Błąd zawierający komunikat „Kod zakończenia: 14”

Podczas instalacji aplikacji w usłudze Creative Cloud, np. Photoshop CC, w pliku dziennika instalatora usługi Creative Cloud zostaje wyświetlony następujący błąd:

Kod zakończenia: 14 – Awaria z powodu niewystarczających uprawnień

Ten błąd oznacza, że użytkownik nie jest zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.

Aplikacje w usłudze Creative Cloud można zainstalować tylko z konta z uprawnieniami administratora. Aplikacje w usłudze Creative Cloud nie zostaną zainstalowane w przypadku użycia polecenia Uruchom jako ze standardowego (podlegającego ograniczeniom) konta użytkownika.  

Rozwiązanie: Zaloguj się na koncie administratora lub utwórz tymczasowe lokalne konto administratora

Wyloguj się z bieżącego konta użytkownika i zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora. Następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Nie masz konta z uprawnieniami administratora? Utwórz tymczasowe lokalne konto administratora. Utworzenie nowego lokalnego konta administratora może wyeliminować uszkodzone konta lub obiekty zasad grupy, które mogą uniemożliwić instalację produktu.

Aby utworzyć nowe lokalne konto administratora, korzystaj z informacji znajdujących się w instrukcjach do posiadanego systemu operacyjnego:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online