Filtr Camera Raw już nie współpracuje z plikami 32-bitowymi

Problem

W programie Photoshop w przypadku próby utworzenia obrazu HDR za pomocą opcji Scal do HDR Pro po wybraniu dla pozycji Tryb ustawienia 32-bitowy w oknie dialogowym Scal do HDR Pro wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Polecenie „Filtr Camera Raw” nie jest aktualnie dostępne.

Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas używania narzędzia Scal do HDR Pro w trybie 32-bitowym

Wersje produktu, których dotyczy problem

Adobe Camera Raw 9.10 i Photoshop CC 2017

Systemy operacyjne

Mac OS i Windows

Informacje dodatkowe

Aktualnie w programie Adobe Camera Raw 9.10 wyłączono bezpośrednie stosowanie Filtra Camera Raw w 32-bitowych dokumentach Photoshop w celu zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi rozbieżnościami wizualnymi między narzędziami Camera Raw i Photoshop. Wtyczka Camera Raw zawsze przetwarza 32-bitowe obrazy źródłowe lub obiekty inteligentne do postaci elementów 8-/16-bitowych.

Obejścia problemów

Użyj dowolnej z poniższych metod:

Metoda 1: Ustaw preferencję obsługi plików i wybierz tryb obrazu w programie Photoshop

Aby zastosować Filtr Camera Raw do 32-bitowego obrazu (HDR) w programie Photoshop:

  1. Upewnij się, że opcja 32-bitowe na 16/8-bitowe jest włączona. Aby włączyć to ustawienie:
    • Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików.
    • W sekcji Zgodność plików w oknie dialogowym Preferencje zaznacz pole wyboru Użyj wtyczki Adobe Camera Raw do konwertowania dokumentów 32-bitowych na 16/8-bitowe.
    • Kliknij przycisk OK.
  2. Wybierz opcję Obraz > Tryb > 8 bitów/kanał lub Obraz > Tryb > 16 bitów/kanał.

Teraz po użyciu opcji Scal do HDR Pro w programie Photoshop otwierane będzie okno dialogowe Filtr Camera Raw. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK. Wynikowy dokument w programie Photoshop jest teraz zapisany w 8 bitach/kanał lub 16 bitach/kanał.

Sposób 2: Użyj wbudowanej funkcji HDR w programie Lightroom

Zaleca się użycie opcji Łączenie zdjęcia > HDR, zamiast Edytuj w > Scal do HDR Pro w programie Photoshop. Funkcja HDR wbudowana w programie Lightroom umożliwia utworzenie scalonego pliku raw HDR DNG, w którym można odwzorować tony za pomocą standardowych elementów sterujących formatem raw w module Develop.

Dodatkowe informacje zawarto w temacie Łączenie zdjęcia HDR.

Metoda 3: Użyj funkcji Scal do HDR wbudowanej w narzędziu Camera Raw

Aby scalić obrazy do formatu HDR z poziomu programu Photoshop i zastosować odwzorowanie tonów za pomocą wtyczki Camera Raw, zaleca się użycie funkcji Scal do HDR wbudowanej w narzędziu Camera Raw. Funkcja scalania w narzędziu Camera Raw umożliwia utworzenie pliku raw HDR DNG, w którym można odwzorować tony za pomocą standardowych elementów sterujących formatem raw w narzędziu Camera Raw.

Szczegółowe instrukcje zawarto w temacie Scalanie zdjęć HDR w programie Adobe Camera Raw 9.0

Metoda 4: 32-bitowe obiekty inteligentne HDR

Aby zastosować wtyczkę Camera Raw w przypadku plików 32-bitowych obiektów inteligentnych HDR, zaleca się użycie funkcji Scal do HDR wbudowanej w narzędziach Camera Raw lub Lightroom. Funkcja scalania umożliwia utworzenie pliku raw HDR DNG, który można otworzyć w programie Photoshop jako obiekt inteligentny. Po kliknięciu dwukrotnym warstwy obiektu inteligentnego w programie Photoshop zostanie otwarte okno dialogowe Camera Raw, w którym można określić odwzorowanie tonów w oryginalnym obrazie HDR, korzystając ze standardowych elementów sterujących formatem raw w narzędziu Camera Raw.

Metoda 5: Użyj zalecanych ustawień funkcji Scal do HDR Pro w programie Photoshop

Podczas korzystania z funkcji Scal do HDR Pro w programie Photoshop zaleca się wybranie trybu 8- lub 16-bitowego (z zastosowaniem wbudowanych opcji odwzorowania tonów w programie Photoshop) lub trybu 32-bitowego po usunięciu zaznaczenia opcji Pełne tonowanie w Adobe Camera Raw. Aktualnie mogą wystąpić problem z obiegiem pracy Pełne tonowanie w Adobe Camera Raw. Firma Adobe rozważa naprawę działania tego obiegu pracy w kolejnym wydaniu programu Photoshop.

W przypadku wybrania opcji 32-bitowej wynikowy 32-bitowy dokument HDR można przetwarzać w narzędziu Camera Raw za pomocą Metody 1: Ustaw preferencję obsługi plików i wybierz tryb obrazu w programie Photoshop opisanej powyżej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto