Renderowanie udostępnianych zasobów tekstowych w programach Illustrator i InDesign

Tekst z dokumentu można dodać do bibliotek Creative Cloud, aby udostępniać go innym użytkownikom oraz korzystać z niego w innych aplikacjach. Zasoby tekstowe w bibliotece zachowują style znakowe i style akapitu oraz inne zastosowane do nich atrybuty. Tekst z bibliotek można wykorzystywać w dokumentach programów Illustrator lub InDesign. Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja oraz udostępnianie zasobów.

Zasoby tekstowe wybrane z bibliotek Creative Cloud są renderowane i komponowane przez aplikację, w której zostały wstawione. Na przykład zasób tekstowy dodany do bibliotek Creative Cloud z programu InDesign, a następnie użyty w programie Illustrator, będzie komponowany przez funkcje programu Illustrator. Oznacza to, że mogą wystąpić pewne różnice w kompozycji. Wstawiany zasób stanowi aktywny tekst z takim samymi opcjami, jakie zastosowano by w programie InDesign. Jeśli w programie Illustrator niektóre z tych opcji nie istnieją, to zostaną pominięte lub nie będą renderowane.

Uwaga:

Aby zagwarantować identyczny wygląd, udostępniany zasób tekstowy z programu InDesign można dodać w programie Illustrator jako grafikę. Aby dodać zasób tekstowy jako grafikę, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas wstawiania tego zasobu.  

Zasoby tekstowe programu InDesign wyświetlane w programie Illustrator: przykłady różnic renderowania

Oto kilka przykładów różnego renderowania zasobu tekstowego w programach InDesign (w którym oryginalnie utworzono ten zasób) oraz Illustrator.   

Podkreślenie

InDesign ma więcej opcji podkreślenia w porównaniu z programem Illustrator. Opcje, które nie są dostępne, zostaną utracone po wstawieniu zasobu w programie Illustrator.

Podkreślenie w programie InDesign: opcja Biały romb

W programie Illustrator podkreślenie Biały romb nie jest obsługiwane

Punktory i numeracja

W programie Illustrator nie są obsługiwane listy z punktorami i listy numerowane. Jeśli zasób tekstowy zawiera te atrybuty, to zostaną one utracone po wstawieniu w programie Illustrator.

InDesign

Illustrator

Tabela

Program Illustrator nie obsługuje tabel. Jeśli wstawiany zasób tekstowy zawiera tabele, zostaną one utracone po wstawieniu do programu Illustrator.

InDesign

Illustrator

Stopka

Program Illustrator nie obsługuje stopek. Jeśli wstawiany zasób tekstowy zawiera stopki, zostaną one utracone po wstawieniu do programu Illustrator.

InDesign

Illustrator

Zasoby tekstowe programu InDesign wyświetlane w programie Illustrator: przykłady różnic renderowania (tylko język japoński)

Po wstawieniu zasobów tekstowych z programu InDesign do programu Illustrator utracone zostaną następujące opcje:

Opcje

  • Ruby
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Ustawienia domyślne (nietypowe ustawienia domyślne / definicje ustawień zostaną utracone)
  • niektóre ustawienia domyślne Mojikumi,
  • niektóre ustawienia domyślne Kinsoku.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto