Aplikacje i funkcje w wersji beta

Adobe oferuje dostęp do wersji beta, co pozwala wypróbować różne aplikacje i funkcje, zanim będą one ogólnie dostępne. Tu podano więcej informacji o tym, jak uzyskać dostęp do naszych aplikacji w wersji beta i z nich korzystać.

O testach beta i powiązanych programach

Aplikacje i funkcje Adobe w wersji beta umożliwiają łatwe wypróbowanie funkcji i aplikacji w wersji przedpremierowej, pomagają nam w rozwiązywaniu problemów oraz pozwalają podzielić się opiniami i pomysłami, które ukształtują przyszłość i poprawią jakość produktów Adobe. Wersje beta można także uruchamiać równolegle z oficjalnie wydanymi wersjami aplikacji.

Dostępne są trzy rodzaje opcji beta:

  • Tech Preview: Niektóre funkcje znajdujące się nadal w fazie rozwoju są dostępne w ramach zapowiedzi w ogólnie dostępnej wersji aplikacji.
  • Public beta: Publiczna wersja beta jest dostępna dla każdego, kto ma subskrypcję aplikacji Adobe Creative Cloud. Takie wersje beta można pobrać za pomocą programu Creative Cloud Desktop. Więcej informacji: Adobe Creative Cloud Beta — częste pytania.
  • Private Beta: Niektóre programy w wersji beta mają charakter prywatny i zazwyczaj wymagają złożenia wniosku o dostęp (który musi zostać zaakceptowany przez firmę Adobe) lub zaproszenia do udziału wystosowanego przez Adobe.

Rodzaj programu beta dostępnego w przypadku konkretnej aplikacji lub funkcji zostanie podany w informacjach przekazanych w szczegółowym opisie takiego produktu.

Zanim dołączysz

Wersje Beta i Tech Preview są wersjami przedpremierowymi i mogą zawierać błędy, niekompletne funkcje lub inne problemy wpływające na obieg pracy. Zawsze wskazane jest używanie oprogramowania w wersji beta w kontrolowanym środowisku testowym, a nie w systemach produkcyjnych.

Wsparcie w zakresie wersji beta i powiązane zasoby są dostępne na forach użytkowników Adobe, dlatego warto dołączyć do forum wersji beta danej aplikacji, aby uzyskać pomoc, zgłosić błędy lub problemy oraz podzielić się opiniami i pomysłami.

Aby zapewniać optymalny komfort użytkowania i doskonalić swoje produkty, firma Adobe może gromadzić pewne informacje dotyczące urządzeń, dokumentów i wzorców interakcji. Więcej informacji.

Rezultaty otrzymane w wyniku użycia funkcji generatywnej SI/Firefly w wersji beta można wykorzystać w projektach komercyjnych, chyba że w produkcie w wersji beta wyraźnie określono inaczej.

Popularne oferty w wersji beta

Więcej informacji o najpopularniejszych aplikacjach w wersji Beta:

Tu podano więcej informacji na temat funkcji Beta w programie Illustrator na komputerze.

Wszystkie aplikacje Adobe w wersji beta są dostępne w programie Creative Cloud Desktop, co pozwala uzyskać wcześniejszy dostęp do najnowszych funkcji.

Pytania

W artykule Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Adobe Creative Cloud w wersji Beta podano więcej informacji i odpowiedzi na częste pytania.