Udostępnianie zasobów Creative Cloud za pomocą dodatku Adobe Creative Cloud do usługi Google Workspace w poczcie Gmail

Informacje o udostępnianiu plików Creative Cloud w wiadomościach e-mail za pomocą dodatku Adobe Creative Cloud do usługi Gmail oraz zapisywaniu załączników ze skrzynki odbiorczej bezpośrednio w przestrzeni dyskowej Creative Cloud.

Wymagania systemowe

Dodatek Adobe Creative Cloud do usługi Google Workspace w poczcie Gmail działa we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach i na wszystkich platformach, w tym w aplikacjach mobilnych Gmail.

Instrukcje instalowania dodatku Creative Cloud do usługi Google Workspace

Wykonaj poniższe instrukcje odpowiednio do typu konta Gmail.

Administratorzy mogą włączać dodatek Creative Cloud for Gmail dla swojego zespołu za pomocą serwisu Konsola administracyjna Google.

 1. Otwórz swoje konto Gmail.

 2. Kliknij ikonę na pasku bocznym po prawej stronie.

  W okienku po prawej stronie kliknij ikonę +

 3. Wyszukaj frazę „Adobe Creative Cloud” i wybierz dodatek.

  Wyszukaj dodatek Adobe Creative Cloud

 4. Kliknij opcję Zainstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Może być konieczne zalogowanie się na konto Creative Cloud, jeśli sesja logowania nie była aktywna.

Udostępnianie łączy do plików Creative Cloud w wiadomościach e-mail

Dodatek Adobe Creative Cloud for Gmail umożliwia wstawianie zawartości przechowywanej w folderze Creative Cloud Files, w bibliotekach oraz w postaci projektów mobilnych bezpośrednio do wiadomości Gmail. Pozwala to ławo udostępniać pliki utworzone w takich aplikacjach, jak XD, Photoshop, Illustrator i Lightroom. Obecnie dodatek ten nie obsługuje udostępniania dokumentów w chmurze, pozycji bibliotek, opublikowanych plików XD i Dn oraz zasobów, które nie są Twoją własnością, ale które zostały Ci udostępnione. 

 1. Otwórz skrzynkę odbiorczą Gmail.

 2. Kliknij ikonę Creative Cloud  na dole wiadomości, aby dodać do niej łącze.

  Kliknij ikonę Creative Cloud

  Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z Twoimi zasobami Creative Cloud. 

  Użytkownicy z przedsiębiorstw i zespołów

  Jeśli Twój administrator wprowadził ograniczenia instalacji dodatków przez użytkowników, to nie będzie można zainstalować tego dodatku.

 3. Wybierz zasób do załączenia i kliknij opcję Wstaw.

  Wstawianie łącza

  W treści wiadomości e-mail zostanie wyświetlone łącze do pliku oraz jego miniaturka. Twoja wiadomość jest gotowa do wysłania.

  Wyświetlanie łącza do zasobu w treści wiadomości e-mail

  Użytkownicy z przedsiębiorstw i zespołów

  Jeśli administrator wdrożył zasady ograniczające udostępnianie łączy publicznych, to nie będzie można tworzyć takich łączy za pomocą tego dodatku.Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć udostępnianie łączy publicznych na koncie Adobe.

  Uwaga:

  Ten dodatek obsługuje tylko publiczne udostępnianie zasobów i bibliotek Creative Cloud. Jeśli jakieś zasoby Creative Cloud zostały udostępnione prywatnie, to zostanie wyświetlona prośba o zmianę ich ustawień prywatności na publiczne. Więcej informacji: Publiczne udostępnianie pliku lub folderu.

Zapisywanie załączników z wiadomości e-mail w przestrzeni dyskowej w chmurze

Załączniki z wiadomości e-mail można zapisywać bezpośrednio w folderze Zsynchronizowane na koncie Creative Cloud.

 1. Otwórz wiadomość Gmail zawierającą pliki, które chcesz zapisać.

 2. Kliknij ikonę Creative Cloud  na pasku po prawej stronie.

  Kliknij ikonę Creative Cloud

  Po prawej stronie zostanie otwarty panel Creative Cloud.

 3. Na panelu Creative Cloud wybierz pliki, które chcesz zapisać na swoim koncie Creative Cloud.

  Zapisywanie plików bezpośrednio na koncie Creative Cloud

  Uwaga:

  Maksymalny dozwolony rozmiar pliku zapisywanego bezpośredniego w Creative Cloud to 100 MB.

 4. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać załączniki w folderze Zsynchronizowane.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto