Jak i kiedy używać narzędzia Creative Cloud Cleaner | Zaawansowane kroki

Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputera i może pomóc rozwiązać wiele typowych problemów (np. usuwanie starego oprogramowania Adobe, usuwanie uszkodzonych plików instalacyjnych i naprawianie plików hostów w celu ustanowienia połączenia z serwerami Adobe).

Czym jest narzędzie Creative Cloud Cleaner?

Narzędzie Creative Cloud Cleaner jest przeznaczone dla doświadczonych użytkowników i służy do usuwania uszkodzonych procesów instalacji. Usuwa ono lub naprawia pliki sprawiające problemy i rozwiązuje problemy związane z uprawnieniami w kluczach rejestru.

Kiedy należy użyć narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner?

Z narzędzia Creative Cloud Cleaner należy korzystać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (takich jak wykonanie kopii zapasowych odpowiednich folderów) w przypadku następujących problemów:

 • Podjęto już próbę naprawienia lub odinstalowania programu Creative Cloud Desktop, ale nadal nie można aktualizować lub instalować aplikacji Creative Cloud.
 • Chcesz całkowicie usunąć starsze oprogramowanie Adobe.
 • Nie można uruchomić aplikacji Creative Cloud, mimo że podjęto już próbę odinstalowania i ponownego zainstalowania aplikacji.
 • Nie można się zalogować do aplikacji Adobe nawet po podjęciu kilku prób i wypróbowaniu tych typowych rozwiązań.
 • Nie można łączyć się z serwerami Adobe, a dostęp do aplikacji i usług Adobe jest ograniczony nawet po wypróbowaniu tych typowych rozwiązań.

Ważne pierwsze kroki

Przed uruchomieniem narzędzia Creative Cloud Cleaner należy wykonać następujące czynności, aby uniknąć potencjalnej utraty danych. Należy zawsze upewnić się, że wykonano kopie zapasowe plików i folderów.

 1. Uruchom narzędzie Log Collector, aby wykonać kopie zapasowe plików dziennika.

  Dlaczego należy uruchomić narzędzie Log Collector?

  Dzięki tym dziennikom dział obsługi klienta Adobe może łatwiej udzielić Ci pomocy, jeśli skontaktujesz się z nim w przypadku wystąpienia błędu podczas używania narzędzia Creative Cloud Cleaner.

 2. Sprawdź stan synchronizacji plików Creative Cloud w programie Creative Cloud Desktop. Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną całkowicie zsynchronizowane.

   Pliki niezsynchronizowane z kontem Creative Cloud mogą zostać utracone. 

 3. Zamknij procesy Creative Cloud Core Service i Adobe Content Synchronizer w Menedżerze zadań (Windows) lub Monitorze aktywności (macOS).

 4. Zapisz następujące kopie:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/

  (Jeśli zawartość biblioteki jest ukryta, zapoznaj się z artykułem Pliki biblioteki użytkownika w systemie macOS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne).

  Windows

  • C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\AdobeSync\CoreSync
  • C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync

   Nie masz wystarczającej ilości miejsca? Jeśli zabrakło miejsca na dysku, odszukaj folder cloudnative w folderze usługi CoreSync i zapisz jego kopię. W systemie Windows folder cloudnative może znajdować się w jednym lub obu wymienionych powyżej folderach.

 5. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje Adobe, w tym program Creative Cloud Desktop.

 6. Zamknij pozostałe procesy Adobe działające w tle za pomocą Menedżera zadań (Windows) lub Monitora aktywności (macOS).

  • Creative Cloud
  • Creative Cloud Content Manager
  • Creative Cloud Libraries Synchronizer
  • Proces pomocniczy Adobe Content Synchronizer
  • Creative Cloud Interprocess Service
  • armsvc
  • AGS Service 
 7. Zapisz kopię całej zawartości przechowywanej w folderach produktów Adobe, w tym wtyczki innych firm i pliki preferencji.

  Jeśli np. używasz wtyczki innej firmy w programie Adobe XD lub zapisujesz obszar roboczy programu Photoshop, to zachowaj kopię folderów, w których przechowujesz te dane. Szczegółowe informacje na temat migracji ustawień domyślnych, operacji i ustawień w programie Photoshop można znaleźć w artykule Migracja ustawień domyślnych, operacji i ustawień.

 8. Jeśli usuwasz starsze aplikacje Adobe, zapisz kopię starych plików instalacyjnych.

  Uwaga:

  Firma Adobe udostępnia do pobrania i zainstalowania tylko dwie najnowsze wersje aplikacji Creative Cloud. Jeśli potrzebujesz stałego dostępu do starszych wersji, nie usuwaj ich bez uprzedniego upewnienia się, że będzie można ponownie je zainstalować, na przykład za pomocą dysków lub wcześniej zapisanych instalatorów (pliki do pobrania dla starszych wersji nie są już udostępniane przez Adobe).

 9. Upewnij się, że zachowano wszystkie niezbędne środki ostrożności, wykonując zalecane kopie zapasowe przed uruchomieniem narzędzia.

Jak używać narzędzia Creative Cloud Cleaner

Wybierz system operacyjny, aby uzyskać dostęp do określonych instrukcji.

Używanie narzędzia Creative Cloud Cleaner w systemie Windows

 1. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner.

   Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik, aby pobrać plik na urządzenie.

 2. Kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Uruchom jako administrator nie jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, aby go uruchomić.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie według podanej tu kolejności:

  a) Wybierz język: Naciśnij klawisz e, aby wybrać język angielski, lub j, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  b) Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe. Naciśnij klawisz y, aby zaakceptować umowę, lub n, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Enter.

  c) Wprowadź numer odpowiadający opcji, którą chcesz wybrać, i naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz liczbę 4 (CC Apps), jeśli chcesz odinstalować aplikację Creative Cloud.

  d) Następnie wybierz aplikację do usunięcia, wprowadzając numer odpowiadający jej nazwie i naciśnij klawisz Enter.
  Jeśli występują problemy z synchronizacją plików, konieczne może być usunięcie procesu Adobe Content Synchronizer. Aby to zrobić, wpisz 1 lub 4 i naciśnij klawisz Enter. Wprowadź numer odpowiadający usłudze Adobe Content Synchronizer i naciśnij klawisz Enter

  e) Potwierdź, że chcesz usunąć wpis, naciskając klawisz y. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  f) (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, powtórz te czynności, aby naprawić plik hosta. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej użytkownika końcowego wpisz liczbę 12, aby wybrać opcję pliku hosta. Potwierdź, że chcesz naprawić plik hosta, naciskając klawisz y, a następnie Enter. Narzędzie Cleaner utworzy w tym samym katalogu kopię zapasową pliku hosta (o nazwie hosts_bkup), którą można przywrócić w razie wystąpienia błędu.

 4. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner naciśnij klawisz Enter i uruchom ponownie komputer.

 5. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zainstaluj odpowiednią aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Używanie narzędzia Creative Cloud Cleaner w systemie macOS

 1. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner.

 2. Aby uruchomić narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Kliknij dwukrotnie narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w tej kolejności:

  a) Wybierz język z menu w prawym górnym rogu.

  b) Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe; kliknij opcję Akceptuj, aby zaakceptować umowę, lub opcję Zakończ, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane).

  c) Wybierz opcję z menu w prawym górnym rogu. Na przykład wybierz pozycję CC Apps, jeśli chcesz odinstalować aplikację Creative Cloud. 

  d) Wybierz z tabeli aplikację, którą chcesz oczyścić, a następnie kliknij opcję Wyczyść zaznaczone. (Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie pliki dotyczące instalacji dla opcji wybranej w kroku c.) 

  Jeśli masz problemy z synchronizacją plików, konieczne może być także oczyszczenie aplikacji Adobe Content Synchronizer. Upewnij się najpierw, że w wyskakującym menu jest zaznaczona opcja Wszystko. Następnie wybierz z listy usługę CoreSync i kliknij opcję Wyczyść zaznaczone.

  e) (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, wybierz opcję Napraw plik hosta z tabeli, aby naprawić plik hosta, a następnie kliknij przycisk Wyczyść zaznaczone. Narzędzie Cleaner utworzy w tym samym katalogu kopię zapasową pliku hosta (o nazwie hosts_bkup), którą można przywrócić w razie wystąpienia błędu.

  Uwaga:

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego zostanie wyświetlona w języku angielskim lub japońskim w zależności od ustawień języka konta użytkownika głównego.

 4. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania programu Adobe Creative Cloud Cleaner kliknij opcję Zakończ i uruchom ponownie komputer.

 5. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner zainstaluj odpowiednią aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. 

Używanie narzędzia Creative Cloud Cleaner dla użytkowników z planem dla przedsiębiorstw (tylko administratorzy planu dla przedsiębiorstw)

Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner można uruchomić w trybie cichym, aby wyświetlić listę wszystkich produktów, które można usunąć. Możliwe jest usunięcie wszystkich aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite zainstalowanych na komputerze albo tylko wybranych aplikacji — w tym celu trzeba dodać znaki komentarza do odpowiednich wierszy w pliku XML wygenerowanym przez narzędzie. Szczegółowe informacje: Narzędzie Creative Cloud Cleaner dla użytkowników z planem dla przedsiębiorstw.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online