Usuń program Adobe Application Manager i zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer.

Podczas pobierania i instalacji aplikacji Adobe Creative Cloud, aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer zostanie pobrana i zainstalowana w celu zarządzania aplikacjami Creative Cloud. W starszych systemach operacyjnych procesy te były obsługiwane przez program Adobe Application Manager (AAM), który został zastąpiony aplikacją Creative Cloud na komputer.

Jeżeli korzystasz z systemu Mac OS X 10.7, Windows 7 lub nowszego i nadal masz program AAM na swoim komputerze, podczas nabywania członkostwa w usłudze Creative Cloud i pobierania aplikacji, AAM automatycznie zaktualizuje się do aplikacji Creative Cloud na komputer.

Problem

Program AAM nie dokonuje automatycznej aktualizacji do aplikacji Creative Cloud na komputer lub wyświetla się następujący błąd: „Przeglądarka nie wie, jak otworzyć ten adres, ponieważ protokół (AAM) nie jest powiązany z żadnym programem.”

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązanie w podanej kolejności.

Uwaga:

Starsza wersja programu AAM (wersja 7.0.0.414) nie dokonuje automatycznej aktualizacji do aplikacji Creative Cloud na komputer.

Rozwiązanie 1: Przywróć wtyczkę przeglądarki.

Mac OS X 10.7 i nowsze wersje

 1. Usuń wtyczkę AdobeAAMDetect.plugin z folderu HD Library/Internet Plugins.

 2. Ponownie uruchom przeglądarkę.

 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, a następnie pobierz aplikację Creative Cloud na komputer.

Windows 7 i 8

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do poniższej lokalizacji i zmień nazwę pliku OOBE na OOBE_old.

  • Windows 7 i 8 (wersja 32-bitowa): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Windows 7 i 8 (wersja 64-bitowa): \Program Files\Common Files\Adobe
 2. Ponownie uruchom przeglądarkę.

 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, a następnie pobierz aplikację Creative Cloud na komputer.

Rozwiązanie 2: Ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer za pomocą narzędzia Adobe CC Cleaner.

Windows

 1. Kliknij polecenie Start > Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje, wybierz aplikację Adobe Creative Cloud i kliknij przycisk Odinstaluj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po kliknięciu łącza narzędzia Adobe Cleaner, aby usunąć aplikację Creative Cloud na komputer.

 5. Aby pobrać i zainstalować, przejdź do aplikacji Creative Cloud na komputer.

System operacyjny Mac

 1. Przejdź do lokalizacji [dysk twardy] > Applications > Utility > Adobe Installers.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Instaluj Adobe Creative Cloud.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po kliknięciu łącza narzędzia Adobe Cleaner, aby usunąć aplikację Creative Cloud na komputer.

 5. Aby pobrać i zainstalować, przejdź do aplikacji Creative Cloud na komputer.

Rozwiązanie 3: Użyj innej przeglądarki.

Jeśli nadal występują problemy, wykonaj ponownie powyższe kroki w innej przeglądarce internetowej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online