Kody zakończenia 30 i 31 błędy zawierające komunikat „mało miejsca na dysku” | Creative Suite

Problem: Błędy instalacji zawierające komunikat „Mało miejsca na dysku”

Podczas instalacji produktu w pliku dziennika instalatora produktu wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów lub oba z nich:

  • Kod zakończenia: 30 – Instalacja przeprowadzona z błędami ze względu na małą ilość miejsca na dysku
  • Kod zakończenia: 31 – Instalacja nie powiodła się ze względu na małą ilość miejsca na dysku

Rozwiązanie 1: Zwolnij miejsce na dysku twardym

Zwiększ ilość wolnego miejsca na dysku twardym, aby było dość miejsca, by zainstalować produkt. Następnie zainstaluj produkt ponownie.

Aby dowiedzieć się, ile miejsca potrzebujesz, sprawdź wymagania systemowe.

Rozwiązanie 2: Utwórz lokalne konto administratora

Utwórz nowe lokalne konto użytkownika obejmujące uprawnienia administratora i zaloguj się przy użyciu tego konta. Następnie zainstaluj produkt ponownie.

Windows 8

Windows 7

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?