Informacje o synchronizowaniu plików Creative Cloud w celu korzystania z projektów na różnych urządzeniach lub komputerach.

Wprowadzenie

Przestrzeń dyskowa w chmurze Creative Cloud umożliwia synchronizowanie zawartości z komputerem za pośrednictwem folderu Creative Cloud Files w przeglądarce plików systemu operacyjnego. Ta funkcja umożliwia korzystanie z projektów na wielu różnych urządzeniach lub komputerach.

W wyniku synchronizacji wszystkie pliki w folderze Creative Cloud Files zostają zreplikowane i automatycznie przesłane do chmury. Natomiast po przesłaniu pliku za pomocą aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego Creative Cloud (w sekcji Twoja praca) taki plik zostanie automatycznie pobrany do folderu Creative Cloud Files na komputerze. Przy włączonej synchronizacji cała zawartość na wszystkich urządzeniach będzie identyczna.

Zsynchronizowane pliki można wyświetlić bezpośrednio w przeglądarce w rodzimych formatach plików Adobe bez konieczności pobierania ich lub otwierania bezpośrednio w produktach.

Rozpoczynanie pracy z synchronizacją plików

Jeśli zsynchronizujesz pliki z komputera z serwisem internetowym i aplikacją Creative Cloud, będziesz mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie. Zsynchronizowane pliki są dostępne na wszystkich podłączonych urządzeniach i komputerach oraz w folderze Creative Cloud Files.

Folder Creative Cloud Files jest tworzony automatycznie przez aplikację Creative Cloud Desktop. Znajduje się on w folderze użytkownika w systemie Windows/macOS.

Windows: C:\Users\<użytkownik>
macOS: Mac HD/User/<użytkownik>

Gdy synchronizacja plików jest włączona, pliki umieszczone w folderze Creative Cloud Files są przesyłane do przestrzeni dyskowej w chmurze i widoczne online.

Uwaga:

Aby sprawdzić dokładną lokalizację folderu Creative Cloud Files, kliknij ikonę trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu aplikacji Creative Cloud Desktop. Następnie otwórz okno Preferencje > Creative Cloud > Pliki. Lokalizacja folderu Creative Cloud Files jest widoczna w sekcji Położenie folderu.

Inną metodą otwarcia folderu Creative Cloud Files z aplikacji Creative Cloud Desktop jest kliknięcie karty Pliki i wybranie opcji Otwórz folder.

Synchronizacja zasobów za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop

Wyświetlanie zsynchronizowanych zasobów w Internecie

Zsynchronizowane pliki można wyświetlać w Internecie za pośrednictwem sekcji Twoja praca w serwisie internetowym Creative Cloud. Gdy pliki zostaną zsynchronizowane, będą dostępne na innych urządzeniach oraz w Internecie po wybraniu opcji Twoja praca > Pliki > Pliki zsynchronizowane.

Strona Creative Cloud Assets

Uwaga:

Pliki o nazwach zawierających znaki specjalne, takie jak |, ", ?, <, >, /, * lub :, nie są synchronizowane. Nie są również synchronizowane pliki o nazwach zastrzeżonych, takich jak AUX lub Com1. W przypadku wystąpienia błędu zmień nazwę pliku, aby umożliwić synchronizację z chmurą Creative Cloud. Więcej informacji: Błąd: „Nie można synchronizować plików”.

Przesyłanie zasobów

Pliki można przesyłać bezpośrednio na stronę Twoja praca, korzystając z następujących metod.

 • Aby przesłać pliki do Creative Cloud, kliknij przycisk Prześlij pliki w prawym górnym rogu strony Twoja praca.
Przycisk Prześlij pliki

Uwaga:

Gdy opcja synchronizacji plików jest włączona, przesłane pliki będą automatycznie pobierane do folderu Creative Cloud Files.

 • Pliki z pulpitu komputera można przeciągać na stronę Twoja praca.
Strona Twoja praca

Uwaga:

Niektóre przeglądarki nie obsługują synchronizacji plików za pomocą przeciągania.

 • Pliki można również przesyłać za pomocą aplikacji mobilnych. Technologia CreativeSync umożliwia płynne przechodzenie między wieloma aplikacjami na urządzeniu mobilnym w ramach jednego obiegu pracy. 

Zmiana położenia folderu synchronizacji

Aby zmienić lokalizację folderu Creative Cloud Files na komputerze, wykonaj następujące kroki.

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud Desktop i zaloguj się na swoje konto.

  Możesz także kliknąć ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (macOS), aby otworzyć aplikację Creative Cloud Desktop.

 2. Kliknij ikonę trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu aplikacji i wybierz polecenie Preferencje.

 3. Otwórz okno Creative Cloud > Pliki > Położenie folderu.

  Położenie folderu
 4. Kliknij strzałkę pod kartą Położenie folderu, aby otworzyć listę rozwijaną.

 5. Z listy wybierz opcję Zmień.

  Zmiana położenia folderu
 6. Wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić folder Creative Cloud Files.

  Zasoby i pliki z obecnego folderu synchronizacji zostaną przeniesione do nowej lokalizacji.

  Uwaga:

  Po zmianie położenia folder i pliki zostaną automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji. Zanim zmienisz położenie folderu, poczekaj na zakończenie procesu synchronizacji.

Włączanie powiadomień o synchronizacji od Adobe

Jeśli chcesz otrzymywać od Adobe powiadomienia, otwórz aplikację Creative Cloud Desktop i wybierz polecenie Preferencje > Creative Cloud > Pliki. Następnie zaznacz opcję Powiadomienia systemowe na karcie Powiadomienia.

Powiadomienia systemowe

Zarządzanie prędkością transmisji przy synchronizacji

Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia sterowanie prędkością, z jaką pliki są synchronizowane. Pozwala to zarządzać szybkością przesyłania i pobierania plików.

Aby zmienić prędkość zgodnie z dostępną przepustowością łącza, otwórz aplikację Creative Cloud Desktop i wybierz polecenie Preferencje. Następnie otwórz okno Pliki > Creative Cloud > Szybkość transferu. Wybierz opcje prędkości pobierania i przesyłania z listy rozwijanej.

Opcja szybkości transferu

Sprawdzanie wersji technologii Creative Cloud Sync

Aby sprawdzić wersję Creative Cloud Sync zainstalowaną na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Creative Cloud Desktop kliknij ikonę trzech kropek w pionie, znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

 2. Przejdź do okna Creative Cloud > Pliki > Wersja synchronizacji.

  Wersja funkcji synchronizacji Creative Cloud

  Wersję technologii synchronizacji można sprawdzić w aplikacji Creative Cloud.

Wstrzymywanie i wznawianie synchronizacji plików

Funkcja wstrzymywania umożliwia automatyczne zatrzymanie procesu synchronizacji plików. Wykonaj następujące instrukcje, aby skorzystać z funkcji wstrzymywania lub wznawiania synchronizacji.

 1. Otwórz aplikację Creative Cloud Desktop i kliknij ikonę trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu.

 2. Aby wstrzymać lub wznowić synchronizację, kliknij odpowiednio opcję Wstrzymaj synchronizację plików lub Wznów synchronizację plików.

  Wstrzymywanie synchronizacji
  Wstrzymywanie synchronizacji

  Uwaga:

  Gdy synchronizacja plików jest wstrzymana, zmiany w plikach wprowadzane na komputerze nie są synchronizowane z aplikacją i serwisem internetowym Creative Cloud. Również wszelkie zmiany w plikach wprowadzone na koncie Creative Cloud (na stronie WWW, w aplikacjach mobilnych lub na innym komputerze) nie będą pobierane na komputer.

 3. Status synchronizacji na karcie Pliki zmienia się w wyniku wstrzymania lub wznowienia tego procesu.

  Wstrzymana synchronizacja plików
  Status wstrzymanej synchronizacji plików

Włączanie i wyłączanie synchronizacji plików

Synchronizację plików można włączać i wyłączać za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop. Wyłączenie tej opcji spowoduje tylko zatrzymanie synchronizacji plików i bibliotek, ale nie usunie ich lokalnie.

Uwaga:

Adobe zaleca niewyłączanie funkcji synchronizacji, ponieważ jest ona niezbędna także do korzystania z innych usług, takich jak biblioteki i czcionki Adobe Fonts.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję synchronizacji zasobów, wykonaj następujące kroki.

 1. W aplikacji Creative Cloud Desktop kliknij ikonę trzech kropek w pionie, znajdującą się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Preferencje.

  Preferencje
 2. Przejdź do okna Creative Cloud > Pliki > Synchronizacja wł./wył.

  Synchronizacja z Creative Cloud
 3. Aby włączyć synchronizację, zaznacz opcję Synchronizacja z Creative Cloud. Aby wyłączyć synchronizację, wyłącz zaznaczenie tej opcji.

  Włączanie lub wyłączanie synchronizacji plików

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online