Błąd dziennika instalacji „Nie udało się otworzyć katalogu Master PCD” lub „Nie można zapisać zawartości katalogu PCD\cache” | Creative Suite 5, CS5.5

Problem

Podczas instalacji produktu Creative Suite 5 lub CS5.5 w pliku dziennika pojawił się przynajmniej jeden z poniższych błędów:

 • Nie udało się otworzyć katalogu Master PCD.
 • AMT: BŁĄD: Nie można zapisać zawartości katalogu PCD\cache, dlatego nastąpi zamknięcie instalatora. (Błąd = 16)

Rozwiązanie

Takie błędy może powodować uruchomienie wielu produktów Creative Suite 5 lub CS5.5 w krótkich odstępach czasu. Spróbuj uruchamiać produkty z kilkusekundowym opóźnieniem. Jeśli to nie zadziała, sprawdź uprawnienia do folderu PCD za pomocą poniższych instrukcji.

Windows XP

 1. (Tylko wersja Home) Ponownie uruchom w trybie awaryjnym, naciskając klawisz F8 podczas rozruchu systemu. Następne na liście opcji uruchamiania zaznacz pozycję Tryb awaryjny.
 2. Wybierz polecenia Start > Mój komputer > Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 3. W obszarze Ustawienia zaawansowane usuń zaznaczenie opcji Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) i kliknij przycisk OK.
 4. Przejdź do folderu \Program Files\Common Files\Adobe\.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD i wybierz opcję Właściwości.
 6. W obszarze Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
 7. Na karcie Zabezpieczenia upewnij się, czy na liście są pozycje Administratorzy i System oraz czy w obszarze Uprawnienia jest zaznaczona opcja Pełna kontrola.
 8. Kliknij opcję Zaawansowane i wybierz zakładkę Właściciel
 9. Wybierz opcję Administratorzy, zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Tak.
 10. Na karcie Uprawnienia zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu.
 11. Kliknij przycisk OK i Tak, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Adobe PCD.
 12. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie uruchomić aplikację firmy Adobe.

Windows Vista/Windows 7

 1. Kliknij polecenie Start > Komputer > Organizuj > Opcje folderów i wyszukiwania i kliknij kartę Widok.
 2. W obszarze Ustawienia zaawansowane usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj kreatora udostępniania (zalecane) i kliknij przycisk OK.
 3. Przejdź do folderu \Program Files\Common Files\Adobe\.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adobe PCD i wybierz opcję Właściwości.
 5. W obszarze Atrybuty usuń zaznaczenie opcji Tylko do odczytu i kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
 6. Na karcie Zabezpieczenia upewnij się, czy na liście są pozycje Administratorzy i System oraz czy w obszarze Uprawnienia jest zaznaczona opcja Pełna kontrola. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Edytuj.
  2. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień Kontrola konta użytkownika, wykonaj podane instrukcje, aby go zaakceptować.
  3. Wprowadź wymagane zmiany.
 7. Kliknij łącze Zaawansowane.
 8. Na karcie Właściciel kliknij przycisk Edytuj. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień Kontrola konta użytkownika, zaakceptuj go.
 9. W sekcji Zmień właściciela kliknij opcję Administratorzy.
 10. Zaznacz opcję Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów i kliknij przycisk Zastosuj.
 11. Na karcie Uprawnienia kliknij przycisk Edytuj. Jeśli wyświetli się monit o podniesienie uprawnień Kontrola konta użytkownika, zaakceptuj go.
 12. Zaznacz pole wyboru Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu.
 13. Kliknij przycisk OK i Tak, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.
 14. Uruchom aplikację firmy Adobe.

System Mac OS X

 1. Przejdź do folderu, który chcesz zmodyfikować.
 2. Naciśnij przycisk Control i kliknij ten folder, a następnie wybierz opcję Pobierz informacje.
 3. W obszarze Udostępnianie i uprawnienia kliknij pozycję Szczegóły, aby pokazać opcje właściciela i grupy.
 4. Kliknij ikonę kłódki w prawym dolnym rogu, a gdy pojawi się odpowiedni monit wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora.
 5. Nadaj uprawnienia odczytu i zapisu swojej nazwie użytkownika, administratorowi i wszystkim.
 6. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.
 7. Zamknij okno Pobierz informacje.
 8. Uruchom aplikację firmy Adobe.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online