Biblioteki Cloud Creative — informacje

Biblioteka Creative Cloud jest zbiorem zasobów projektowych. Do Biblioteki Creative Cloud można dodawać różne rodzaje zasobów projektowych. Zasoby programu Adobe Illustrator należą do jednego z następujących typów: Kolory, Motywy kolorystyczne, Pędzle, Style znakowe, Grafiki, Tekst.

Biblioteki Creative Cloud ułatwiają organizowanie, przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do zasobów projektowych. Można na przykład stworzyć Bibliotekę Creative Cloud zawierającą wszystkie najczęściej używane komponenty w danym projekcie.

 • Funkcja Powiązane zasoby: edytuj raz – aktualizuj wszędzie.
  Zawsze stosuj najnowsze powtórzenie lub najnowszą wersję zasobu dzięki funkcji Powiązane zasoby. Niezależnie od miejsca użycia zasobu edycja kopii biblioteki spowoduje aktualizację edytowanego zasobu we wszystkich zawierających go projektach. Dzięki Adobe CreativeSync otrzymasz odpowiedni i zaktualizowany zasób – za każdym razem, gdy ponownie używasz zasobów na komputerze i w projektach mobilnych.
 • Dostęp z każdego miejsca. Cały czas.
  Twoje biblioteki są dostępne z wielu aplikacji mobilnych Creative Cloud, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Creative Cloud Assets czy aplikacji mobilnych Adobe, np. Comp i Draw — nawet gdy jesteś offline.
 • Udostępniaj i współpracuj.
  Udostępniaj innym użytkownikom zasoby i komponenty ze swoich bibliotek. Zezwalaj innym użytkownikom na pracę nad elementami znajdującymi się w udostępnionych przez Ciebie bibliotekach lub udostępniaj je większej liczbie użytkowników. Zapewniaj spójność między poszczególnymi projektami pod względem grafiki, kolorów, stylów znakowych czy wzorników stylów.
 • Integracja z Adobe Stock
  Nowa usługa Adobe Stock zapewnia dostęp do 50 milionów obrazów, filmów i grafik o wysokiej jakości i bez opłat autorskich. Za pomocą panelu Biblioteki możesz bezpośrednio z programu Illustrator otwierać i licencjonować i używać zarówno obrazy jak i grafiki.
 • Organizuj.
  Kategoryzuj komponenty w bibliotekach, które ułatwią obieg pracy i tworzenie pomysłowych projektów.
 • Odpowiedni zasób. Za każdym razem.
  Używaj ponownie zasoby na komputerze i w projektach mobilnych bez obawy, że wykorzystasz niewłaściwą wersję lub przez pomyłkę coś skasujesz lub nadpiszesz.
 • W łatwy sposób zapisuj dane do Bibliotek Creative Cloud.
  Zapisuj zasoby bezpośrednio do bibliotek z programów Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro czy aplikacji mobilnych Adobe lub usług takich jak Shape, Brush, Color, Comp czy Hue. Zasoby są automatycznie konwertowane do odpowiednich formatów w celu użycia na komputerze lub w aplikacjach mobilnych.

Co to jest funkcja Powiązane zasoby?

W programie Illustrator CC 2014 i jego poprzednich wersjach każdy z zasobów graficznych, który został raz przeciągnięty z panelu Biblioteki do dokumentu programu Illustrator, przestawał być powiązany z oryginalnym zasobem. W konsekwencji zmiana pierwotnego zasobu w bibliotece nie miała wpływu na kopię używaną w dokumencie. Zasoby programu Illustrator przeciągnięte z biblioteki były „zasobami niepowiązanymi”.  

Jednak dzięki funkcji Powiązane zasoby, dostępnej po raz pierwszy w programie Illustrator CC 2015, zasoby przeciągnięte z biblioteki do dokumentu to „zasoby powiązane”. Jest to zachowanie domyślne. Każda zmiana wprowadzona w zasobie biblioteki ma wpływ na wszystkie powiązane z nim kopie w dokumentach programu Illustrator.

Aby dodać grafikę z Biblioteki jako zasób niepowiązany, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt/Option podczas przeciągania jej z panelu Biblioteki.

Uwaga:

Wszystkie zasoby wykorzystane w programie Illustrator CC 2014 to zasoby niepowiązane. Aby skorzystać z funkcji Powiązane zasoby, ponownie przeciągnij zasób z panelu Biblioteki w programie Illustrator CC 2015.

Omówienie panelu Biblioteki

Biblioteki Creative Cloud są wyświetlane w panelu Biblioteki w programie Illustrator. Jeśli biblioteki zostaną utworzone na różnych komputerach, ale z wykorzystaniem tego samego identyfikatora Adobe ID, to zasoby i biblioteki będą widoczne w panelu Biblioteki na wszystkich komputerach.

Aby otworzyć panel Biblioteka Creative Cloud (panel Biblioteki), kliknij polecenie Okno > Biblioteki. Użyj panelu Biblioteki, aby:

 • tworzyć i przeglądać Biblioteki Creative Cloud, używać ich, zmieniać ich nazwy i usuwać je;
 • dodawać, usuwać i edytować zasoby lub zmieniać ich nazwy w Bibliotece Creative Cloud;
 • sortować i przeglądać zasoby w Bibliotece Creative Cloud.
Libraries-panel_Ai_2
Korzystaj z bibliotek Creative Cloud za pomocą panelu Biblioteki

A. Rozwijane menu Biblioteki Creative Cloud B. Wyświetlanie elementów jako ikon C. Wyświetlanie elementów na liście D. Rozwijane menu przeszukiwania serwisu Stock E. Zasoby F. Dodaj ikonę zawartości G. Ikona postępu/synchronizacji H. Ikona Usuń 

Praca z Biblioteką Creative Cloud

Otwieranie panelu Biblioteki

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Kliknij polecenie Okno > Biblioteki.
 • W panelu Pędzle (F5) kliknij ikonę panelu Biblioteki ().

Tworzenie Bibliotek Creative Cloud

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij menu rozwijane znajdujące się w panelu Biblioteki, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową bibliotekę.
  • Kliknij  w prawym górnym rogu panelu Biblioteki, by rozwinąć wysuwane menu, a następnie wybierz opcję Utwórz nową bibliotekę.
 2. Wprowadź nazwę i kliknij Utwórz.

Usuwanie Biblioteki Creative Cloud

 1. Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki.

 2. Rozwiń menu wysuwane, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Zmiana nazwy Biblioteki Creative Cloud

 1. Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki.

 2. Kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Zmień nazwę.

Kopiowanie lub przenoszenie zasobów między bibliotekami

 1. Wybierz jeden lub więcej zasobów w bibliotece.

 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy.

 3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Kopiuj do lub Przenieś do, a następnie wybierz bibliotekę, do której chcesz skopiować lub przenieść zasoby.

Współpraca z użytkownikami usługi Creative Cloud

Możesz udostępnić biblioteki innym użytkownikom i zezwolić im na zmienianie nazw, przeglądanie, edytowanie, przenoszenie, usuwanie i korzystanie z zawartości udostępnionej biblioteki. Jeśli inny subskrybent usługi Creative Cloud udostępnił Ci bibliotekę, możesz ją udostępnić innym użytkownikom.

Udostępnianie biblioteki

 1. W panelu Biblioteki wybierz bibliotekę z rozwijanej listy.

 2. W panelu Biblioteki kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Współpracuj.

 3. Otworzy się strona przeglądarki. Podaj adres e-mail i określ rodzaj dostępu, który chcesz umożliwić:

  • Możliwość edycji: zaproszony użytkownik może uzyskać dostęp do zasobów i modyfikować je. 
  • Wyświetlanie: zaproszony użytkownik może korzystać jedynie z zasobów z Biblioteki. Nie ma możliwości edycji. Jest to dostęp tylko do odczytu.
  CC-libraries_collaboration_1
 4. Dodaj opcjonalną wiadomość dla użytkownika, któremu chcesz udostępnić bibliotekę.

 5. Kliknij Zaproś.

Akceptowanie zaproszenia

 1. Otwórz komputerową aplikację usługi Adobe Creative Cloud i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 2. Jeśli masz dostęp do biblioteki, w górnej części komputerowej aplikacji usługi Creative Cloud zobaczysz nagłówek Aktualizacje i żądania. Kliknij nagłówek Aktualizacje i żądania.

 3. W sekcji Zaproszenia do bibliotek kliknij przycisk Akceptuj widoczny przy każdym zaproszeniu do współpracy.

Anulowanie udostępnienia

 1. W rozwijanym menu panelu Biblioteki wybierz nazwę biblioteki, której nie chcesz już udostępniać.

 2. W panelu Biblioteki kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Współpracuj.

 3. Otworzy się strona przeglądarki. Usuń nazwy wszystkich użytkowników, którym udostępniona jest Biblioteka Creative Cloud.

Opuszczanie udostępnionej biblioteki

 1. W rozwijanym menu panelu Biblioteki wybierz nazwę biblioteki, nad którą nie chcesz już współpracować.

 2. W panelu Biblioteki rozwiń wysuwane menu i wybierz opcję Opuść bibliotekę.

Usuwanie udostępnionej biblioteki

Uwaga: można usunąć tylko swoją bibliotekę.

 1. W rozwijanym menu panelu Biblioteki wybierz nazwę biblioteki, którą chcesz usunąć.

 2. W panelu Biblioteki kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Usuń bibliotekę.

 3. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić operację.

Praca z zasobami biblioteki

Kolory

Uwaga:

Najedź wskaźnikiem myszy na dostępny zasób koloru, aby wyświetlić jego nazwę i zapis heksadecymalny koloru.

Dodawanie koloru

 1. Wybierz zasób w aktywnym dokumencie programu Illustrator.

 2. Kliknij ikonę Dodaj zawartość () w panelu Biblioteki i wybierz pozycję Kolor wypełnienia z rozwijanego menu.

Dodawanie nowego koloru (okno dialogowe Nowa próbka)

 1. W panelu Próbki (Okno > Próbki) kliknij ikonę Nowa próbka.

 2. W oknie dialogowym Nowa próbka podaj nazwę i wybierz typ, tryb oraz wartości nowego koloru.

 3. Po zdefiniowaniu koloru zaznacz opcję Dodaj do mojej biblioteki. Wybierz inną bibliotekę lub opcję Utwórz nową bibliotekę, jeśli nie chcesz użyć bieżącej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie motywu kolorystycznego (z grup kolorów)

 1. W panelu Próbki (Okno > Próbki) wybierz grupę kolorów.

  Uwaga:

  Aby dodać grupę kolorów jako motyw, grupa musi zawierać co najmniej jeden i nie więcej niż pięć kolorów.

 2. W panelu Próbki kliknij ikonę Dodaj do Biblioteki , aby dodać bieżącą grupę kolorów do biblioteki jako motyw.

Dodawanie do panelu Próbki

 • W panelu Biblioteka (Okno >Biblioteki) kliknij prawym przyciskiem myszy motyw i wybierz opcję Dodaj do próbek.

Używanie koloru

Wybierz obiekt w aktywnym dokumencie programu Illustrator, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności.

 • Kliknij kolor w bibliotece w panelu Biblioteki (kolor zostanie zastosowany w aktywnej prewce (wypełnienie lub obrys)).
 • Aby zastosować wypełnienie kolorem, kliknij kolor prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Ustaw kolor.
 • Za pomocą prewki określ, jaki kolor został zastosowany do wypełnienia obiektu lub właściwości obrysu.

Edytowanie koloru

 1. W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij dwukrotnie kolor.
  • Kliknij kolor prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj.
 2. Wybierz kolor za pomocą okna dialogowego Próbnik kolorów, a następnie kliknij OK.

Zmiana nazwy koloru

 1. W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij dwukrotnie nazwę koloru.
  • Kliknij kolor prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę.
 2. Wpisz nową nazwę dla danego koloru i naciśnij Enter.

Usuwanie koloru

W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Wybierz kolor i kliknij ikonę usuwania.
 • Kliknij kolor prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Style znakowe

Uwaga:

Po dodaniu stylu znakowego do Biblioteki Creative Cloud zostaje w niej zapisane ponad 50 cech danego tekstu.

Dodawanie stylu znakowego do Biblioteki

 1. Wybierz obiekt tekstowy w aktywnym dokumencie programu Illustrator. Ikona Dodaj zawartość () w panelu Biblioteki zostanie aktywowana.

 2. Kliknij ikonę Dodaj zawartość () i wybierz pozycję Styl znakowy z rozwijanego menu.

Uwaga:

Wszystkie cechy dostępne w oknie dialogowym Opcje stylu znakowego (Okno > Tekst > Style znakowe > dwukrotne kliknięcie stylu znakowego) zostaną skopiowane jako część stylu znakowego.

Dodawanie stylu znakowego do panelu Style znakowe

Kliknij pozycję Style znakowe w bibliotece prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do stylów znakowych.

Stosowanie stylu znakowego

 1. Wybierz obiekt tekstowy w aktywnym dokumencie programu Illustrator.

 2. W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij styl znakowy.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy styl znakowy, a następnie wybierz pozycję Zastosuj styl znakowy.

Uwaga:

Jeśli styl znakowy nie ma odpowiadającej mu czcionki zainstalowanej na komputerze lokalnym, w prawym dolnym rogu miniaturki stylu znakowego zostanie wyświetlona ikona z ostrzeżeniem.

Zmiana nazwy stylu znakowego

 1. W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij dwukrotnie nazwę stylu znakowego.
  • Kliknij styl znakowy prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę.
 2. Wpisz nową nazwę dla danego stylu znakowego i naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie stylu znakowego

W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Wybierz styl znakowy i kliknij ikonę usuwania.
 • Kliknij styl znakowy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Uwaga:

Możesz również użyć stylu znakowego w dokumencie (opcja Użyj w dokumencie), aby kopia i styl znakowy zostały umieszczone w otwartym dokumencie.

Grafika

W Bibliotece Creative Cloud można przechowywać obiekty i zasoby z dokumentu. Zasoby przechowywane jako elementy graficzne w Bibliotece Creative Cloud zachowują swoją formę wektorową. W przypadku ponownego użycia elementu graficznego z Biblioteki Creative Cloud w innym dokumencie programu Illustrator będzie on miał formę wektorową.

Dodawanie grafiki

Po otworzeniu dokumentu programu Illustrator wykonaj jedną z poniższych czynności.

 • Przeciągnij i upuść grafikę do panelu Biblioteki.
 • Wybierz kompozycję i kliknij ikonę Dodaj zawartość () w panelu Biblioteki. Następnie wybierz pozycję Grafika z rozwijanego menu.

Kupowanie licencji i wyświetlanie podglądu obrazu Adobe Stock

 1. W panelu Biblioteki, w polu Przeszukaj Adobe Stock wpisz słowo kluczowe powiązane z obrazem, którego szukasz.

 2. Wybierz obraz spośród wyświetlonych wyników. Zdjęcie można też kupić lub zapisać jego podgląd w bieżącej bibliotece. Jeśli umieścisz wskaźnik myszy na zaznaczonym obrazie, zostaną wyświetlone ikony Uzyskaj licencję i zapisz w pobranych oraz Zapisz podgląd w pobranych. Jeśli wybierzesz opcję licencji, po potwierdzeniu pojawi się następujące okno dialogowe.

  StockImage_Licensing

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pracy z obrazami Adobe Stock z wykorzystaniem bibliotek, zobacz temat Korzystanie z usługi Adobe Stock.

Używanie grafiki

Wykonaj jedną z następujących czynności.

 • W panelu Biblioteki kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Umieść kopię z menu kontekstowego.
 • W panelu Biblioteki kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Umieść powiązane z menu kontekstowego.
 • W aktywnym dokumencie programu Illustrator przeciągnij zasób z panelu Biblioteki i umieść go w obszarze roboczym za pomocą modułu umieszczania. W module umieszczania można wczytać wiele obiektów i dodawać je do układu.

Edycja grafiki

 1. W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij dwukrotnie grafikę.
  • Kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany w komponencie, kiedy zostanie otworzony w oknie dokumentu programu Illustrator.

 3. Zapisz dokument.

  Grafika zostanie zaktualizowana w Bibliotece Creative Cloud, a jej miniaturka zostanie automatycznie odświeżona. Ponadto, jeżeli dany zasób został utworzony w programie Illustrator CC 2015 lub wersji nowszej, stanowi on Powiązany zasób, a Adobe CreativeSync zapewnia jego aktualizację we wszystkich lokalizacjach, w których jest używany.

Zmiana nazwy grafiki

 1. W panelu Biblioteki wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Kliknij dwukrotnie nazwę grafiki.
  • Kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę.
 2. Wpisz nową nazwę danego obrazu i naciśnij Enter.

Usuwanie grafiki

W panelu Biblioteki kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Dodawanie i udostępnianie zasobów tekstowych

Możesz dodać obiekty tekstowe z danego dokumentu do biblioteki Creative Cloud, a następnie udostępnić je innym użytkownikom, niezależnie od użytej aplikacji. Zasoby tekstowe w bibliotece zachowują style znakowe/akapitowe i inne pierwotnie zastosowane atrybuty. Możesz ponownie użyć tych zasobów tekstowych w bibliotekach w dokumentach programu Illustrator lub InDesign.

Jeśli do obiektu tekstowego zastosowano efekty i określono jego wygląd, aby je zachować, należy dodać obiekt do biblioteki jako zasób graficzny.

Dodawanie zasobu tekstowego

W aktywnym dokumencie programu Illustrator wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Zaznacz fragment tekstu lub ramkę tekstową i kliknij ikonę Dodaj zawartość () w panelu Biblioteki. Następnie wybierz pozycję Tekst z rozwijanego menu.
 • Zaznacz fragment tekstu lub ramkę tekstową. Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Dodaj do Biblioteki z menu kontekstowego.
 • Przeciągnij obiekt tekstowy i upuść go w panelu Biblioteki. Domyślnie zasób jest dodawany jako zasób tekstowy do biblioteki Creative Cloud.
 • Aby dodać obiekt tekstowy jako zasób graficzny, naciśnij klawisz Control (w systemie Windows)/Command (w systemie Mac) podczas przeciągania zaznaczenia do panelu Biblioteki.

Korzystanie z zasobu tekstowego w dokumencie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób tekstowy w panelu Biblioteki. Teraz wybierz opcję Umieść kopię z menu kontekstowego.
 • Aby umieścić tekstu w danym dokumencie bez zastosowanego żadnego stylu, kliknij prawym przyciskiem myszy zasób tekstowy w panelu Biblioteki. Teraz wybierz opcję Umieść bez stylów z menu kontekstowego.
 • Umieść punkt wstawiania w tekście. Następnie w panelu Biblioteki kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Umieść w wierszu z menu kontekstowego.
 • Przeciągnij co najmniej jeden zasób tekstowy z panelu Biblioteki i umieść go w dokumencie za pomocą modułu umieszczania. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij obiekt tekstowy, aby dodać do niego zasób tekstowy.
  • Kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, aby umieścić zasób tekstowy w osobnej ramce tekstowej.

Uwaga:

Domyślnie program Illustrator wprowadza zasoby tekstowe do dokumentu, zachowując jego style znakowe/akapitowe i atrybuty bez zmian. Jeśli chcesz użyć zasobu tekstowego w dokumencie jako zwykłego tekstu bez powiązanych stylów, kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy w panelu Biblioteki i wybierz opcję Umieść bez stylów z menu kontekstowego.

Integracja z programem InDesign

Zasoby tekstowe dodane do bibliotek są również dostępne z poziomu panelu Biblioteki w programie InDesign. Możesz edytować zasoby tekstowe i korzystać z nich za pośrednictwem obu tych aplikacji. W widoku Lista panelu Biblioteki ikona po prawej stronie zasobu tekstowego w panelu Biblioteki wskazuje aplikację, w której został on utworzony.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Odwzorowywanie udostępnianych zasobów tekstowych w programach Illustrator oraz InDesign.

Edycja zasobu tekstowego

W panelu Biblioteki wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany w komponencie, kiedy zostanie otworzony w dokumencie programu Illustrator. 
 3. Zapisz dokument.

Możesz również kliknąć dwukrotnie zasób tekstowy, aby edytować go w aplikacji, w której został utworzony.

Zasób tekstowy zostanie zaktualizowany w Bibliotece Creative Cloud, a jego miniaturka zostanie automatycznie odświeżona. Ponadto zasób jest aktualizowany we wszystkich miejscach, w których jest używany.

Zmiana nazwy zasobu tekstowego

W panelu Biblioteki wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę.
 • Wpisz nową nazwę danego obrazu i naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie zasobu tekstowego

W panelu Biblioteki kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Znajdowanie obrazów stockowych podobnych wizualnie do elementu w bibliotece

Funkcja wyszukiwania wizualnego w panelu Biblioteki umożliwia szybkie znajdowanie obrazów stockowych podobnych do elementu biblioteki. Wykonaj następujące czynności.

 • W panelu Biblioteki kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź podobne z menu kontekstowego.

Program Illustrator wyświetli wyniki wyszukiwania w panelu Biblioteki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online