Informacje o synchronizowaniu plików Creative Cloud w celu korzystania z projektów na różnych urządzeniach lub komputerach.

Co oznacza synchronizacja plików?

Za pośrednictwem przestrzeni dyskowej w chmurze Twoje pliki, foldery, biblioteki Creative Cloud oraz zasoby na koncie Creative Cloud są synchronizowane pomiędzy różnymi połączonymi z tą usługą urządzeniami. Pliki umieszczone w folderze Creative Cloud Files będą automatycznie synchronizowane z serwisem internetowym Creative Cloud. Również przesłanie pliku do serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Creative Cloud spowoduje, że zostanie on zsynchronizowany z folderem Creative Cloud Files na komputerze.

Zsynchronizowane pliki można wyświetlić bezpośrednio w przeglądarce w rodzimych formatach plików Adobe bez konieczności ich pobierania i otwierania w aplikacjach Creative Cloud.

Jak zapisać pliki w chmurze

Pliki można synchronizować automatycznie, zapisując je bezpośrednio w folderze Creative Cloud Files.

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud.

 2. Utwórz nowy plik albo otwórz istniejący.

 3. Wybierz polecenie Plik > Zapisz (jeśli tworzysz nowy plik) albo polecenie Plik > Zapisz jako (jeśli korzystasz z istniejącego pliku).

  Znaki specjalne

  Pliki o nazwach zawierających znaki specjalne, takie jak |, ", ?, <, >, /, * lub :, nie są synchronizowane. Nie są również synchronizowane pliki o nazwach zastrzeżonych, takich jak AUX lub Com1. W przypadku wystąpienia błędu zmień nazwę pliku, aby umożliwić synchronizację z chmurą Creative Cloud. Więcej informacji: Błąd: „Nie można synchronizować plików”.

 4. Przejdź do folderu Creative Cloud Files na komputerze i zapisz w nim plik. Plik taki zostanie automatycznie zsynchronizowany z Twoim kontem Creative Cloud.

  Folder Creative Cloud Files
  Folder Creative Cloud Files

 Aplikacje Creative Cloud, takie jak Adobe Aero, Fresco, Photoshop, Illustrator i XD, umożliwiają zapisywanie plików jako dokumentów w chmurze, dzięki czemu wszystkie wprowadzane w nich zmiany są zapisywane w chmurze w czasie rzeczywistym.

Jak przenieść istniejące pliki do chmury

Przechowuj wszystkie zasoby w jednym miejscu. Przestrzeń dyskową w chmurze można wykorzystać do przechowywania różnych typów plików — nie tylko tych tworzonych w aplikacjach Creative Cloud.

 1. Otwórz serwis internetowy Creative Cloud.

 2. Otwórz kartę Zsynchronizowane pliki i kliknij ikonę Wybierz pliki  w prawym górnym rogu.

  Przesyłanie zasobów do serwisu internetowego Creative Cloud
 3. Wybierz na komputerze pliki, które chcesz przesłać, i kliknij opcję Otwórz.

  Przesłane pliki zostaną automatycznie zsynchronizowane z kartą Zsynchronizowane pliki w serwisie internetowym Creative Cloud.

Sprawdzanie stanu synchronizacji plików

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop można sprawdzać status synchronizowanych plików.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz ikonę aktywności w chmurze  w prawym górnym rogu.

  W menu kontekstowym jest wyświetlany status synchronizacji plików Creative Cloud.

  Sprawdzanie stanu synchronizacji plików Creative Cloud

Odszukiwanie plików i zarządzanie nimi

Serwis internetowy Creative Cloud umożliwia dostęp do plików i zarządzanie nimi.

 1. Otwórz serwis internetowy Creative Cloud.

 2. Przejdź do karty zawierającej plik:

  • Zsynchronizowane pliki: Pliki, które zostały zapisane w folderze Creative Cloud Files.
  • Dokumenty w chmurze: Pliki utworzone w programach Adobe Aero, Adobe Fresco, XD, Illustrator oraz Photoshop (jeśli zostały zapisane jako dokumenty w chmurze).
  • Projekty mobilne: Pliki zasoby utworzone za pomocą aplikacji mobilnych Creative Cloud.
 3. Wybierz plik i kliknij ikonę Więcej opcji , aby wyświetlić dostępne możliwości. Pliki można udostępniać, przenosić, kopiować, pobierać, usuwać oraz zmieniać ich nazwę. (Można nawet przesłać nową wersję pliku).

  Kliknij ikonę Więcej działań

 Aby otworzyć folder plików Creative Cloud w programie Creative Cloud Desktop, przejdź na kartę Twoja praca i kliknij ikonę łącza Twoja praca  na pasku bocznym po lewej stronie. Następnie wybierz opcję Otwórz folder synchronizacji. Otwarcie tego folderu umożliwia bezpośrednie przesyłanie plików w celu zsynchronizowania ich ze swoim kontem Creative Cloud. (Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop, wybierz opcje Pliki > Otwórz folder).