Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń

Istnieje możliwość tworzenia folio oraz przeglądarek niestandardowych dla platform z uwzględnieniem różnych wielkości urządzeń. Na przykład platforma iOS (Apple) obejmuje tablety iPad o rozdzielczościach 1024x768 i 2048x1536, a także telefony iPhone o rozdzielczościach 480x320, 960x640 i 1136x640.

Przeglądarki dla systemów Android i iOS mają inne wymagania w zakresie wyświetlania folio. W przeglądarce dla systemu Android można wyświetlić folio o dowolnej wielkości. W razie konieczności zostaje zastosowane skalowanie lub tzw. letterboksy. Przeglądarka na urządzeniu iPad wyświetla wyłącznie folia o proporcji 4:3. Przeglądarka iPhone wyświetla jedynie folia o proporcjach obrazu 3:2 lub 16:9 (1136x640).

Metoda z pojedynczym folio (zalecana)

Zamiast stosować wersje, można utworzyć jedno folio dla każdej platformy i zezwolić na skalowanie zawartości.

iOS

Dla tabletów iPad można utworzyć jedno folio o rozmiarach 1024x768 pikseli, które będzie działało na modelach z ekranami o rozdzielczości SD i HD. Analogicznie można utworzyć jedno folio 480x320 dla telefonów iPhone z ekranami SD i HD (zobacz Tworzenie wielu wersji artykułów). Zaleca się utworzenie dodatkowej wersji w rozdzielczości 1136x640, przeznaczonej dla urządzeń iPhone 5 oraz 6.

Android

W przeglądarkach dla systemu Android można utworzyć jedno folio; może to być na przykład folio o wymiarach 1024x768 dla tabletów iPad lub folio o wymiarach 1280x800, lepiej dopasowane do urządzeń z systemem Android. Zawartość tego folio będzie skalowana do wymiaru urządzenia z systemem Android. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy przetestować folio na różnych urządzeniach z systemem Android. Inna opcja w przypadku macierzystych przeglądarek do systemu Android polega na utworzeniu osobnego folio dla telefonów, a osobnego dla tabletów. Następnie podczas budowania aplikacji należy określić, że mniejsze folio ma być wyświetlane tylko na telefonach, a większe tylko na tabletach. Zobacz Konfigurowanie wersji dla macierzystych przeglądarek Android Viewer.

Sklep Windows

Dla przeglądarek do Sklepu Windows zaleca się używanie jednego folio o rozmiarach 1024x768 pikseli. Pozwala to zmniejszyć nakłady pracy związane z projektowaniem. Zawartość ta będzie skalowana i uzupełniana pustymi pasami na górze i na dole (letterbox) stosownie do potrzeb. Jeśli chcesz tworzyć folia przeznaczone specjalnie dla urządzeń z systemem Windows, używaj wymiarów 1366x768 pikseli.

Wersje

Różne warianty tego samego folio zaprojektowane dla różnych urządzeń nazywane są wersjami. Jeśli utworzysz wiele wersji folio, przeglądarka udostępni tylko te wersje, które najlepiej pasują do wymiarów danego urządzenia.

W przypadku urządzeń z systemem Android, jeśli przeglądarka wyświetla wersję, która nie pasuje do proporcji danego urządzenia, folio zostaje proporcjonalnie zeskalowane. W razie konieczności przeglądarka może dodać letterboksy (czarne pasy u góry i na dole) lub pillarboksy (czarne pasy po bokach).

Wersje mają kilka przydatnych zastosowań:

 • Tworzenie zawartości na telefony iPhone, która nie będzie miała pustych pasów na górze i na dole na ekranach urządzeń iPhone 5. Na przykład można utworzyć wersję 480x320 dla telefonów iPhone z proporcjami ekranu 3/4 oraz wersję 1136x640, która wypełnia ekran telefonu iPhone 5 i nowszych urządzeń.
 • Tworzenie zawartości tylko do przeglądarki Web Viewer. Zobacz Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer.
 • Tworzenie osobnych folio na urządzenia z systemem Android, przeznaczonych albo na telefony, albo na tablety.
 • Tworzenie osobnych folio na iPady z ekranami SD i HD (1024x768 oraz 2048x1536). Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy używa się artykułu w formacie PNG lub JPG zamiast PDF.

Zobacz Tworzenie wersji folio.

Wersje folio

A. Folio 1024x768 B. Folio 1024x600 C. Folio 1024x768 typu letterbox na urządzeniu o rozdzielczości 1024x600 

Wytyczne dotyczące projektowania dla wielu wersji

Jeśli chcesz zmodyfikować ten sam dokument dla wielu urządzeń, pamiętaj o następujących wytycznych:

 • Przeglądarka iPada wyświetla jedynie folia o proporcji 4:3, na przykład o wymiarze 1024x768. Przeglądarka iPhone’a wyświetla jedynie folia o proporcjach obrazu 3:2, np. 480x320 i 960x640, oraz folia 1136x640 (dla telefonu iPhone 5). W przypadku modeli iPhone 6 i 6 Plus należy użyć wersji 1136x640 pikseli. Wersje o rozdzielczości 1366x750 i 1920x1080 pikseli nie są obecnie obsługiwane.
 • Przeglądarki na urządzeniach z systemem Android skalują zawartość do wymiarów urządzenia, zmniejszając ją lub zwiększając nawet o 300%. Mogą się również pojawić puste pasy wokół zawartości (letterboksing).
 • Gdy dodajesz artykuły do folio, proporcje rozmiaru strony dokumentu muszą być zgodne z proporcjami ustawionymi w opcji Rozmiar dla tego folio — chyba, że wybierzesz opcję Płynne przewijanie. Przykład: do folio o wymiarach 2048x1536 można dodać dokumenty programu InDesign o wymiarach 1024x768, ponieważ proporcje w obu przypadkach wynoszą 4:3. Nie można jednak dodać dokumentów o wymiarach 1024x768 do folio o wymiarach 1280x800.
 • Projektując zawartość na urządzenia z systemem Android należy pamiętać, że systemowy pasek nawigacyjny zmniejsza dostępny obszar wyświetlania. Na przykład na urządzeniu o wymiarach 1280x800 z paskiem nawigacyjnym o szerokości 48 pikseli faktyczny obszar wyświetlania w orientacji poziomej to 1280x752, a w orientacji pionowej to 800x1232. Zamiast tworzyć osobne wersje dla każdego z tych rozmiarów, zaleca się raczej skorzystanie ze skalowania i letterboksingu wprowadzanego przez samo urządzenie.
 • Obiekty na warstwach ukrytych nie pojawiają się w wyeksportowanym folio. Dla różnych urządzeń mobilnych można utworzyć oddzielne warstwy i dodać obiekty, które pojawią się tylko, gdy dana warstwa zostanie włączona. Zanim z dokumentu utworzysz artykuł, pokaż lub ukryj odpowiednie warstwy i zmień rozmiar strony, jeśli jest to konieczne.
 • Jeśli włączono udostępnianie społecznościowe w celu wyświetlania treści w przeglądarce Web Viewer, to można utworzyć specjalną wersję wyłącznie dla tej przeglądarki. Zobacz Tworzenie wersji wyłącznie dla przeglądarki Web Viewer.
 • Zaleca się używanie różnych identyfikatorów Aplikacja dla platform iOS, Android oraz Windows, ponieważ w razie potrzeby pozwoli to wprowadzać różną zawartość dla każdego z tych systemów. Nie wszystkie funkcje systemu iOS są obsługiwane na innych platformach (patrz niżej).

Funkcje nieobsługiwane na innych platformach

Niektóre funkcje, które działają w aplikacji na iPadach, nie są obsługiwane przez przeglądarki do systemów Android i Windows. Systemy Android i Windows nie obsługują na przykład panoram. W przypadku zawartości HTML należy upewnić się, że otwiera się ona w przeglądarce internetowej platformy oraz w folio pakietu DPS. Zobacz Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS.

Artykuły dotyczące kompilowania aplikacji

Informacje o tworzeniu aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android: Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Informacje o tworzeniu aplikacji DPS do Sklepu Windows: Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto