Tekst z dokumentu można dodać do bibliotek Creative Cloud, aby udostępniać go innym użytkownikom oraz korzystać z niego w innych aplikacjach. Zasoby tekstowe w bibliotece zachowują style znakowe i style akapitu oraz inne zastosowane do nich atrybuty. Tekst z bibliotek można wykorzystywać w dokumentach programów Illustrator lub InDesign. Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja oraz udostępnianie zasobów.

Zasoby tekstowe wybrane z bibliotek Creative Cloud są renderowane i komponowane przez aplikację, w której zostały wstawione. Na przykład zasób tekstowy dodany do bibliotek Creative Cloud z programu InDesign, a następnie użyty w programie Illustrator, będzie komponowany przez funkcje programu Illustrator. Oznacza to, że mogą wystąpić pewne różnice w kompozycji. Wstawiany zasób stanowi aktywny tekst z takim samymi opcjami, jakie zastosowano by w programie InDesign. Jeśli w programie Illustrator niektóre z tych opcji nie istnieją, to zostaną pominięte lub nie będą renderowane.

Uwaga:

Aby zagwarantować identyczny wygląd, udostępniany zasób tekstowy z programu InDesign można dodać w programie Illustrator jako grafikę. Aby dodać zasób tekstowy jako grafikę, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas wstawiania tego zasobu.  

Zasoby tekstowe programu InDesign wyświetlane w programie Illustrator: przykłady różnic renderowania

Oto kilka przykładów różnego renderowania zasobu tekstowego w programach InDesign (w którym oryginalnie utworzono ten zasób) oraz Illustrator.   

Podkreślenie

InDesign ma więcej opcji podkreślenia w porównaniu z programem Illustrator. Opcje, które nie są dostępne, zostaną utracone po wstawieniu zasobu w programie Illustrator.

ID_underline
Podkreślenie w programie InDesign: opcja Biały romb
AI_underline
W programie Illustrator podkreślenie Biały romb nie jest obsługiwane

Punktory i numeracja

W programie Illustrator nie są obsługiwane listy z punktorami i listy numerowane. Jeśli zasób tekstowy zawiera te atrybuty, to zostaną one utracone po wstawieniu w programie Illustrator.

ID_bullets-numbering
InDesign
AI_bullets-numbering
Illustrator

Tabela

Program Illustrator nie obsługuje tabel. Jeśli wstawiany zasób tekstowy zawiera tabele, zostaną one utracone po wstawieniu do programu Illustrator.

ID_table
InDesign
AI_table_1
Illustrator

Stopka

Program Illustrator nie obsługuje stopek. Jeśli wstawiany zasób tekstowy zawiera stopki, zostaną one utracone po wstawieniu do programu Illustrator.

ID_footnote
InDesign
AI_footnote
Illustrator

Zasoby tekstowe programu InDesign wyświetlane w programie Illustrator: przykłady różnic renderowania (tylko język japoński)

Po wstawieniu zasobów tekstowych z programu InDesign do programu Illustrator utracone zostaną następujące opcje:

Opcje

  • Ruby
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Ustawienia domyślne (nietypowe ustawienia domyślne / definicje ustawień zostaną utracone)
  • niektóre ustawienia domyślne Mojikumi,
  • niektóre ustawienia domyślne Kinsoku.