Trwałe usuwanie plików z przestrzeni dyskowej w chmurze

Zabrało Ci miejsca? Tu podano informacje o 30-dniowym okresie zachowywania usuniętych plików oraz o tym, jak skasować nieużywane pliki i zasoby, aby zwolnić miejsce w przestrzeni dyskowej w chmurze. 

Dlaczego należy trwale usuwać pliki z przestrzeni dyskowej w chmurze?

Gdy osiągniesz maksymalną liczbę plików lub folderów, które można przechowywać na koncie Creative Cloud, może pojawić się błąd uniemożliwiający dodawanie nowych elementów do przestrzeni dyskowej w chmurze.Aby rozwiązać ten problem, usuń pliki i foldery, których już nie potrzebujesz, zwalniając przestrzeń dyskową.

30-dniowy okres zachowywania usuniętych plików

Zmieniamy sposób przetwarzania usuniętych plików i folderów, aby zwiększyć limit przestrzeni dyskowej Creative Cloud. Od 4 czerwca 2023 r. rozpoczniemy wdrażanie nowego procesu usuwania plików znajdujących się w folderze Usunięte w Creative Cloud. Po jego wdrożeniu usunięte pliki zostaną trwale skasowane po 30 dniach. Wszelkie pliki starsze niż 30 dni, które już znajdują się w folderze Usunięte, również zostaną trwale skasowane.

Należy pamiętać, że pliki w folderze Usunięte będą nadal zajmować miejsce, dopóki nie zostaną trwale skasowane. Poniżej podano więcej informacji o tym, jak natychmiast usunąć pliki z folderu Usunięte, jeśli zabrakło Ci przestrzeni dyskowej. Usunięte pliki można również w dowolnym momencie odzyskiwać, dopóki nie zostaną trwale skasowane.

Uwaga:

Po trwałym usunięciu plików z folderu Usunięte nie będzie można już ich przywrócić.

Trwałe usuwanie plików z Creative Cloud

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Otwórz kartę Pliki na pasku po lewej stronie i następnie wybierz Usunięte.

  Archiwizowanie plików
  Przejdź do zakładki „Pliki” znajdującej się na lewym pasku bocznym interfejsu i wybierz opcję „Usunięte”.

 3. Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz trwale skasować z chmury, a następnie wybierz opcję Usuń trwale.

  Uwaga:

  Naciśnij klawisz Shift + strzałka w prawo (→), aby wybrać wiele plików lub folderów do usunięcia.

  Usuń trwale
  Wybierz pliki lub foldery, które chcesz usunąć trwale.

 4. Gdy zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, wybierz opcję Usuń trwale.

  Kliknij opcję Usuń trwale
  Okno dialogowe pokazuje komunikat potwierdzający trwałe usunięcie plików.

  Uwaga:

  Pamiętaj, aby nie zamykać okna przeglądarki, dopóki wszystkie wybrane pliki nie zostaną usunięte.

Uwaga:

Aby zwolnić zajęte miejsce w ramach przydzielonego limitu przestrzeni, usuwając zsynchronizowane ustawienia predefiniowane w programie Adobe Photoshop, wyłącz opcję Synchronizacja ustawień predefiniowanych. Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy zachować aktualne zsynchronizowane ustawienia predefiniowane, czy usunąć je z konta. Wybierz opcję Nie, aby usunąć wszelkie ustawienia predefiniowane programu Photoshop, które są aktualnie synchronizowane z chmurą Creative Cloud. Więcej informacji: Zsynchronizowane ustawienia predefiniowane w programie Photoshop

Przywracanie plików usuniętych z Creative Cloud

 1. Zaloguj się do serwisu Creative Cloud.

 2. Otwórz kartę Pliki na pasku po lewej stronie i następnie wybierz Usunięte.

  Archiwizowanie plików
  Wybierz opcję „Usunięte” w interfejsie, aby zobaczyć, gdzie wyświetlane są usunięte pliki w celu ich ewentualnego odzyskania.

 3. Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz przywrócić z folderu Usunięte, a następnie wybierz opcję Przywróć.

  Uwaga:

  Naciśnij klawisz Shift + strzałka w prawo (→), aby wybrać wiele plików lub folderów do przywrócenia.

  Przywróć pliki z przestrzeni dyskowej Creative Cloud.
  Widok po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, przedstawiający opcję Przywróć.

Trwałe usuwanie zdjęć z przestrzeni dyskowej Lightroom 

 1. Wybierz opcję Usunięte na panelu po lewej stronie.

  Usunięte LR
  Widok lewego paska bocznego interfejsu Lightroom przedstawiający folder Usunięte.

 2. Zaznacz pliki, które chcesz trwale usunąć z chmury, i wybierz ikonę .

  Wybór plików do trwałego usunięcia

 3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, wybierz opcję Usuń.

Trwałe usuwanie plików z Document Cloud

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat w Internecie.

 2. Zaznacz pliki, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń z wyświetlonego menu po prawej stronie.

  Usuwanie dokumentu
  Widok po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zaznaczonego pliku, przedstawiający opcję Usuń.

 3. W wyskakującym oknie z potwierdzeniem wybierz opcję Usuń.

Trwałe usuwanie projektów z programu Adobe Express 

 1. Zaloguj się w programie Adobe Express.

 2. Wskaż kursorem projekt, który chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę wielokropka i wybierz opcję Usuń.

  Usuwanie projektu Adobe Express

 3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, wybierz opcję Usuń.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?