Błąd podczas instalowania pakietu z wprowadzonym numerem seryjnym zawierającego programy InDesign i InCopy

Problem

W przypadku instalowania pakietu z wprowadzonym numerem seryjnym zawierającego program InDesign CC 2015 i InCopy CC 2015, utworzonego w programie Creative Cloud Packager, z wyczyszczoną opcją instalacji aplikacji komputerowej Creative Cloud przy pierwszym uruchomieniu produktu pojawia się następujący błąd: 

Do rozwiązania tego problemu jest wymagana aplikacja Adobe Creative Cloud, jednak nie jest ona zainstalowana lub jest uszkodzona. Pobierz nową kopię aplikacji Adobe Creative Cloud ze strony http://www.adobe.com/go/adobecreativecloudapp_pl i zainstaluj ją.

Po kliknięciu opcji Zamknij aplikacja zostanie zamknięta. Kolejne próby będą pomyślne i będzie można używać aplikacji, jednak błąd ten będzie pojawiać się w każdej sesji logowania.

Aplikacje, których dotyczy ten problem

  • Adobe InDesign CC
  • Adobe InCopy CC

Rozwiązanie

Dostępna jest wersja 1.9.1 programu Creative Cloud Packager. Po wyświetleniu monitu pobierz najnowszą wersję programu Creative Cloud Packager i przy jej użyciu ponownie utwórz pakiet.

Sposób obejścia problemu

Zmień nazwę folderu Adobe Desktop Common znajdującego się w następującej lokalizacji:

  • Windows: \Program files(x86)\Common Files\Adobe
  • Mac: /Library/Application Support/Adobe
Zmiana nazwy folderu umożliwi normalne uruchomienie programu Indesign CC2015.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?