Podręcznik użytkownika Anuluj

Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Informacje o synchronizowaniu plików Creative Cloud w celu korzystania z projektów na różnych urządzeniach lub komputerach.

Uwaga:

Od 11 grudnia 2023 r. nowi użytkownicy i organizacje nie będą mieć uprawnień do funkcji synchronizacji plików w Creative Cloud. W przypadku kont osobistych, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 lutego 2024 r. (Zobacz więcej informacji). W przypadku kont biznesowych powiązanych z organizacjami, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 października 2024 r. (Zobacz więcej informacji).

Co oznacza synchronizacja plików?

Za pośrednictwem przestrzeni dyskowej w chmurze Twoje pliki, foldery, biblioteki Creative Cloud oraz zasoby na koncie Creative Cloud są synchronizowane pomiędzy różnymi połączonymi z tą usługą urządzeniami. Pliki umieszczone w folderze Creative Cloud Files będą automatycznie synchronizowane z serwisem internetowym Creative Cloud. Również przesłanie pliku do sekcji Zsynchronizowane pliki serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Creative Cloud spowoduje, że zostanie on zsynchronizowany z folderem Creative Cloud Files na komputerze.

Zsynchronizowane pliki można wyświetlić bezpośrednio w przeglądarce w rodzimych formatach plików Adobe bez konieczności ich pobierania i otwierania w aplikacjach Creative Cloud.

Jak zapisać pliki w chmurze

Pliki można synchronizować automatycznie, zapisując je bezpośrednio w folderze Creative Cloud Files.

 1. Uruchom aplikację Creative Cloud.

 2. Utwórz nowy plik albo otwórz istniejący.

 3. Wybierz polecenie Plik > Zapisz (jeśli tworzysz nowy plik) albo polecenie Plik > Zapisz jako (jeśli korzystasz z istniejącego pliku).

  Znaki specjalne

  Pliki o nazwach zawierających znaki specjalne — takie jak |, ", ?, <, >, /, * lub : — nie są synchronizowane. Nie są również synchronizowane pliki o nazwach zastrzeżonych, takich jak AUX lub Com1. W przypadku wystąpienia błędu zmień nazwę pliku, aby umożliwić synchronizację z chmurą Creative Cloud. Więcej informacji: Błąd: „Nie można synchronizować plików”.

 4. Przejdź do folderu Creative Cloud Files na komputerze i zapisz w nim plik. Plik taki zostanie automatycznie zsynchronizowany z Twoim kontem Creative Cloud.

  Folder Creative Cloud Files
  Folder Creative Cloud Files

 Aplikacje Creative Cloud, takie jak Adobe Aero, Adobe Fresco, Photoshop, Illustrator oraz Adobe XD, umożliwiają zapisywanie plików jako dokumentów w chmurze, dzięki czemu wszystkie wprowadzane w nich zmiany są zapisywane w chmurze w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na temat plików w chmurze.

Jak przenieść istniejące pliki do chmury

Przechowuj wszystkie zasoby w jednym miejscu. Przestrzeń dyskową w chmurze można wykorzystać do przechowywania różnych typów plików — nie tylko tych tworzonych w aplikacjach Creative Cloud.

 1. Otwórz serwis internetowy Creative Cloud.

 2. Otwórz kartę Zsynchronizowane pliki i kliknij ikonę Prześlij  w prawym górnym rogu.

  Przesyłanie zasobów do serwisu internetowego Creative Cloud

 3. Wybierz na komputerze pliki, które chcesz przesłać, i kliknij opcję Otwórz.

  Przesłane pliki zostaną automatycznie zsynchronizowane z kartą Zsynchronizowane pliki w serwisie internetowym Creative Cloud.

Sprawdzanie statusu synchronizacji plików

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop można sprawdzać status synchronizowanych plików.

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz ikonę aktywności w chmurze  w prawym górnym rogu.

  W menu kontekstowym jest wyświetlany status synchronizacji plików Creative Cloud.

  Sprawdzanie stanu synchronizacji plików Creative Cloud

Odszukiwanie plików i zarządzanie nimi

Serwis internetowy Creative Cloud umożliwia dostęp do plików i zarządzanie nimi.

 1. Przejdź do karty zawierającej plik:

  • Dokumenty w chmurze: pliki utworzone w programach Adobe Aero, Adobe Fresco, Adobe XD, Adobe Illustrator i Photoshop (jeśli zostały zapisane jako dokumenty w chmurze).
  • Opublikowane łącza: pliki utworzone w programach Adobe Aero, Adobe Dimension i Adobe XD oraz z nich udostępniane.
  • Zsynchronizowane pliki: pliki zapisane w folderze Creative Cloud Files lub przesłane bezpośrednio do sekcji Zsynchronizowane pliki w serwisie internetowym Creative Cloud.
  • Projekty mobilne: pliki zasoby utworzone za pomocą aplikacji mobilnych Creative Cloud.
 2. Wybierz plik i kliknij ikonę Więcej opcji , aby wyświetlić dostępne możliwości. Pliki można udostępniać, przenosić, kopiować, pobierać, usuwać oraz zmieniać ich nazwę. (Można nawet przesłać nową wersję pliku).

  Kliknij ikonę Więcej działań

Aby otworzyć folder plików Creative Cloud w aplikacji Creative Cloud Desktop, przejdź na kartę Pliki i wybierz opcję Otwórz folder synchronizacji w dolnym lewym rogu. Otwarcie tego folderu umożliwia bezpośrednie przesyłanie plików w celu zsynchronizowania ich ze swoim kontem Creative Cloud. (Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu Creative Cloud Desktop, wybierz opcje Pliki > Otwórz folder).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?