Rozwiązywanie problemów, które pojawiają się podczas pobierania, instalacji, aktualizacji i uruchamiania aplikacji Creative Cloud.
 Aplikacje Creative Cloud w najnowszej wersji nie obsługują niektórych starszych systemów operacyjnych Windows i Mac. Więcej informacji.

Problemy z aplikacją Creative Cloud na komputer

Aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer umożliwia pobieranie i instalowanie produktów Creative Cloud. Poniżej znajdują się rozwiązania problemów związanych z aplikacją Creative Cloud na komputer. 

Uwaga:

Na dole strony znajdują się łącza do pomocnych zasobów, w tym ogólnych informacji na temat korzystania z aplikacji Creative Cloud na komputer, informacji na temat określonych kodów błędów oraz pomocy w związku z pakietem Creative Suite i innymi aplikacjami niewchodzącymi w skład usługi Creative Cloud.

Błąd Rozwiązanie
Błąd 201, P201 Pojawia się w przypadku wstrzymania pobierania i niewystarczającej odpowiedzi serwera. Patrz Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
Błąd 204, P204
Występuje, gdy napotykany jest problem przy próbie uzyskania dostępu do krytycznego pliku/katalogu podczas pobierania.
Błąd 205, P205
Jest wyświetlany, gdy występuje problem z pobranymi plikami. Patrz Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
Błąd 206, P206 Pojawia się w przypadku niedostępnego połączenia sieciowego lub nieosiągalnego serwera. Patrz Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
Błąd 207, P207
Jest wyświetlany, gdy występuje brak odpowiedzi z serwera. Spróbuj za jakiś czas. Jeśli problemy nie znikną, patrz Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
Błąd 403 Zapoznaj się z tematem Błąd pobierania 403 podczas uruchamiania Adobe Creative Cloud.
Błąd 1001 Patrz temat Rozwiąż awarię instalacji | Aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer
Błąd 1002 Zobacz temat Błąd 1002: Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer
Błąd 1, P1 Patrz temat Rozwiąż awarię instalacji | Aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer.
Błąd 2, P2 Patrz Kod błędu 2 lub 50: Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer.
Błąd 50, P50 Patrz Kod błędu 2 lub 50: Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer.
Błąd A12E1 Zobacz temat Błąd A12E1 podczas instalowania produktów Creative Cloud.
Nie możesz zalogować się w usłudze Creative Cloud, mimo że możesz zalogować się na koncie identyfikatora Adobe ID. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z łącznością.
Aplikacja Creative Cloud na komputer nie otwiera się lub zawiesza się podczas instalacji
Zobacz temat Nie można otworzyć aplikacji | Koło postępu obraca się cały czas.
Instalacja usługi Creative Cloud kończy się niepowodzeniem lub zawiesza się przy 42% Patrz Rozwiąż awarię instalacji | Błąd aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.

Problemy z siecią i łącznością

Problem

Podczas próby pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud pojawia się komunikat o błędzie połączenia sieciowego lub stabilności. 

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

1. Sprawdź połączenie z Internetem.

Aplikacja Creative Cloud na komputer wymaga połączenia z Internetem w celu pobierania i aktualizacji aplikacji. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę.

2. Skonfiguruj zaporę programową.

Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których ustawienia zapory programowej/sprzętowej powodowały występowanie błędów pobierania. Najczęściej spotykanym błędem w tym przypadku jest błąd 205. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu wybierz opcję Zezwól, aby umożliwić aplikacji Creative Cloud na komputer uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit się nie wyświetla, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

Uwaga:

Jeśli nie możesz zlokalizować dokumentacji zawierającej instrukcje dotyczące tymczasowego wyłączenia zapory programowej, wyłącz elementy startowe i usługi. W ten sposób zostanie wyłączona większość zapór programowych. W celu uzyskania instrukcji dotyczących wyłączenia elementów startowych i usług wybierz swój system operacyjny z poniższej listy.

Windows XP

Windows 8/7/Vista

Mac OS X

3. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe. Informacje na temat tymczasowego wyłączania sprawdzania na obecność wirusów znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

4. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci

Uruchom system ponownie w trybie awaryjnym z siecią, a następnie spróbuj pobrać aplikację Creative Cloud.

5. Sprawdź konfigurację routera.

Router może być wyposażony we wbudowaną zaporę sprzętową lub serwer proxy. Aby sprawdzić, czy router uniemożliwia aplikacji Creative Cloud na komputer uzyskanie dostępu do Internetu:

 1. Tymczasowo odłącz router od sieci.

 2. Podłącz komputer bezpośrednio do DSL lub do modemu kablowego.

  Jeżeli pobieranie jest kontynuowane, router blokuje dostęp. 

 3. Aby skonfigurować router pod względem zezwalania na przyszłe pobierania, zapoznaj się z jego dokumentacją i skonfiguruj port przekazujący informacje z komputera. Alternatywnie skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub działem IT.

6. Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy.

Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy.

 • Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj przeglądarkę, używając informacji dotyczących zapory lub serwera proxy.
 • Skonfiguruj zaporę firmową w sposób umożliwiający obejście serwerów. Dostępne są następujące serwery:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

7. Zaawansowane problemy z łącznością

Sprawdź, czy na komputerze występują problemy z nawiązaniem połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z serwerami aktywacji można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów z łącznością.

8. Skorzystaj z innego łącza pobierania.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwalają na usunięcie błędu, można spróbować pobrać aplikację bezpośrednio. Należy wpisać identyfikator Adobe ID i hasło, aby uzyskać dostęp do serwisu.

Problemy z instalacją

Problem

Instalacja aplikacji Creative Cloud kończy się niepowodzeniem i pojawia się komunikat z łączem Więcej informacji lub Uzyskaj pomoc.

Rozwiązanie

 1. Kliknij przycisk Więcej informacji lub Uzyskaj pomoc, aby wyświetlić okno dialogowe z informacjami.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem.

  Jeżeli wyświetla się określony kod błędu podczas instalacji aplikacji, zapoznaj się z tematem Błąd podczas pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud.

  Jeżeli nie rozwiąże to problemów z instalacją, możesz przeszukać dziennik instalacji wygenerowany przez aplikację Creative Cloud. Szczegółowe informacje zawiera temat Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika

Problemy z uruchamianiem

Problem

Program Adobe Application Manager (AAM) zawiesza się lub stwarza inne problemy.

Rozwiązanie

Jeżeli używasz systemu operacyjnego Mac OS X 10.5, Windows Vista lub wcześniejszego, usługa Creative Cloud korzysta z aplikacji pomocniczej o nazwie Adobe Application Manager (AAM) do pobierania, instalowania i zarządzania aplikacjami Creative Cloud. Rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas używania programu AAM do pobierania i instalacji aplikacji Creative Cloud, można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów występujących podczas używania programu Adobe Application Manager

Problem

Aplikacje nieoczekiwanie kończą pracę natychmiast po uruchomieniu.

Rozwiązanie

Problem

Aplikacja będąca częścią członkostwa w usłudze Creative Cloud jest uruchamiana w wersji próbnej.

Rozwiązanie

Więcej podobnych

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące problemów z pobieraniem, instalacją i aktualizacją.

Aby zostać członkiem usługi Creative Cloud, zapoznaj się z tematem Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Aby uzyskać informacje dotyczące uzyskania identyfikatora Adobe ID lub hasła, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z kontem identyfikatora Adobe ID i logowaniem się.

Na szybkość pobierania ma wpływ wiele czynników, takich jak typ połączenia i ruch sieciowy. Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów związanych z pobieraniem.

Nie. Z uwagi na wygodę użytkownika usługa Creative Cloud umożliwia zainstalowanie każdej aplikacji osobno.

Sprawdź, czy nie został ustawiony filtr w menu rozwijanym Filtry i wersje.

W niektórych przypadkach w aplikacji Creative Cloud na komputer nie są wyświetlane wszystkie dostępne aplikacje Creative Cloud. Przyczyna leży zazwyczaj po stronie systemu operacyjnego i komputera. Więcej informacji znajduje się na stronie Nie wszystkie aplikacje są wyświetlone do pobrania.

Aplikacje Creative Cloud na komputer można pobrać i zainstalować na wielu komputerach, niezależnie od systemu operacyjnego. Jednakże aktywacja jest ograniczona do dwóch komputerów na użytkownika powiązanego z członkostwem i nie można korzystać z oprogramowania na tych urządzeniach jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Na ilu komputerach mogę korzystać z mojej subskrypcji usługi Creative Cloud?

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online