Tworzenie wielu wersji artykułów

Wydawcy mają utrudnione zadanie, ponieważ urządzenia iPad i iPhone są dostępne w wersjach z wyświetlaczem o standardowej rozdzielczości (SD) i wysokiej rozdzielczości (HD). Jednym z rozwiązań tego problemu jest utworzenie pojedynczego folio, które będzie zgodne zarówno z modelem SD, jak i HD. Niestety, jeśli nie utworzy się artykułów w wielu wersjach graficznych, na urządzeniach z wyświetlaczem HD niektóre elementy zawartości będą miały gorszą jakość (widoczne bloki pikseli), a nakładki będą się inaczej zachowywać. Innym sposobem jest tworzenie różnych wersji dla modeli SD i HD. Niektórzy wydawcy mogą mieć trudności z utrzymywaniem wielu wersji, a aplikacje pojedynczych wydań nie obsługują wersji z wieloma folio.

Artykuły wielowersjowe to funkcja pozwalająca tworzyć pojedyncze folio z artykułami PDF w rozdzielczości 1024x768, których wygląd i zachowanie są równie dobrej jakości na urządzeniach iPad SD i HD. Jeśli utworzy się artykuł w formacie PDF, rozdzielczość obrazów w pliku PDF będzie wyższa niż w poprzednich wersjach (nawet 108 ppi zamiast 72 ppi). Choć artykuł z wieloma wersjami wygląda dobrze, treść jest ograniczona czarnymi paskami (ang. letterbox). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz osobną wersję 1136x640.

Ta funkcja ma zastosowanie tylko w przypadku aplikacji do systemu iOS. W aplikacjach Android i Windows zawartość niezależnie od formatu artykułu jest w razie potrzeby powiększana lub zmniejszana oraz dodawane są puste pasy na górze i dole obrazu.

Uwaga: Jeśli dla niektórych obrazów chcesz użyć rozdzielczości wyższej niż 108 ppi, możesz z nich utworzyć nakładki w wysokiej rozdzielczości, np. sekwencje obrazów zawierające tylko jeden plik graficzny.

Oprócz tego można wykonać następujące zadania, aby utworzyć artykuł PDF z wieloma wersjami:

Użyj formatu wektorowego dla pokazów slajdów i przewijalnych ramek

Gdy wybierzesz pokaz slajdów lub obiekt przewijalnej ramki, w panelu Folio Overlays zostanie wyświetlona opcja Format eksportu w artykułach PDF, w której można wybrać pozycję Rastrowy lub Wektorowy. Jeśli wybierzesz opcję Wektor, to na urządzeniach HD zawartość (a zwłaszcza tekst) w pokazach slajdów i przewijalnych ramkach będzie wyraźniejsza. Czas ładowania zawartości w formacie wektorowym jest dłuższy niż w przypadku zawartości rastrowej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, w przypadku zawartości składającej się głównie z tekstu użyj opcji Wektor. W przypadku zawartości zawierającej głównie obrazu użyj Raster.

Upewnij się, że wersja przeglądarki folio to 23 lub nowsza. W przeciwnym razie opcja ta nie działa.

Niestety, nie ma opcji wektorowej dla przycisków. Jakość przycisków jest zmniejszana do rozdzielczości 72 ppi (a nie 108 ppi). Powoduje to, że tekst przycisku niekiedy jest nieostry (widać wyraźne piksele). Sposobem na obejście tego problemu jest utworzenie obrazu dla przycisku i wstawienie niewidocznego przycisku nad tym obrazem.

Używanie formatu wektorowego w pokazie slajdów

Użyj różnych zasobów interaktywnych dla urządzeń SD i HD

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku obrazów z opcją przesuwania i powiększania, można ją jednak również zastosować w panoramach, sekwencjach obrazów, klipach wideo oraz skórkach sterowania zawartością dźwiękową. Pozwala ona na wstawienie dwóch różnych zestawów zasobów. Aby to zrobić, w folderze zawierającym zasoby w jakości SD należy umieścić podfolder o nazwie „HD”. Do folderu HD należy skopiować obrazy w wysokiej rozdzielczości. Nazwy plików tych obrazów powinny być tożsame z nazwami plików w jakości SD. W panelu Folio Overlays utwórz łącze do folderu zawierającego zasoby SD. Przeglądarka uruchomiona na iPadzie SD będzie wyświetlać zasoby ze standardowego zestawu, a przeglądarka na iPadzie HD będzie wyświetlać zasoby umieszczone w folderze „HD”.

Uwaga:

Wymiary zasobów HD sekwencji obrazów, obrazów przeznaczonych do przesuwania i powiększania, oraz skórek sterowania audio muszą być dwukrotnie większe od wymiarów zasobów SD. Na przykład: jeśli sekwencja obrazów zawiera obrazy w rozdzielczości standardowej 300x200 przy 72 ppi, rozdzielczość plików źródłowych dla rozmiaru HD musi wynosić 600x400 przy 72 ppi.

Aby użyć różnych zasobów panoramy dla modeli iPada HD i SD, utwórz folder o nazwie „HD” i umieść w nim obrazy w wysokiej rozdzielczości i takich samych nazwach, jak obrazy niższej rozdzielczości.

W przypadku filmów i obrazów przeznaczonych do przesuwania i powiększania, możesz utworzyć jeden folder HD zawierający wiele plików w wysokiej rozdzielczości. Na przykład: jeśli folder Łącza zawiera pliki mispolarny.jpg i wideo01.mp4, możesz utworzyć w nim podfolder HD i umieścić tam wersje plików mispolarny.jpg i wideo01.mp4 w wysokiej rozdzielczości.

Uwaga: użycie dwóch zestawów zasobów dla nakładek zwiększa zazwyczaj rozmiar folio.

Zwłaszcza w przypadku obrazów z opcją przesuwania i powiększania zaleca się tworzenie dwóch różnych zestawów zasobów. Na ogół nie trzeba tworzyć oddzielnych wersji SD i HD nakładek innych typów. Niektórzy wydawcy tworzą pliki źródłowe nakładek sekwencji obrazów w rozdzielczości pośredniej między SD i HD, takich jak obrazy o faktycznej gęstości 108 ppi. Jeśli iPad z wyświetlaczem SD odtwarza klip wideo w jakości HD, nie musisz tworzyć oddzielnej wersji tego klipu w jakości SD.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online