wciśniętym klawiszem Alt.
  • Edytuj kopię: Umożliwia edytowanie zasobu w odpowiedniej aplikacji. 

Zachowanie w przypadku edycji połączonych i skopiowanych zasobów

Zasobów połączonych nie można edytować w dokumencie docelowym. Nie można uzyskać dostępu do symbolu w trybie edycji ani zmieniać go. Symbol źródłowy można edytować tylko w Bibliotekach Creative Cloud. W dokumencie docelowym można natomiast edytować skopiowane zasoby.

Używanie dokumentów programu Animate z Bibliotek Creative Cloud

 1. Wybierz dokument (An) z Bibliotek Creative Cloud.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz dowolną z poniższych opcji:

  • Otwórz w nowym dokumencie: Otwiera wybraną animację jako nowy dokument. Zamiast tego można przeciągnąć animację i upuścić ją na stół montażowy.
  • Edytuj: Umożliwia edytowanie zasobu w programie Animate i zapisanie go w Bibliotekach Creative Cloud.
  Symbole animacji

Importowanie animacji z Bibliotek Creative Cloud do programów Adobe Muse i Adobe InDesign

Dzięki Bibliotekom Creative Cloud animacji utworzonych w programie Animate można wygodnie użyć w innych aplikacjach, takich jak Muse lub InDesign.

 1. Otwórz zasób w Bibliotekach Creative Cloud.

 2. Przeciągnij zasób z Bibliotek Creative Cloud do programu Adobe Muse lub Adobe InDesign, umieszczając go w odpowiednim położeniu. Aby włączyć projektowanie aktywnych materiałów w programach Muse i InDesign, upewnij się, że wybrano wymagane ustawienia publikowania w programie Animate CC. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia publikowania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online