Podczas logowania się do usługi Creative Cloud pojawia się „nieznany błąd serwera”

Problem

Podczas próby zalogowania się do jednej z aplikacji Creative Cloud po zaktualizowaniu aplikacji Creative Cloud na komputer pojawia się komunikat „Nieznany błąd serwera”.

Nieznany błąd serwera

Ta strona oferuje następujące metody rozwiązania błędu. Wypróbuj rozwiązania w przedstawionej kolejności; zatrzymaj się, gdy pojawi się możliwość zalogowania bez komunikatu o błędzie.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: dokonaj aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer

Aplikacja Creative Cloud na komputer w wersji 1.0.0.183 i nowszej zawiera aktualizację, która w większości przypadków rozwiązuje ten problem. Zazwyczaj po zalogowaniu się aplikacja Creative Cloud automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje. Jeśli nie możesz zalogować się z poziomu aplikacji Creative Cloud na komputer, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz stronę http://www.adobe.com/pl/creativecloud/desktop-app.html.
 2. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID powiązanego z Twoim kontem usługi Creative Cloud. Kliknij polecenie Zaloguj się widoczne w prawym górnym rogu strony i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
 3. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Creative Cloud na komputer. Kliknij przycisk Pobierz widoczny w prawym górnym rogu strony i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer i zaloguj się.

Rozwiązanie 2: Wyczyść zapisane w pamięci podręcznej informacje logowania użytkownika

 1. Zamknij aplikację Creative Cloud na komputer.
 2. Przejdź do folderu OOBE.
  Windows: [Dysk systemowy]:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\OOBE
  Mac OS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/OOBE
 3. Usuń plik opm.db.
 4. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer.

Rozwiązanie 3: Ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud na komputer i wyczyść zapisane w pamięci podręcznej informacje logowania użytkownika

 1. Dezinstalacja aplikacji Creative Cloud na komputer. 
  • Windows
  1. Otwórz lokalizację Panel sterowania > Programy i funkcje.
  2. Wskaż aplikację Adobe Creative Cloud i kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Mac OS
  1. Otwórz program Finder i przejdź do lokalizacji /Applications/Utilities/Adobe Installers.
  2. Kliknij dwukrotnie aplikację Adobe Creative Cloud, aby ją usunąć.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Powtórz kroki z Rozwiązania 2, aby wyczyścić zapisane w pamięci podręcznej informacje logowania użytkownika.
 3. Powtórz kroki z rozwiązania 1. i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Creative Cloud na komputer.
 4. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer.

Dodatkowe informacje

Jeśli w określonej lokalizacji folder OOBE nie jest widoczny, zmień ustawienia systemowe i zezwól na wyświetlanie ukrytych plików i folderów.

Wyświetlanie ukrytych plików, ukrytych folderów i rozszerzeń nazw plików | Windows XP, Vista, Windows 7 i 8
Dostęp do ukrytych plików biblioteki użytkownika | Mac OS 10.7 i nowsze wersje

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?