Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, aby rozwiązać problemy z instalacją aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite.

Uwaga:

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych i najlepszych narzędzi, usługa Creative Cloud jest obecnie jedyną możliwością zakupu oprogramowania kreatywnego Adobe. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Adobe Creative Cloud.

Pierwsze kroki

Narzędzie Creative Cloud Cleaner pozwala na bardziej precyzyjne usuwanie danych instalacji aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite, które mogły ulec uszkodzeniu lub mogą wywoływać problemy z nową instalacją. W szczególności może pomóc instalacja wersji wstępnej oprogramowania w systemie, a następnie usunięcie go.

Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner może być pomocne w przypadku problemów z instalacją aplikacji Creative Cloud, Creative Suite (CS3–CS6), Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.Ponadto jeśli użytkownik nie może połączyć się z serwerami Adobe, narzędzie Cleaner może być pomocne przy usuwaniu wpisów w plikach hostów komputera użytkownika, które blokują dostęp do oprogramowania i serwerów Adobe.

Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner

Wybierz system operacyjny

Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows

 1. Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite wykonując jedną z poniższych czynności:

  • System Windows 10, 8, 7 lub Vista: wybierz Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  • Windows XP: Wybierz opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie opcję Dodaj lub usuń programy.
 3. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij opcję Usuń lub Odinstaluj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

 5. Ponownie uruchom komputer.

 6. Kliknij następujące łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.

  Jeżeli wyświetli się monit o pobranie lub zapisanie pliku, kliknij opcję Zapisz plik, aby pobrać go na swój komputer.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pobrać plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

  Jeżeli nie możesz znaleźć pobranego pliku, zapoznaj się z tematem Znajdowanie pobranej aplikacji lub pliku Adobe.

  Narzędzie Adobe CC Cleaner

  Uwaga:

  Jeśli opcja Uruchom jako administrator nie jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, aby go uruchomić.

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie według podanej kolejności:

  1. Wybierz język: Wpisz literę e, aby wybrać język angielski, lub j, aby wybrać język japoński, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Wpisz literę y, aby zaakceptować umowę, lub n, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Enter.
  3. Wprowadź numer odpowiadający opcji, którą chcesz wybrać i naciśnij klawisz Enter. Dla przykładu, wpisz liczbę 4 (CC Apps), jeśli chcesz odinstalować aplikację Creative Cloud.

  4. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć z pojawiającej się na ekranie listy aplikacji dla wybranej opcji, wpisując liczbę odpowiadającą nazwie aplikacji i wciskając klawisz Enter.
  5. Potwierdź usuwanie produktu: Wpisz literę y i naciśnij klawisz Enter.
  6. (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, powtórz te czynności, aby naprawić pliki hostów. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej użytkownika końcowego wpisz liczbę 12, aby wybrać opcję plików hostów. Potwierdź naprawę plików hostów: Naciśnij klawisz Y, a następnie Enter. Narzędzie Cleaner tworzy kopie zapasowe plików hostów (o nazwie hosts_bkup) w tym samym katalogu, który można przywrócić w razie wystąpienia błędu.
 9. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner naciśnij klawisz Enter i uruchom ponownie komputer.

 10. Aby sprawdzić, czy narzędzie Creative Cloud Cleaner prawidłowo zakończyło działanie, otwórz plik Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log w edytorze tekstowym, np. WordPad. Lokalizacja pliku zależy od wersji systemu operacyjnego Windows:

  • Windows 10, 8, 7 lub Vista: C:\Users\[nazwa użytkownika]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]
 11. Sprawdź wpisy w pliku dziennika. Jeśli którekolwiek wpisy są błędne,skontaktuj się z nami.

 12. Po poprawnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner należy zainstalować aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. Instrukcje znajdują się w jednym z poniższych dokumentów:

Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac

 1. Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

 2. Aby odinstalować aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite, w aplikacji Finder przejdź do opcji Applications > Utilities > Adobe Installers.

 3. Kliknij dwukrotnie narzędzie do odinstalowania aplikacji.

  Odinstalowanie aplikacji
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

 5. Ponownie uruchom komputer.

 6. Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Mac: kliknij łącze, aby pobrać plik — AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Jeżeli wyświetli się monit o pobranie lub zapisanie pliku, kliknij opcję Zapisz plik, aby pobrać go na swój komputer.

 7. Aby uruchomić narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Narzędzie Adobe CC Cleaner
 8. Kliknij dwukrotnie narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w tej kolejności:

  1. Wybierz język z menu w prawym górnym rogu okna.
  2. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Wpisz literę Akceptuj, aby zaakceptować umowę, lub Zakończ, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane).
  3. Wybierz opcję z menu w prawym górnym rogu okna. Dla przykładu, wybierz CC Apps, jeśli chcesz odinstalować aplikację Creative Cloud.

  4. W tabeli wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Wybrano Oczyszczanie. (Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie pliki dotyczące instalacji dla opcji wybranej w kroku c.)
  5. (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, wybierz opcję Napraw plik hosta z tabeli, aby naprawić pliki hostów, a następnie kliknij przycisk Wybrano oczyszczanie.Narzędzie Cleaner tworzy kopie zapasowe plików hostów (o nazwie hosts_bkup) w tym samym katalogu, który można przywrócić w razie wystąpienia błędu.

  Uwaga:

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego zostanie wyświetlona w języku angielskim lub japońskim w zależności od ustawień języka konta użytkownika głównego.

 9. Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania programu Adobe Creative Cloud Cleaner kliknij opcję Zakończ i uruchom ponownie komputer.

 10. Aby sprawdzić, czy narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner prawidłowo zakończyło działanie, otwórz plik /Users/[nazwa użytkownika]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log w edytorze tekstowym, np. TextEdit.

 11. Sprawdź wpisy w pliku dziennika. Jeśli którekolwiek wpisy są błędne,skontaktuj się z nami.

 12. Po poprawnym uruchomieniu narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner należy zainstalować aplikację Creative Cloud lub Creative Suite. Instrukcje znajdują się w jednym z poniższych dokumentów:

Usuń wszystkie lub wybrane produkty (tylko użytkownicy wersji dla przedsiębiorstw)

Uwaga:

Niniejsza informacja jest przeznaczona wyłącznie dla administratorów instalacji wersji dla przedsiębiorstw.

Aby rozpocząć, wybierz odpowiednią opcję i system operacyjny.

Narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner można uruchomić w trybie cichym, aby wyświetlić listę wszystkich produktów, które można usunąć. Umożliwia to usunięcie wszystkich lub wybranych aplikacji Creative Cloud bądź Creative Suite zainstalowanych na komputerze poprzez odpowiednie oznaczenie wierszy w pliku XML wygenerowanym za pomocą narzędzia.

Usuń wszystkie produkty (Windows)

 1. Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite. Wykonaj kroki 2-5 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows.
 3. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner postępując według tych kroków w podanej kolejności:

  • Kliknij następujące łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Utwórz katalog/folder o nazwie AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, a następnie skopiuj do niego pobrany plik.
  • Wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie cmd.
  • W oknie Wiersz polecenia zmień katalogi na utworzony wcześniej katalog AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win .
  • Wpisz polecenie AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  • Aby usunąć program Flash Player, wpisz polecenie AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
 4. Sprawdzanie poprawności działania narzędzia Creative Cloud Cleaner. Wykonaj kroki 11-12 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows.

Usuń wybrane produkty (Windows)

 1. Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite. Wykonaj kroki 2-5 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows.

 3. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner postępując według tych kroków w podanej kolejności:

  • Kliknij następujące łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Utwórz katalog/folder o nazwie AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, a następnie skopiuj do niego pobrany plik.
  • Wybierz opcje Start > Uruchom i wpisz polecenie cmd.
  • W oknie Wiersz polecenia zmień katalogi na utworzony wcześniej katalog AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win.
  • Wpisz polecenie AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup = [ścieżka bezwzględna do folderu, w którym ma zostać zapisany plik XML].

          Uwaga: po rozszerzeniu „.exe” powinna znajdować się jedna spacja. Nie wprowadzaj dodatkowych spacji do tego polecenia.

  • Wybierz język: Naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub J, aby wybrać język japoński.
  • Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Naciśnij Y, aby zaakceptować umowę, lub N, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane).

  W pliku XML wygenerowanym za pomocą narzędzia znajduje się lista zainstalowanych produktów. Domyślnie wszystkie wpisy dotyczące produktów są oznaczone komentarzem w pliku XML. Na przykład:

  Plik xml oczyszczania

  Uwaga:

  W pliku XML wszystkie produkty wersji od CS5 do CS5.5 są umieszczane pomiędzy znacznikami </CS5>.

 4. Usuń wpisy dotyczące aplikacji, na których chcesz użyć narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner. Aby usunąć przykładowo programy Adobe Speedgrade CC i Adobe Contribute CS5.5, dokonaj edycji pliku XML w następujący sposób:

  Edytowany plik xml oczyszczania
 5. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner w trybie z pełnymi uprawnieniami przy użyciu argumentu:

  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML=[Ścieżka bezwzględna do pliku xml oczyszczania]
  .

 6. Sprawdzanie poprawności działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner. Wykonaj kroki 11-12 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows.

Usuń wszystkie produkty (Mac OS)

 1. Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite. Wykonaj kroki 2-5 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac.

 3. Kliknij następujące łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. W oknie Terminal wpisz następujące polecenie:

  sudo[Ścieżka do pliku Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS.

 6. Sprawdzanie poprawności działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner. Wykonaj kroki 11-12 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac.

Usuń wybrane produkty (Mac OS)

 1. Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

 2. Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite. Wykonaj kroki 2-5 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac.

 3. Kliknij następujące łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. W oknie Terminal wpisz następujące polecenie:

  sudo[Ścieżka do pliku Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --createCleanup=[Ścieżka bezwzględna do folderu, w którym jest tworzony plik XML].

 6. Wpisz hasło użytkownika głównego i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

  Wyświetlony plik XML zawiera listę produktów zainstalowanych w komputerze. Na przykład:

  Plik xml oczyszczania

  Uwaga:

  W pliku XML wszystkie produkty wersji od CS5 do CS5.5 są umieszczane pomiędzy znacznikami </CS5>.

 7. Usuń komentarze dotyczące produktów, w odniesieniu do których ma być uruchomione narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner. Aby usunąć przykładowo programy Adobe Speedgrade CC i Adobe Contribute CS5.5, dokonaj edycji pliku XML w następujący sposób:

  Edytowany plik xml oczyszczania
 8. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner w trybie z pełnymi uprawnieniami przy użyciu argumentu: \

  sudo /Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[Ścieżka bezwzględna do pliku. xml].

 9. Sprawdzanie poprawności działania narzędzia Creative Cloud Cleaner. Wykonaj kroki 11-12 opisane w sekcji Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner dla systemu Mac.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online