Informacje o obrazach HDR

Dynamiczny zakres jasności (czyli stosunek jasności w obszarach ciemnych do wartości dla obszarów jasnych), który występuje w naturze, znacznie przekracza zarówno możliwości percepcyjne człowieka, jak i możliwości techniczne urządzeń odtwarzających kolory (np. monitorów i drukarek). O ile oko ludzkie potrafi przystosować się do bardzo różnych poziomów jasności, o tyle większość monitorów komputerowych i aparatów fotograficznych funkcjonuje w ramach pewnego określonego dynamicznego zakresu jasności. Osoby korzystające z takich urządzeń — na przykład fotograficy i artyści filmowi — nie mogą „wyjść” poza określony zakres jasności (i jej zmian), dlatego są zmuszone działać selektywnie, czyli wybierać z otoczenia tylko najważniejsze elementy rzeczywistego dynamicznego zakresu jasności.

Obrazy o szerokim dynamicznym zakresie jasności, nazywane też obrazami HDR (High Dynamic Range), otwierają nowe możliwości, gdyż pozwalają odzwierciedlić cały dynamiczny zakres jasności występujący w naturze. Na obrazach HDR jest reprezentowany pełny zakres jasności, dlatego zmiana ekspozycji takiego obrazu odpowiada bardzo dokładnie rzeczywistej zmianie ekspozycji podczas fotografowania.

Scalanie obrazów w programie Photoshop
Łączenie obrazów o różnej ekspozycji w jeden obraz HDR

A. Obraz o wyraźnych szczegółach w obszarach cieni i niewyraźnych obszarach oświetlonych B. Obraz o wyraźnych szczegółach w obszarach oświetlonych i niewyraźnych obszarach cieni C. Obraz HDR o pełnym dynamicznym zakresie jasności 

W programie Photoshop wartości luminacji (jasności) obrazów HDR są odtwarzane za pomocą liczb zmiennoprzecinkowych o binarnej długości 32 bitów (32 bity na kanał). Wartości luminancji na obrazach HDR odpowiadają bezpośrednio ilości światła w rzeczywistej ekspozycji. W odróżnieniu od obrazów HDR pliki obrazów zapisywane za pomocą liczb niezmiennoprzecinkowych o długości 16 i 8 bitów na kanał przechowują jedynie wartości luminancji od czerni po biel, odzwierciedlając niewielką część dynamicznego zakresu jasności w świecie rzeczywistym.

W programie Photoshop polecenie Scal do HDR Pro umożliwia tworzenie obrazów HDR poprzez złączenie wielu zdjęć uchwyconych z różnymi wartościami ekspozycji. Ponieważ obraz HDR zawiera poziomy jasności, które dalece wykraczają poza możliwości standardowych monitorów 24-bitowych, program Photoshop umożliwia dopasowanie podglądu HDR. Jeśli konieczne jest wydrukowanie lub użycie narzędzi i filtrów, które nie obsługują obrazów HDR, wówczas można je przekonwertować na obrazy 16- lub 8-bitowe.

Robienie zdjęć przeznaczonych do utworzenia obrazów HDR

Ile zdjęć potrzeba, aby po ich przetworzeniu uzyskać obraz HDR wysokiej jakości?

Read these guidance notes and tips by Rikk Flohr (Software Quality Engineer for Lightroom ecosystem of apps, Adobe).

HDR photos are used to capture scenes having a large dynamic range. However, using more number of photos can lead to unwanted artifacts from poor alignment or ghosting. For optimal HDR merge, the aim is to capture photos in a manner that each part of the scene is well-exposed, that is neither blown-out nor under-exposed in at least one of the photos.

Use the following guidelines to identify how many photos work best for your case:

 • If your HDR bracketing is less than 3.0 stops in total separation (-1.5, 0, +1.5), use only the darkest and brightest exposures to generate an HDR. Capturing the middle exposure, or zero exposure, is not necessary for generating a quality exposure blend in such cases. If you exceed the 3-stop separation between the darkest and the brightest exposures, an additional exposure offset becomes necessary to process a good quality HDR photo.
See the chart below to quickly determine the number of photos required for processing a quality HDR merge
Camera Bracket settings Optimum number of exposures for merging photos to HDR
-1.5 to +1.5 2
-3.0 to +3.0 3
-4.5 to +4.5 4
-6.0 to +6.0 5
 • If you are a photographer using the ± 1.5 exposure bracket, you can ignore the zero or middle exposure. This helps in faster render and improves alignment odds in the resultant HDR by reducing the chances of potential camera movement between the exposures. However, the zero exposure can be useful in scenarios where the capture scene is within the acceptable range of a single exposure and can be developed independently.
 • If you are a standard HDR shooter using a ± 2.0 bracket, you ideally require only three photos to merge into an HDR. 
 • If you are a 5 shot ± 4.0 stop shooter, you can now drop from 5 shots to 4 shots for merging and processing HDR. However, if you are a 7 shot ± 6.0 stop shooter, you can now get the optimal HDR blend with only 5 shots (-6.0, –3.0, 0, 3.0, 6.0) provided your camera has three-stop stepping in the exposure bracketing function.

Wskazówki przydatne podczas robienia zdjęć, które będą łączone przy użyciu polecenia Scal jako HDR Pro

 • Aparat trzeba umieścić na stabilnym statywie.

 • Należy wykonać liczbę zdjęć wystarczającą do uchwycenia pełnego dynamicznego zakresu jasności ekspozycji. Zalecane jest wykonanie przynajmniej 5–7 zdjęć. Może jednak zajść potrzeba wykonania większej liczby — zależy to od dynamicznego zakresu jasności ekspozycji. Minimalna zalecana liczba zdjęć wynosi 3.

 • Wykonując poszczególne zdjęcia, należy zmieniać ekspozycję. Zmiana przysłony powoduje zmianę głębi pola w każdej ekspozycji, co może pogorszyć jakość obrazu. Zmiana przysłony lub normy ISO może wprowadzić do obrazu szum lub efekt winietowania.

 • W większości sytuacji nie należy stosować funkcji automatycznego naświetlania, ponieważ zwykle zmiany ekspozycji są zbyt małe.

 • Różnice między ekspozycjami kolejnych zdjęć powinny wynosić 1 lub 2 EV (Exposure Value).

 • Nie należy zmieniać oświetlenia ekspozycji, np. używać lampy błyskowej tylko przy niektórych zdjęciach.

 • Obiekty fotografowane nie mogą się poruszać. Funkcja scalania ekspozycji działa tylko w przypadku fotografowania tych samych, choć różnie eksponowanych, obiektów.

Funkcje obsługujące obrazy HDR (32 bity na kanał)

W przypadku obrazów HDR o 32 bitach na kanał można stosować następujące narzędzia, dopasowania i filtry. (Aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji programu Photoshop, przekonwertuj obraz o 32 bitach na kanał na obraz o 16 lub 8 bitach. Aby zachować oryginalny obraz, utwórz kopię za pomocą polecenia Zapisz jako).

Dopasowania

Poziomy, Ekspozycja, Barwa/Nasycenie, Mieszanie kanałów, Filtr fotograficzny.

Uwaga:

Chociaż polecenie Ekspozycja może być stosowane do obrazów o 8 i 16‑bitach na kanał, jest ono przeznaczone do korygowania ekspozycji obrazów HDR o 32‑bitach na kanał.

Tryby mieszania

Zwykły, Rozpuszczanie, Ciemniej, Mnożenie, Jaśniej, Ciemniejszy kolor, Rozjaśnianie liniowe (Dodaj), Jaśniejszy kolor, Różnica, Odejmij, Podziel, Barwa, Nasycenie, Kolor i Jasność.

Tworzenie nowych dokumentów o 32‑bitach na kanał

W oknie dialogowym Nowy opcję 32 bity można wybrać z menu podręcznego głębi bitowej, które znajduje się po prawej stronie menu Tryb kolorów.

Polecenia menu Edycja

Są to wszystkie polecenia, z uwzględnieniem opcji Wypełnienie, Obrys, Przekształcanie swobodne, oraz Przekształć.

Formaty plików

Photoshop (PSD, PSB), Radiance (HDR), Portable Bit Map (PFM), OpenEXR i TIFF.

Uwaga:

Chociaż program Photoshop nie pozwala zapisać obrazu HDR w formacie LogLuv TIFF, umożliwia on jednak otwieranie i odczyt plików LogLuv TIFF.

Filtry

Uśrednij, Rozmycie polowe, Rozmycie gaussowskie, Poruszenie, Rozmycie promieniste, Rozmycie kształtu, Rozmycie powierzchniowe, Dodaj szum, Chmury, Chmury różnicowe, Flara obiektywu, Inteligentne wyostrzenie, Maska wyostrzająca, Płaskorzeźba, Usuwanie przeplotu, Kolory NTSC, Górnoprzepustowy, Maksimum, Minimum i Przesunięcie.

Polecenia menu Obraz

Rozmiar obrazu, Rozmiar obszaru roboczego, Obrót obrazu, Kadrowanie, Przycięcie, Powiel, Zastosuj obraz, Obliczenia i Zmienne

Widok

Proporcje pikseli (Własne proporcje pikseli, Usuń proporcje pikseli, Wyzeruj proporcje pikseli itd.)

Warstwy

Nowe warstwy, Powielone warstwy, Warstwy dopasowań (Poziomy, Jaskrawość, Barwa/Nasycenie, Mieszanie kanałów, Filtr fotograficzny, i Ekspozycja), Warstwy wypełnienia, Maski warstw, Style warstw, Obsługiwane tryby mieszania i Obiekty inteligentne.

Tryby

Kolory RGB, Skala szarości, konwersja na obrazy o 8 lub 16 bitach na kanał.

Proporcje pikseli

Obsługa dokumentów kwadratowych i niekwadratowych

Zaznaczenia

Odwróć, Modyfikuj krawędź, Przekształć zaznaczenie, Zapisz zaznaczenie i Pobierz zaznaczenie.

Narzędzia

Wszystkie narzędzia w polu narzędziowym, oprócz następujących: Lasso magnetyczne, Różdżka, Punktowy pędzel korygujący, Pędzel korygujący, Czerwone oczy, Zamiana koloru, Artystyczny pędzel historii, Magiczna gumka, Wiadro z farbą, Rozjaśnienie, Ściemnianie i Gąbka Niektóre narzędzia działają tylko w obsługiwanych trybach mieszania.

Scalanie obrazów jako HDR

Polecenie Scal do HDR Pro łączy wiele obrazów tej samej sceny o różnej ekspozycji, pozwalając na uzyskanie pojedynczego obrazu HDR o pełnym zakresie dynamicznym. Scalony plik można wygenerować z głębią 32, 16 lub 8 bitów na kanał. Jednak pełne dane pliku HDR zapisywane są tylko w przypadku wybrania głębi 32-bitowej.

Scalanie do HDR działa najlepiej, gdy scalane zdjęcia są zoptymalizowane pod kątem tego procesu. Odpowiednie zalecenia zawiera sekcja Robienie zdjęć przeznaczonych do utworzenia obrazów HDR.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Automatyzuj > Scal jako HDR Pro.

  • (Bridge) Zaznacz obrazy do wykorzystania, i wybierz polecenie Narzędzia > Photoshop > Scal do HDR Pro. Przejdź do kroku nr 5.

 2. W oknie dialogowym Scal do HDR Pro kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać konkretne obrazy, kliknij przycisk Dodaj otwarte pliki lub wybierz polecenie Użyj > Folder. (Aby usunąć konkretny element, należy zaznaczyć go na liście plików, a następnie kliknąć przycisk Usuń.)
 3. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Próba automatycznego wyrównania obrazów źródłowych, jeśli łączone obrazy były fotografowane z ręki (bez użycia statywu).
 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Jeśli zdjęcia nie zawierają zapisanych metadanych o ekspozycji, wprowadź wartości w oknie dialogowym Ręcznie ustaw EV.

  W drugim oknie dialogowym Scal do HDR Pro wyświetlane są miniatury obrazów źródłowych i podgląd scalonego obrazu wynikowego.

 5. W prawym górnym rogu podglądu wybierz głębię bitową scalonego obrazu.

  Uwaga:

  Wybierz opcję 32 bity, jeśli w scalonym obrazie ma być zapisany cały zakres dynamiczny obrazu HDR. Pliki obrazów o 8 bitach na kanał oraz (niezmiennoprzecinkowe) pliki obrazów o 16 bitach na kanał nie umożliwiają przechowywania całego zakresu wartości luminancji obrazu HDR.

 6. Informacje o dopasowywaniu zakresu tonalnego zawierają sekcje Opcje dotyczące obrazów 32-bitowych i Opcje dotyczące obrazów 16- i 8-bitowych.
 7. (Opcjonalnie) Aby zapisać ustawienia tonowania do wykorzystania w przyszłości, wybierz polecenie Ustawienia domyślne > Zapisz ustawienia domyślne. (Aby w przyszłości zastosować te same ustawienia, wybierz polecenie Wczytaj ustawienia domyślne.)

Opcje dotyczące obrazów 32-bitowych

Przesuwaj suwak pod histogramem, aby dopasować podgląd punktu bieli w scalonym obrazie. Przesuwanie suwaka powoduje dopasowywanie tylko podglądu obrazu; wszystkie dane obrazu HDR pozostają zapisane w scalonym pliku.

Dopasowanie podglądu jest zapisywane w pliku HDR i stosowane zawsze, gdy plik zostanie otwarty w programie Photoshop. Aby w dowolnym momencie zmienić podgląd punktu bieli, wybierz polecenie Widok > Opcje podglądu 32-bitowego.

Uwaga:

Filtr Camera Raw nie działa z plikami 32-bitowymi w tym oprogramowaniu:

 • Adobe Camera Raw 9.10
 • Photoshop CC 2017

Jeśli korzystasz z nich, sposób obejścia tego problemu znajdziesz w artykule Filtr Camera Raw przestał działać z plikami 32-bitowymi.

Opcje dotyczące obrazów 16- i 8-bitowych

Obrazy HDR zawierają poziomy luminancji, które dalece wykraczają poza zakres dynamiczny, jaki można zapisać w obrazach z 16 lub 8 bitami na kanał. Aby uzyskać obraz o żądanym zakresie dynamicznym, należy podczas konwertowania obrazu z głębi 32-bitowej do niższej głębi dopasować ekspozycję i kontrast.

Wybierz jedną z następujących metod odwzorowania odcieni:

Adaptacja lokalna

Dopasowuje tony w obrazie HDR, zmieniając w całym obrazie lokalne obszary o takiej samej jasności.

Blask krawędzi

Promień określa rozmiar lokalnych obszarów o takiej samej jasności. Intensywność określa minimalną różnicę wartości przyległych pikseli, powyżej której nie są one uważane za piksele z obszaru o takiej samej jasności.

Tony i szczegóły

Zakres dynamiczny jest największy przy wartości Gamma ustawionej na 1,0; niższe ustawienia podkreślają półcienie, a wyższe — podkreślają podświetlenia i cienie. Wartości ekspozycji są odpowiednikami ustalonych wartości f. Przeciągając suwak Szczegół, można dopasować ostrość, a przesuwając suwaki Cień i Podświetlenie — można rozjaśnić lub przyciemnić odpowiednie regiony.

Kolor

Jaskrawość dopasowuje intensywność kolorów delikatnych, a przy tym minimalizuje przycięcia silnie nasyconych kolorów. Nasycenie dopasowuje intensywność wszystkich kolorów od –100 (jednobarwny) do +100 (podwójne nasycenie).

Krzywa tonowania

Wyświetlana nad histogramem krzywa, którą można dopasowywać, odzwierciedlająca wartości luminancji w oryginalnym 32-bitowym obrazie HDR. Czerwone znaczniki na osi poziomej są ustawione co jeden EV (w przybliżeniu jedną różnicę między wartościami f).

Uwaga:

Domyślnie krzywa tonowania i histogram ograniczają i wyrównują zmiany między punktami. Aby usunąć ograniczenie i wprowadzić dalej idące zmiany, po wstawieniu punktu na krzywej zaznacz opcję Narożnik. Po wstawieniu i przemieszczeniu drugiego punktu krzywa zostanie złamana.

Dopasowywanie histogramu i krzywej tonowania w programie Photoshop
Dopasowywanie krzywej tonowania i histogramu za pomocą opcji Narożnik

A. Po wstawieniu punktu można wybrać opcję Narożnik. B. Podczas dopasowywania innego punktu krzywa jest łamana w miejscu zastosowania opcji Narożnik. 

Wyrównaj histogram

Ta opcja pozwala skompresować dynamiczny zakres jasności obrazu HDR z częściowym zachowaniem kontrastu. Ta metoda jest automatyczna — nie są potrzebne żadne dodatkowe poprawki.

Ekspozycja i gamma

Pozwala ręcznie zmienić jasność i kontrast obrazu HDR. Przesuwanie suwaka Ekspozycja powoduje zmianę wzmocnienia, a przesuwanie suwaka Gamma powoduje zmianę kontrastu

Kompresja podświetleń

Pozwala skompresować wartości podświetleń na obrazie HDR, tak by mieściły się one w zakresie wartości luminancji przewidzianym dla obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał. Ta metoda jest automatyczna — nie są potrzebne żadne dodatkowe poprawki.

Kompensacja ruchu obiektów

Jeśli obrazy mają różną zawartość z uwagi na obecność poruszających się obiektów, takich jak samochody, ludzie lub liście, należy skorzystać z opcji Usuń przytłumienia dostępnej w oknie dialogowym Scal do HDR Pro.

Program Photoshop wyświetla zielony kontur wokół miniatury o najlepszej równowadze tonalnej, wyznaczając w ten sposób obraz podstawowy. Poruszające się obiekty są usuwane z pozostałych obrazów. (Jeśli ruch odbywa się w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym obszarze, lepsze wyniki często można uzyskać, klikając inną miniaturę, na której poruszające się obiekty są lepiej oświetlone).

Uwaga:

Samouczek na temat opcji Usuń przytłumienia przedstawia ten materiał wideo. Omówienie opcji Usuń przytłumienia rozpoczyna się w 3. minucie.

Zapisywanie i wczytywanie krzywych reakcji aparatu

Krzywe reakcji określają sposób interpretowania przez czujnik aparatu różnych natężeń padającego światła. Domyślnie w oknie dialogowym Scal do HDR Pro automatycznie obliczane są krzywe reakcji aparatu na podstawie zakresu tonalnego scalanych obrazów. Można zapisać bieżącą krzywą reakcji i później zastosować ją do innej grupy scalanych obrazów.

 • W prawym górnym narożniku okna dialogowego Scal do HDR Pro kliknij menu krzywej reakcji , a następnie wybierz polecenie Zapisz krzywą reakcji. (Aby później zastosować zapisaną krzywą, wybierz polecenie Wczytaj krzywą reakcji.)

Konwersja obrazu o 32 bitach na kanał na obraz o 8 lub 16 bitach na kanał

Jeśli w procesie scalania do HDR Pro pierwotnie utworzono obraz 32-bitowy, można później przekonwertować go na obraz 16- lub 8-bitowy.

 1. Otwórz w programie Photoshop obraz o 32 bitach na kanał i wybierz polecenie Obraz > Tryb > 16 bitów/kanał lub 8 bitów/kanał.
 2. Dopasuj ekspozycję i kontrast, aby uzyskać obraz o żądanym zakresie dynamicznym. (Zobacz Opcje dotyczące obrazów 16- i 8-bitowych.)
 3. Kliknij przycisk OK, aby przekonwertować obraz 32-bitowy.

Dopasowywanie wyświetlanego zakresu dynamicznego 32-bitowych obrazów HDR

Oddanie pełnego dynamicznego zakresu jasności obrazów HDR przekracza możliwości techniczne typowych monitorów komputerowych. Gdy obraz HDR zostanie otwarty w programie Photoshop, może wydawać się bardzo ciemny lub nieostry. Program Photoshop pozwala jednak dopasować podgląd obrazu, tak by wyglądał zadowalająco nawet na zwykłym monitorze. Ustawienia podglądu są zapisywane w pliku obrazu HDR (tylko dla plików PSD, PSB i TIFF) i są stosowane przy każdym otwieraniu obrazu w programie Photoshop. Zmiany ustawień podglądu nie mają żadnego wpływu na właściwe dane obrazu HDR, które pozostają w stanie niezmienionym. Rzeczywistą zmianę danych dla 32 bitów na kanał (zapisanych w pliku obrazu HDR) umożliwia polecenie Obraz > Dopasowania > Ekspozycja.

Uwaga:

Aby w panelu Informacje były uwzględniane dane 32-bitowe, kliknij w tym panelu ikonę Kroplomierz i wybierz z menu podręcznego opcję 32 bity.

 1. Otwórz obraz HDR o 32 bitach na kanał w programie Photoshop i wybierz polecenie Widok > Opcje podglądu 32-bitowego.
 2. Z menu Metoda w oknie dialogowym Opcje podglądu 32-bitowego wybierz opcję:

  Ekspozycja i gamma

  Pozwala ona dopasować jasność i kontrast.

  Kompresja podświetleń

  Pozwala skompresować wartości podświetleń na obrazie HDR, tak by mieściły się one w zakresie wartości luminancji przewidzianym dla obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

 3. Jeśli wybrano opcję Ekspozycja i gamma, należy dopasować jasność i kontrast podglądu obrazu za pomocą suwaków tej opcji.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Podgląd obrazu HDR otwartego w programie Photoshop można dostosować także inaczej, a mianowicie kliknąć trójkąt na pasku stanu okna dokumentu i wybrać z menu podręcznego opcję Ekspozycja 32-bitowa. Następnie należy ustawić suwak odpowiedzialny za ustawianie punktu bieli obrazu HDR. Dwukrotnie kliknij suwak, aby przywrócić domyślne ustawienie ekspozycji. Ponieważ zmiany dotyczą poszczególnych widoków obrazu, ten sam obraz HDR może być otwarty w wielu różnych oknach (odpowiadających różnym zmianom). Zmiany wprowadzone tą metodą nie są zapisywane w pliku obrazu HDR.

Informacje o próbniku kolorów HDR

Próbnik kolorów HDR umożliwia dokładne wyświetlanie i zaznaczanie kolorów przeznaczonych dla obrazów HDR o 32 bitach na kanał. Tak jak w zwykłym Próbniku kolorów Adobe, kolory są zaznaczane kliknięciem pola i dopasowaniem suwaka kolorów. Suwak Intensywność pozwala na dopasowanie jasności koloru do jasności kolorów opracowywanego obrazu HDR. Obszar Podgląd umożliwia wyświetlanie próbek zaznaczonego koloru przy różnych ustawieniach ekspozycji i intensywności.

Próbnik kolorów HDR w programie Photoshop
Próbnik kolorów HDR:

A. Obszar podglądu B. Kolor dopasowany C. Kolor oryginalny D. 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe E. Suwak Intensywność F. Pobrany kolor G. Suwak Kolor H. Wartości koloru 

Wyświetlanie Próbnika kolorów HDR

Po otwarciu obrazu o 32 bitach na kanał, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij pole koloru tła lub narzędzia na przyborniku.

 • Kliknij pole wyboru Kolor narzędzia lub Kolor tła w panelu Kolor.

Próbnik kolorów jest także dostępny, gdy dana funkcja umożliwia wybranie koloru. Pojawia się na przykład po kliknięciu próbki koloru na pasku opcji niektórych narzędzi lub po kliknięciu kroplomierza w niektórych oknach dialogowych dopasowania koloru.

Wybieranie kolorów dla obrazów HDR

Dolna część Próbnika kolorów HDR działa jak zwykły próbnik kolorów z obrazami o 8 i 16 bitach na kanał. Kliknij pole koloru, aby zaznaczyć kolor i przesuń suwak koloru zmieniając barwy lub wpisz wartości w polach HSB lub RGB dla określonego koloru. W polu koloru, jasność zwiększa się w trakcie przesuwania z dołu w górę, a nasycenie zwiększa się w trakcie przesuwania z lewej na prawo.

Użyj suwaka Intensywność do określenia jasności koloru. Wartość koloru plus wartość intensywności są konwertowane na 32 bitowe wartości liczb zmiennoprzecinkowych w dokumencie HDR.

 1. Zaznacz kolor kliknięciem pola koloru i przesunięciem suwaka kolorów lub poprzez wpisanie wartości HSB lub RGB tak, jak w Próbniku kolorów Adobe.
 2. Dopasuj suwak Intensywność tak, by zwiększyć lub zmniejszyć jasność koloru. Nowa próbka koloru w skali Podgląd w górnej części próbnika kolorów pokazuje efekt zwiększania lub zmniejszania znaczników dla zaznaczonego koloru.

  Punkty przejścia intensywności odpowiadają przedziałom ekspozycji. Zwiększenie ustawienia Ekspozycja o dwa stopnia dla obrazu HDR, zmniejszenie Intensywności o dwa stopnie spowoduje zachowanie wyglądu koloru tak, jakby ekspozycja obrazu HDR i intensywność kolory przyjmowały wartość 0.

  Jeśli znasz dokładne wartości liczbowe opisujące 32 bitowy obraz RGB, możesz je wpisać bezpośrednio w pola tekstowe wartości tego obrazu.

 3. (Opcjonalnie) Dopasuj ustawienia dla obszaru Podgląd.

  Rozmiar stopni podglądu

  Określa stopnie dla każdej próbki podglądu. Na przykład, ustawienie 3 tworzy próbki ‑9, ‑6, ‑3, +3, +6, +9. Próbki takie umożliwiają podgląd wyglądu zaznaczonego koloru przy różnych ustawieniach ekspozycji.

  Względem dokumentu

  Zaznacz te opcję, aby dopasować podgląd próbek stosownie do bieżącego ustawienia ekspozycji dla obrazu. Jeśli na przykład ekspozycja dokumentu jest wyższa, to nowa próbka podglądu będzie jaśniejsza od koloru zaznaczonego w polu kolorów próbnika kolorów. Dzieje się tak w celu pokazania efektu większej ekspozycji na zaznaczonym kolorze. Jeśli bieżąca ekspozycja jest równa 0 (wartość domyślna), to zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tej opcji nie zmieni nowej próbki.

 4. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj do próbek, aby dodać zaznaczony kolor do panelu Próbki.
 5. Kliknij przycisk OK.

Malowanie na obrazach HDR

Obrazy HDR o 32 bitach na kanał mogą być edytowane i wzbogacane o efekty przy pomocy następujących narzędzi programu Photoshop: Pędzel, Ołówek, Pióro, Kształt, Stempel, Stempel ze wzorkiem, Gumka, Gradient, Rozmycie, Wyostrzanie, Smużenie i Pędzel historii. Narzędzie Tekst może być użyte do dodawania warstw tekstowych o 32 bitach na kanał do obrazów HDR.

Podczas edycji lub malowania na obrazach HDR, kompozycja może być wyświetlana przy różnych ustawieniach ekspozycji, korzystając z suwaka 32-bitowa ekspozycja, w obszarze informacji dokumentu lub okna Opcje podglądu 32-bitowego (Widok > Opcje podglądu 32-bitowego). Próbnik kolorów HDR umożliwia także podgląd zaznaczonego koloru narzędzia przy różnych ustawieniach intensywności, dostosowując go do różnych ustawień ekspozycji w obrazie HDR.

 1. Otwórz obraz HDR.
 2. (Opcjonalnie) Określ ustawienie ekspozycji dla danego obrazu. Zobacz Dopasowywanie wyświetlanego zakresu dynamicznego 32-bitowych obrazów HDR.
 3. W przypadku narzędzia Pędzel lub Ołówek, kliknij kolor narzędzia, aby otworzyć Próbnik kolorów HDR i zaznacz kolor. W przypadku narzędzia Tekst, kliknij kolor w pasku opcji narzędzia Tekst dla określenia koloru tekstu.

  Obszar Podgląd w Próbniku kolorów HDR pomaga zaznaczyć i dopasować kolor narzędzia stosownie do różnych ustawień ekspozycji obrazu HDR. Zobacz Informacje o próbniku kolorów HDR.

  Uwaga:

  Domyślnie krzywa tonowania i histogram ograniczają i wyrównują zmiany między punktami. Aby usunąć ograniczenie i wprowadzić dalej idące zmiany, po wstawieniu punktu na krzywej zaznacz opcję Narożnik. Po wstawieniu i przemieszczeniu drugiego punktu krzywa zostanie złamana.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online