Wysyłanie dokumentów do podpisania w trybie online

Za pomocą narzędzia Poproś o podpisy, opartego na usłudze w chmurze Adobe Acrobat Sign, możesz uzyskać podpisy pod dokumentami lub umowami od innych.

Komunikat:

Komunikat o błędzie, taki jak „Żądana jednostka zbyt duża” lub „Błąd serwera”, jest zazwyczaj wynikiem żądania przesłania zbyt dużej ilości danych plików cookie do serwerów firmy Adobe.

Aby rozwiązać problem, wyczyść pliki cookie przeglądarki i spróbuj ponownie.

Aktualizacje funkcji Poproś o podpis elektroniczny są obecnie wprowadzane w ramach wdrożenia etapowego. Możesz łatwo sprawdzić, czy Twoje konto zostało zaktualizowane do nowszej wersji, sprawdzając interfejs podczas otwierania narzędzia Poproś o podpisy elektroniczne:

Wybierz opcję Poproś o podpisy elektroniczne

Klasyczna strona docelowa wyświetla pełny interfejs konfiguracji:

Klasyczny interfejs

Nowoczesna strona docelowa korzysta ze wspomaganego procesu, który najpierw monituje użytkownika o przesłanie pliku, a następnie przechodzi do konfigurowania odbiorców:

Nowoczesny interfejs

Wybierz interfejs:

Typy plików z obsługą podpisywania

Poza plikami PDF możesz wysyłać do podpisania pliki pakietu Microsoft Office, różne rodzaje plików z obrazami i pliki tekstowe. Obsługiwane formaty plików to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG i PNG.

Uwaga:

Przed wysłaniem dokumentów do podpisania należy zakończyć edycję. Podpisana umowa jest certyfikowana przez Acrobat Sign. Zmiany w podpisanej umowie spowodują utratę certyfikacji.

Wysyłanie dokumentu do podpisania

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij polecenie Podpisz > Poproś o podpisy.

  Prośba o podpisy

 3. Na stronie docelowej usługi Poproś o podpisy wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Odbiorcy dodaj adresy e-mail odbiorców.
   Opcjonalnie: kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
  2. Zmień domyślny tekst w polu Wiadomość zgodnie z zapotrzebowaniem.
   (Opcjonalnie) Jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Pokaż DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Ochrona hasłem, jeśli wymagasz od odbiorców wprowadzenia hasła, które umożliwi otwarcie i wyświetlenie podpisanego pliku PDF.
  4. Opcjonalnie: wybierz opcję Ustaw przypomnienie, aby ustawić częstotliwość przypomnień tak, aby były wysyłane do momentu sfinalizowania umowy.
  5. Kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie przejrzyj foldery i wybierz dokument.
  Opcje usługi Wyślij do podpisania

  A. Adres e-mail odbiorcy B. Wiadomość C. Ochrona hasłem D. Termin sfinalizowania E. Ustawianie przypomnień F. Dodaj pliki G. Wyświetlanie podglądu i dodawanie pól 

  Uwaga:

  Aby uzyskać szczegółowy opis dowolnej z tych opcji, kliknij ikonę znaku zapytania.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

  Dokument jest teraz gotowy, aby dodać pola, które odbiorcy będą wypełniać lub w których będą składać podpisy.

  Uwaga: w przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

 5. Wyświetli się okno Określ miejsce do wypełnienia i podpisania. Jeśli wysyłasz płaski formularz, wyświetlany jest tryb uproszczony, w przeciwnym wypadku wyświetlany jest tryb zaawansowany.

  • Tryb uproszczony
   Ten tryb zapewnia uproszczone tworzenie z możliwością przypisywania pól to wielu sygnatariuszy. Po wybraniu sygnatariusza z prawego panelu i dodaniu pól w formularzu pola zostaną przypisane do wybranego sygnatariusza. Oznacza to, że te pola będą dostępne dla sygnatariusza do uzupełnienia informacji lub podpisania formularza. Aby umieścić pole podpisu lub inne pole, kliknij w żądanym miejscu w dokumencie, a następnie ustaw właściwości pola w jego menu kontekstowym.
  Określanie miejsca do wypełnienia i podpisania w trybie uproszczonym

  Możesz przełączyć osobę przypisaną dowolnego pola za pomocą ruchomego paska narzędzi. Kolory przypisane do sygnatariuszy ułatwiają odróżnienie przypisania do pól.

  Ruchomy pasek narzędziowy
  Ruchomy pasek narzędziowy

  Wybierz sygnatariusza
  Wybierz sygnatariusza

  Zobacz więcej pól
  Wybierz typ pola

  • Tryb zaawansowany
   Kliknij opcję Przejdź do trybu zaawansowanego, aby wyświetlić opcje w sposób przedstawiony poniżej. Kliknij lewy górny przycisk, aby umieścić wykryte pola formularzy w dokumencie PDF. Pola możesz też przeciągnąć z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.
  Dodawanie pól podpisu do dokumentu


  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania pól formularzy, patrz  Wstępne wypełnianie pól umowy i przypisywanie pól formularza do odbiorców.

  Uwaga:

  Możesz przełączać pomiędzy trybem uproszczonym a zaawansowanym dla wielu sygnatariuszy. Aby przełączyć tryb, kliknij opcję Przełącz na tryb uproszczony w panelu po prawej stronie.

 6. Po umieszczeniu wszystkich wybranych pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia, a następnie podgląd wysłanej umowy. Z prawego panelu podglądu umowy można wykonać następujące czynności:

  • Wyświetl Stan umowy.
  • Ustaw Przypomnienie dla siebie lub odbiorcy.
  • Anuluj umowę.
  • Pobierz umowę w pliku PDF.
  • Pobierz raport kontroli.
  • Ukryj umowę.
  • Udostępnij umowę, aby zezwolić innym na wyświetlenie umowy i jej stanu oraz uzyskanie do niej dostępu z konta Acrobat Sign.
  • Dodaj notatki.
  • Pobierz poszczególne pliki, jeśli do umowy dodano wiele plików.
  • Aby zobaczyć znacznik czasowy każdej Aktywności, rozwiń listę, klikając przycisk strzałki (>).
  Potwierdzenie wysłania dokumentu

  Kopia wysłanej umowy jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony głównej wyświetla wszystkie ostatnio wysłane przez Ciebie umowy. Można również wyświetlić listę wszystkich umów, klikając opcję Dokumenty na górnym pasku menu, a następnie klikając opcję Wszystkie umowy.

Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Oprócz istniejącego pulpitu Zarządzaj Acrobat Sign do śledzenia umów i szablonów oraz zarządzania nimi możesz również wykorzystać nowy interfejs sieciowy programu Adobe Acrobat.

 1. Na górnym pasku menu kliknij opcję Dokumenty > Wszystkie umowy. Wszystkie umowy są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Odbiorcy: nazwy odbiorców umowy.
  • Nadawca: nazwa nadawcy umowy.
  • Tytuł: nazwa umowy wysłanej do podpisania.
  • Status: liczba osób, które uzupełniły umowę.
  • Data modyfikacji: znacznik czasowy ostatniej aktywności wykonanej w umowie.
  Śledzenie wysłanych umów

  A. Wszystkie umowy Sign B. Wyświetlanie umów według stanu C. Wyświetlanie szablonów 

  B. Wyświetl umowy według stanu: umowy są wyświetlane według daty ostatniej modyfikacji. Aby wyświetlić umowy zgodnie z ich bieżącym stanem, kliknij odpowiedni stan — W toku, Oczekujące na Ciebie, Ukończone, Anulowane, Wygasłe, Zarchiwizowane lub Wersje robocze.

  Filtrowanie według umów lub szablonów Sign

  C. Wyświetl szablony: aby zobaczyć szablony podpisu, kliknij przycisk Szablony.

 2. Wybierz szablon, aby zobaczyć więcej informacji szczegółowych. Podgląd umowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie. Można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Wyświetl Stan umowy.
  • Otwórz Umowę.
  • Ustaw Przypomnienie dla odbiorców lub dla siebie.
  • Anuluj umowę.
  • Pobierz umowę w pliku PDF.
  • Pobierz raport kontroli.
  • Ukryj umowę.
  • Udostępnij kopię umowy.
  • Dod osobiste Uwagi.
  • Pobierz poszczególne pliki, jeśli do umowy dodano wiele plików.
  • Aby zobaczyć aktywność, rozwiń listę, klikając przycisk strzałki (>).
  Wyświetlanie szczegółów umowy

Jeśli chcesz zmienić widok z umów i szablonów Adobe Acrobat na widok Acrobat Sign lub odwrotnie, skorzystaj z preferencji w ustawieniach programu Adobe Acrobat wymienionych poniżej.

 1. Na stronie głównej Adobe Acrobat kliknij swój profil, a następnie przycisk Ustawienia.

  Ustawienia profilu

 2. W oknie Ustawienia programu Document Cloud wybierz opcję Użyj strony zarządzania programu Acrobat Sign i kliknij przycisk Zapisz.

  Wybór opcji Użyj strony zarządzania programu Adobe Sign

 3. Na górnym pasku menu kliknij opcję Dokumenty > Wszystkie umowy. Zostanie wyświetlony pulpit Zarządzaj Acrobat Sign.

  Status umów Wyślij do podpisania

  Z poziomu pulpitu można wykonać następujące czynności:

  • Zarządzanie umowami i uzyskiwanie informacji odnoście transakcji
  • Sprawdzanie statusu umów
  • Wyświetlanie rejestru kontrolnego umowy
  • Przesyłanie podpisanego egzemplarza umowy
  • Anulowanie umowy

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?