Szablon Sign to szablon wielokrotnego użytku zawierający często używane pola formularzy. Możesz utworzyć szablon Sign i użyć go do wysłania umów do podpisania.

Tworzenie szablonu Sign

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij opcję Utwórz szablon Sign.

  Wybieranie opcji Utwórz szablon Sign
 3. Wprowadź nazwę szablonu.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać dokument i utworzyć szablon Sign:

  • Przeciągnij i upuść plik na podświetlony obszar.
  • Kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz plik z usługi Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox lub Google Drive. Można również wybrać plik z komputera. Kliknij opcję Dołącz.
  Dodaj plik, aby utworzyć szablon Sign
 5. Kliknij opcję Uzyskaj podgląd i dodaj pola.

 6. Dokument jest teraz gotowy do dodawania pól. Pola formularza są w pliku PDF wykrywane automatycznie. Kliknij przycisk , aby umieścić wykryte pola formularzy w dokumencie PDF. Możesz też przeciągnąć pola z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.

  Uwaga: w przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

  Dodawanie pól do szablonu
  • Aby przenieść pole, przesuwaj wskaźnik myszy bliżej granicy pola, aż zobaczysz uchwyt przeciągania, a następnie złap pole i przesuń je zgodnie z potrzebą.
  • Aby zmienić rozmiar pola, użyj niebieskiego uchwytu w kształcie trójkąta, a następnie przytrzymaj i zmień rozmiar pola zgodnie z wymaganiami.
  • Aby usunąć pole, wybierz pole i naciśnij przycisk Delete na klawiaturze. Ewentualnie można też kliknąć pole prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania pól formularzy, patrz

 7. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia dotyczący pomyślnego utworzenia szablonu Sign.

  Komunikat potwierdzenia pomyślnego utworzenia szablonu Sign

  Utworzony szablon Sign przechowywany jest na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie ostatnio utworzone przez Ciebie szablony. Ewentualnie, aby zobaczyć listę wszystkich Twoich szablonów, kliknij opcję Do podpisania na pasku bocznym strony głównej usługi Adobe Document Cloud i wybierz pozycję Szablony Sign.

  Wyświetlanie wszystkich utworzonych szablonów

Zarządzanie szablonami Sign

Możesz również skorzystać z nowej funkcji Wyślij do podpisania, aby śledzić szablony i zarządzać nimi.

 1. Na pasku bocznym strony głównej usługi Document Cloud kliknij opcję Do podpisania, a następnie kliknij opcję Szablony Sign.

  Zarządzanie szablonami Sign
 2. Wybierz szablon, aby zobaczyć więcej informacji szczegółowych. Podgląd szablonu jest wyświetlany w panelu po prawej stronie. Można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Użyj szablonu
  • Edytuj szablon
  • Dodaj notatki
  • Pobierz plik PDF
  • Pobierz dane pól formularza

Usunięty zostaje przycisk przełączania strony zarządzania programu Adobe Sign () służący do przełączania między zintegrowanym widokiem Adobe Sign a umowami i szablonami DC Sign.

Strona Do podpisania
Nowa funkcja

Strona Do podpisania jest wyświetlana zgodnie z bieżącym zaznaczeniem. Jeśli chcesz zmienić widok z umów i szablonów DC Sign na widok Adobe Sign lub odwrotnie, skorzystaj z preferencji w ustawieniach Document Cloud wymienionych poniżej.

 1. Na stronie głównej Document Cloud kliknij na swój profil, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

  Ustawienia profilu
 2. W Ustawieniach podpisu usuń zaznaczenie opcji Korzystaj ze strony zarządzania programu Adobe Sign i kliknij przycisk Zapisz.

  Usunięcie zaznaczenia opcji Korzystaj ze strony zarządzania Adobe
 3. Zostanie wyświetlony pulpit Zarządzaj Adobe Sign. Z listy rozwijanej wybierz opcję Pokaż tylko szablony biblioteki.

  Pulpit Zarządzaj Adobe Sign
  A. Wyślij szablon B. Edytuj szablon C. Pobierz plik PDF D. Usuń szablon 

  Z poziomu pulpitu można wykonać następujące czynności:

  A. Wyślij szablon — kliknij przycisk Wyślij i wprowadź dane odbiorcy. Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Dalej.

  Dodawanie pól formularza

  B. Edycja szablonu — kliknij przycisk Edytuj. Dodaj pola formularza szablonu i kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone potwierdzenie pomyślnej edycji szablonu biblioteki.

  Dodawanie pól formularzy szablonów

  Dodaj odpowiednie pola formularza i kliknij przycisk Wyślij.

  C. Pobierz plik PDF — kliknij ikonę PDF, aby otworzyć szablon w formacie PDF, a następnie kliknij przycisk Pobierz.

  D. Usuń szablon — kliknij, aby zaznaczyć dokument, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online