Jak i kiedy używać narzędzia Creative Cloud Cleaner | Zaawansowane kroki

Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputera i może pomóc rozwiązać wiele typowych problemów (np. usuwanie starego oprogramowania Adobe, usuwanie uszkodzonych plików instalacyjnych i naprawianie plików hostów w celu ustanowienia połączenia z serwerami Adobe).

Czym jest narzędzie Creative Cloud Cleaner?

Narzędzie Creative Cloud Cleaner jest przeznaczone dla doświadczonych użytkowników i służy do usuwania uszkodzonych procesów instalacji. Usuwa ono lub naprawia pliki sprawiające problemy i rozwiązuje problemy związane z uprawnieniami w kluczach rejestru.

Kiedy należy użyć narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner?

Korzystaj z narzędzia Creative Cloud Cleaner z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (takich jak wykonanie kopii zapasowych odpowiednich folderów) w przypadku następujących problemów:

 • Podjęto już próbę naprawienia lub odinstalowania aplikacji Creative Cloud na komputer, ale nadal nie można aktualizować lub instalować aplikacji Creative Cloud.
 • Chcesz całkowicie usunąć starsze oprogramowanie Adobe.
 • Nie można uruchomić aplikacji Creative Cloud, mimo że podjęto już próbę odinstalowania i ponownego zainstalowania aplikacji.
 • Nie można się zalogować do aplikacji Adobe nawet po podjęciu kilku prób i wypróbowaniu tych typowych rozwiązań.
 • Nie można łączyć się z serwerami Adobe, a dostęp do aplikacji i usług Adobe jest ograniczony nawet po wypróbowaniu tych typowych rozwiązań.

Ważne pierwsze kroki

Przed uruchomieniem narzędzia Creative Cloud Cleaner należy wykonać następujące czynności, aby uniknąć potencjalnej utraty danych. Należy zawsze upewnić się, że wykonano kopie zapasowe plików i folderów.

 1. Uruchom narzędzie Log Collector, aby wykonać kopie zapasowe plików dziennika.

  Dlaczego należy uruchomić narzędzie Log Collector?

  Dzięki tym dziennikom dział obsługi klienta Adobe może łatwiej udzielić Ci pomocy, jeśli skontaktujesz się z nim w przypadku wystąpienia błędu podczas używania narzędzia Creative Cloud Cleaner.

 2. Sprawdź stan synchronizacji plików Creative Cloud w aplikacji Creative Cloud na komputer. Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną całkowicie zsynchronizowane.

   Pliki niezsynchronizowane z kontem Creative Cloud mogą zostać utracone. 

 3. Zamknij procesy Adobe Desktop ServiceCoreSync w Menedżerze zadań (Windows) lub Monitorze aktywności (macOS).

 4. Zapisz następujące kopie:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/

  (Jeśli zawartość biblioteki jest ukryta, zapoznaj się z artykułem Pliki biblioteki użytkownika w systemie macOS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne).

  Windows

  • C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\AdobeSync\CoreSync
  • C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync

   Nie masz wystarczającej ilości miejsca? Jeśli zabrakło miejsca na dysku, odszukaj folder cloudnative w folderze usługi CoreSync i zapisz jego kopię. W systemie Windows folder cloudnative może znajdować się w jednym lub obu wymienionych powyżej folderach.

 5. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje Adobe, w tym program Creative Cloud Desktop.

 6. Zamknij pozostałe procesy Adobe działające w tle za pomocą Menedżera zadań (Windows) lub Monitora aktywności (macOS).

  • Creative Cloud
  • CCXProcess
  • CCLibrary
  • CoreSync helper
  • Adobe IPC Broker
  • armsvc
  • AGS Service 
 7. Zapisz kopię całej zawartości przechowywanej w folderach produktów Adobe, w tym wtyczki innych firm i pliki preferencji.

  Na przykład, czy zdarzyło Ci się użyć wtyczki innej firmy w programie Adobe XD lub zapisać obszar roboczy programu Photoshop? Zachowaj kopię folderów, w których je przechowujesz. Szczegółowe informacje na temat migracji ustawień domyślnych, operacji i ustawień w programie Photoshop można znaleźć w artykule Migracja ustawień domyślnych, operacji i ustawień.

 8. Jeśli usuwasz starsze aplikacje Adobe, zapisz kopię starych plików instalacyjnych.

  Uwaga:

  Firma Adobe udostępnia do pobrania i zainstalowania tylko dwie najnowsze wersje aplikacji Creative Cloud. Jeśli potrzebujesz stałego dostępu do starszych wersji, nie usuwaj ich bez uprzedniego upewnienia się, że będzie można ponownie je zainstalować, na przykład za pomocą dysków lub wcześniej zapisanych instalatorów (pliki do pobrania dla starszych wersji nie są już udostępniane przez Adobe).

 9. Upewnij się, że zachowano wszystkie niezbędne środki ostrożności, wykonując zalecane kopie zapasowe przed uruchomieniem narzędzia.

Jak używać narzędzia Creative Cloud Cleaner

Wybierz system operacyjny, aby uzyskać dostęp do określonych instrukcji.

Używanie narzędzia Creative Cloud Cleaner w systemie Windows

 1. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner.

   Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik, aby pobrać plik na urządzenie.

 2. Kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Uruchom jako administrator nie jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, aby go uruchomić.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie według podanej kolejności:

  a) Wybierz język: Naciśnij klawisz e, aby wybrać język angielski, lub j, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  b) Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: wpisz y, aby zaakceptować umowę, lub n, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Enter.

  c) Wprowadź numer odpowiadający opcji, którą chcesz wybrać i naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz liczbę 4 (CC Apps), jeśli chcesz odinstalować aplikację Creative Cloud.

  d) Następnie wybierz aplikację do usunięcia, wprowadzając numer odpowiadający jej nazwie i naciśnij klawisz Enter.
  Jeśli występują problemy z synchronizacją plików, konieczne może być usunięcie usługi CoreSync. Aby to zrobić, wpisz 1 lub 4 i naciśnij klawisz Enter. Wprowadź numer odpowiadający usłudze CoreSync i naciśnij klawisz Enter

  e) Potwierdź, że chcesz usunąć wpisu: wpisz literę y i naciśnij klawisz Enter.

  f) (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, powtórz te czynności, aby naprawić plik hosta. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej użytkownika końcowego wpisz liczbę 12, aby wybrać opcję pliku hosta. Potwierdź, że chcesz naprawić plik hosta: naciśnij klawisz y, a następnie Enter. Narzędzie Cleaner utworzy kopie zapasowe pliku hosta (o nazwie hosts_bkup) w tym samym katalogu, który można przywrócić w razie wystąpienia błędu.

 4. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner naciśnij klawisz Enter i uruchom ponownie komputer.

 5. Po poprawnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner należy zainstalować aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Używanie narzędzia Creative Cloud Cleaner w systemie macOS

 1. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner.

 2. Aby uruchomić narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Kliknij dwukrotnie narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w tej kolejności:

  a) Wybierz język z menu w prawym górnym rogu.

  b) Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: kliknij Akceptuj, aby zaakceptować umowę, lub Zakończ, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane).

  c) Wybierz opcję z menu w prawym górnym rogu. Na przykład wybierz pozycję CC Apps, jeśli chcesz odinstalować aplikację Creative Cloud. 

  d) W tabeli wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Wybrano Oczyszczanie. (Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie pliki dotyczące instalacji dla opcji wybranej w kroku c.) 

  Jeśli  masz problemy z synchronizacją plików, konieczne może być także oczyszczenie CoreSync. Aby to zrobić, upewnij się, że wybrano opcję Wszystko w wyskakującym menu. Następnie wybierz CoreSync z listy i kliknij opcję Wybrano oczyszczanie.

  e) (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, wybierz opcję Napraw plik hosta z tabeli, aby naprawić plik hosta, a następnie kliknij przycisk Wybrano oczyszczanie. Narzędzie Cleaner utworzy kopie zapasowe pliku hosta (o nazwie hosts_bkup) w tym samym katalogu, który można przywrócić w razie wystąpienia błędu.

  Uwaga:

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego zostanie wyświetlona w języku angielskim lub japońskim w zależności od ustawień języka konta użytkownika głównego.

 4. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania programu Adobe Creative Cloud Cleaner kliknij opcję Zakończ i uruchom ponownie komputer.

 5. Po poprawnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner należy zainstalować aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Jak używać narzędzia Creative Cloud Cleaner dla użytkowników firmowych (tylko administratorzy firmowi)

Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner można uruchomić w trybie cichym, aby wyświetlić listę wszystkich produktów, które można usunąć. Umożliwia to usunięcie wszystkich lub wybranych aplikacji Creative Cloud bądź Creative Suite zainstalowanych na komputerze poprzez odpowiednie oznaczenie wierszy w pliku XML wygenerowanym za pomocą narzędzia. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Narzędzie Creative Cloud Cleaner dla użytkowników firmowych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto