Adobe Creative Cloud — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i wybierz opcję Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z witryny Creative Cloud. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Program Creative Cloud możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować aplikację Creative Cloud na trzecim komputerze, musisz wykonać dezaktywację na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Tam wybierz kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie wybierz opcję Zmień w obszarze Hasło. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te operacje, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Aplikacja Creative Cloud na komputer to rozwiązanie służące do zarządzania aplikacjami i usługami dostępnymi w ramach członkostwa w usłudze Creative Cloud. Dowiedz się, jak pobierać aplikacje, udostępniać pliki, wyszukiwać obrazy i więcej.

Twoje konto Creative Cloud jest wyposażone w funkcję przechowywania plików online, co zapewnia dostęp do plików na dowolnym urządzeniu lub komputerze. Aby sprawdzić jaką pojemnością dysponujesz, patrz temat Sprawdzanie ilości miejsca w chmurze.

Biblioteki Creative Cloud zapewniają dostęp do zasobów kreatywnych, pozwalają na ich organizowanie oraz udostępnianie. Informacje zawarto w krótkim samouczku Zarządzanie zasobami z użyciem bibliotek Creative Cloud. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Biblioteki Creative Cloud.

Dowiedz się, jak Dodawać czcionki z usługi Czcionki Adobe, aby były one dostępne we wszystkich aplikacjach Creative Cloud.

Rozszerzenie Adobe Asset Link optymalizuje współpracę między użytkownikami aplikacji graficznych i marketingowych w procesie tworzenia treści. Łączy ono system Adobe Experience Manager Assets (AEM Assets) z aplikacjami stacjonarnymi Creative Cloud: InDesign, Photoshop i Illustrator. Panel Adobe Asset Link dostępny bezpośrednio w aplikacjach umożliwia grafikom używanie i modyfikowanie zawartości przechowywanej w systemie AEM Assets bez konieczności opuszczania znanych sobie programów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Adobe Asset Link.

Przejdź do sekcji Skorzystaj z członkostwa w usłudze Creative Cloud i zaloguj się w koncie (lub utwórz konto) Adobe, a następnie dokonaj zakupu. Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Numery seryjne, kody realizacji i kody produktów | Wersje Student and Teacher Edition.

Zapoznaj się z krótkimi samouczkami przygotowanymi dla studentów i szybko naucz się obsługiwać usługi.

Dokumentacja, narzędzia, aktualizacje, pomoc i inne zasoby są dostępne na stronie Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw.

W sekcji Creative Cloud dla zespołów (użytkowników końcowych) można dowiedzieć się, jak pobrać i zainstalować pierwsze aplikacje, korzystać z aplikacji Creative Cloud na komputer i wiele innych. Pomoc dotycząca zarządzania usługą Creative Cloud dla zespołów: Creative Cloud dla zespołów (administratorzy).

Użyj narzędzia Limited Access Repair, aby usunąć błąd „Możesz mieć ograniczony dostęp do aplikacji lub usług firmy Adobe”.

W wydaniu z czerwca roku 2016 aplikacje Creative Cloud korzystają ze środowiska wykonawczego Visual C++ 2015 firmy Microsoft. Ta zmiana może wymagać zainstalowania aktualizacji systemu operacyjnego Windows.

Co pewien czas musisz się logować na swoje konto, aby zweryfikować licencję: co 30 dni w przypadku członkostwa miesięcznego i co 99 dni w przypadku członkostwa rocznego. Logowanie jest również wymagane w przypadku pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Adobe Creative Cloud.

Jeśli w aplikacji jest wyświetlane obracające się kółko lub pusty, biały ekran, sprawdź rozwiązania opisane w tym artykule, aby rozwiązać problem.

Jeśli w ramach rozwiązywania problemów odinstalujesz i ponownie zainstalujesz aplikację Creative Cloud Desktop, jej panel Libraries może przestać działać. Wypróbuj rozwiązanie z tego artykułu, aby rozwiązać problem.

Społeczność

Dołącz do konwersacji.

Popularne podfora Creative Cloud