Problem

Podczas instalowania aplikacji komputerowej Creative Cloud jest wyświetlany następujący błąd:

Brak aplikacji Adobe Creative Cloud, niezbędnej do rozwiązania tego problemu, lub jest ona uszkodzona. Możesz spróbować naprawić aplikację, aby rozwiązać ten problem. Jeśli problem nadal występuje, pobierz i zainstaluj nową kopię ze strony http://www.adobe.com/go/adobecreativecloudapp.

Do rozwiązania tego problemu jest wymagana aplikacja Adobe Creative Cloud

Rozwiązania

Kliknij przycisk Napraw w komunikacie o błędzie, aby rozwiązać problem.

 1. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aktualnie zainstalowaną wersję aplikacji Creative Cloud na komputer. Patrz sekcja Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner.

 2. W narzędziu Creative Cloud Cleaner wybierz opcję 3: Creative Cloud 2017, 2015, 2014, Creative Cloud i produkty CS6. Następnie wybierz opcję 1: Adobe Creative Cloud na komputer.

 3. Zmień nazwę poniższych folderów OOBE na OOBE.old:

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\AppData\Local\Adobe\OOBE

  Mac OS

   

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

  Uwaga:

  Jeśli przy próbie zmiany nazwy folderu pojawi się błąd: Folder w użyciu, wykonaj poniższe czynności:

  • Zamknij wszystkie działające w systemie aplikacje firmy Adobe.
  • Sprawdź, czy działa któryś z poniższych procesów w tle i zamknij je:

  Creative Cloud, Adobe Desktop Service, CCXProcess, CCLibrary, CoreSync, CoreSync helper, Adobe IPC Broker, armsvc, AGS Service 

 4. Pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora i zaloguj się przy użyciu tego konta. Następnie pobierz i ponownie zainstaluj Aplikację Creative Cloud na komputer.

Windows 8

Windows 7

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online