Błąd dziennika instalacji: „Awaria z powodu niewystarczających uprawnień” | Creative Suite.

Problem: Błąd zawierający komunikat „Kod zakończenia: 14”

Podczas instalacji produktu Creative Suite w pliku dziennika instalatora produktu Creative Suite zostaje wyświetlony następujący błąd:

Kod zakończenia: 14 – Awaria z powodu niewystarczających uprawnień

Ten błąd oznacza, że użytkownik nie jest zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.

Musisz uruchomić instalatora pakietu Creative Suite z konta z uprawnieniami administratora. Produkty z pakietu Creative Suite nie zostaną zainstalowane w przypadku użycia polecenia Uruchom jako ze standardowego (podlegającego ograniczeniom) konta użytkownika.  

Rozwiązanie: Zaloguj się na koncie administratora lub utwórz tymczasowe lokalne konto administratora

Wyloguj się z bieżącego konta użytkownika i zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora. Następnie spróbuj ponownie zainstalować produkt.

Nie masz konta z uprawnieniami administratora? Utwórz tymczasowe lokalne konto administratora. Utworzenie nowego lokalnego konta administratora może wyeliminować uszkodzone konta lub obiekty zasad grupy, które mogą uniemożliwić instalację produktu.

Aby utworzyć nowe lokalne konto administratora, korzystaj z informacji znajdujących się w instrukcjach do posiadanego systemu operacyjnego:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto