Kod błędu 86 | Creative Cloud

Kod błędu 86 podczas aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer

Kod błędu 86 wskazuje, że podczas próby aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer wystąpił konflikt z innym wystąpieniem tej aplikacji uruchomionym na komputerze.

Okno dialogowe Kod błędu 86

Rozwiązanie 1: zamknij wystąpienie aplikacji lub procesu powodujące konflikt

Aby rozwiązać ten problem, zamknij wystąpienie aplikacji Creative Cloud na komputer lub procesy powiązane z produktami firmy Adobe powodujące konflikt. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności, wybierając część dotyczącą posiadanego systemu operacyjnego.

Aby zamknąć aplikację Creative Cloud na komputer:

 1. Sprawdź, czy aplikacja Creative Cloud na komputer jest uruchomiona na komputerze.
 2. Na pasku menu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Creative Cloud.
 3. Wybierz polecenie Zakończ.

Aby zamknąć proces:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.
 2. Kliknij kartę Procesy, a następnie kliknij przycisk Pokaż procesy wszystkich użytkowników.
 3. Na liście zaznacz proces powodujący konflikt i kliknij przycisk Zakończ proces.
 4. Powtórz krok 3 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Aby zamknąć aplikację Creative Cloud na komputer:

 • Na panelu Dock kliknij ikonę aplikacji, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl, i wybierz polecenie Zakończ.

Aby zamknąć proces:

 1. W programie Finder wybierz Idź > Narzędzia.
 2. Dwa razy kliknij program Monitor aktywności.
 3. Podaj nazwę procesu w polu wyszukiwania znajdującym się w prawym górnym rogu okna Monitor aktywności. 
 4. Na liście kliknij dwukrotnie proces powodujący konflikt, a następnie w oknie procesu kliknij przycisk Zakończ. Następnie kliknij przycisk Wymuś koniec.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Uwaga: Jeżeli nie znajdziesz procesu w Monitorze aktywności, przejdź do opcji wyszukiwania Spotlight. Wpisz nazwę procesu i kliknij nazwę procesu na liście wyników wyszukiwania. Następnie wykonaj kroki 1–4.

Rozwiązanie 2: uruchom program do dezinstalacji aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer

Jeżeli zamknięcie wystąpienia powodującego konflikt nie rozwiązało problemu, uruchom program do dezinstalacji aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer. W ramach procesu dezinstalacji narzędzie wymusza zamknięcie wszystkich procesów powodujących konflikt.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?