Trwałe usuwanie plików z przestrzeni dyskowej w chmurze

Brakuje Ci miejsca? Usunięte pliki nadal zajmują przestrzeń dyskową w chmurze. Tutaj podano instrukcje czyszczenia niepotrzebnych plików i zasobów, aby zwolnić przestrzeń dyskową w chmurze.

Dlaczego należy trwale usuwać pliki z przestrzeni dyskowej w chmurze?

Po osiągnięciu maksymalnej liczby plików lub folderów, które mogą zostać zsynchronizowane z kontem Creative Cloud, synchronizacja zostanie zatrzymana. Aby rozwiązać ten problem, trwale usuń pliki i foldery, których już nie potrzebujesz. Po trwałym usunięciu tych plików i folderów synchronizacja zostanie po pewnym czasie automatycznie wznowiona.

Creative Cloud | Trwałe usuwanie plików

Po trwałym usunięciu plików z folderu Usunięte nie będzie można już ich przywrócić.

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Wybierz opcję Usunięte na panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

  Archiwizowanie plików
  Opcja Usunięte na panelu po lewej stronie

 3. Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz trwale usunąć z chmury, a następnie wybierz opcję Usuń trwale.

   Jeśli chcesz zaznaczyć do usunięcia wiele plików lub folderów, przytrzymaj klawisz Shift. 

  Archiwizowanie wielu plików
  Trwałe usuwanie plików

 4. W wyskakującym oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Usuń trwale, aby nieodwracalnie usunąć pliki.

  Kliknij opcję Usuń trwale
  Okno dialogowe Usuń trwale

  Uwaga:

  Pamiętaj, aby nie zamykać okna przeglądarki, dopóki wszystkie wybrane pliki nie zostaną usunięte.

Uwaga:

Aby zwolnić zajęte miejsce w ramach przydzielonego limitu przestrzeni, usuwając zsynchronizowane ustawienia predefiniowane w programie Photoshop, wyłącz opcję Synchronizacja ustawień predefiniowanych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy zachować aktualne zsynchronizowane ustawienia predefiniowane, czy usunąć je z konta. Wybierz opcję Nie, aby usunąć wszelkie ustawienia predefiniowane programu Photoshop, które są aktualnie synchronizowane z chmurą Creative Cloud. Więcej informacji: Zsynchronizowane ustawienia predefiniowane w programie Photoshop

Przestrzeń dyskowa Lightroom | Trwałe usuwanie zdjęć

Po trwałym usunięciu plików z folderu Usunięte nie będzie można już ich przywrócić.

 1. Wybierz opcję Usunięte na panelu po lewej stronie.

  Pliki z folderu Usunięte zostaną automatycznie usunięte trwale po 60 dniach.

  Usunięte LR

 2. Zaznacz pliki, które chcesz trwale usunąć z chmury, i wybierz ikonę .

  Wybór plików do trwałego usunięcia

   Jeśli chcesz zaznaczyć do usunięcia wiele plików lub folderów, przytrzymaj klawisz Shift.

 3. W wyskakującym okienku potwierdzenia wybierz opcję Usuń, aby nieodwracalnie usunąć pliki z chmury.

  Uwaga:

  Pamiętaj, aby nie zamykać okna przeglądarki, dopóki wszystkie wybrane pliki nie zostaną usunięte.

Document Cloud | Trwałe usuwanie plików

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat w Internecie.

 2. Zaznacz pliki, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń z wyświetlonego menu po prawej stronie.

  Usuwanie dokumentu
  Usuwanie plików Document Cloud

 3. W wyskakującym okienku potwierdzenia wybierz opcję Usuń, aby nieodwracalnie usunąć pliki.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto