Za pomocą narzędzia Wyślij do podpisania, opartego na usłudze w chmurze Adobe Sign, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy.

 

Wysyłanie umów do podpisania przez sygnatariuszy w trybie online

Typy plików z obsługą podpisywania

Poza plikami PDF możesz wysyłać do podpisania pliki pakietu Microsoft Office, różne rodzaje plików z obrazami, pliki HTML i pliki tekstowe. Obsługiwane formaty plików to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG i PNG.

Uwaga:

Przed podpisaniem należy zakończyć edycję. Podpisana umowa jest certyfikowana przez Adobe Sign. Zmiany w podpisanej umowie spowodują utratę certyfikacji.

Kroki pozwalające na przesłanie dokumentów do podpisania:

 1. Zaloguj się do strony głównej usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij pozycję Wyślij do podpisania.

  choose-send-for-signature
 3. Na stronie docelowej usługi Wyślij do podpisania wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Do dodaj adresy e-mail odbiorców. Ustawienie Finalizuj w kolejności jest domyślnie włączone. Wprowadź adresy e-mail odbiorców, aby dokument mógł być przez nich podpisany. Liczby obok adresów e-mail wskazują kolejność uczestnictwa. Jeśli nie chcesz ustalić kolejności podpisywania, ustaw przełącznik na Finalizuj w dowolnej kolejności.
   Opcjonalnie: kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
  2. Zmień domyślny tekst w polu Wiadomość zgodnie z zapotrzebowaniem.
   Opcjonalnie: jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Pokaż DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
  3. Opcjonalnie: wybierz opcję Ochrona hasłem, jeśli wymagasz od odbiorców wprowadzenia hasła, które umożliwi otwarcie i wyświetlenie podpisanego pliku PDF.
  4. Opcjonalnie: wybierz opcję Ustaw przypomnienie, aby ustawić częstotliwość przypomnień tak, aby były wysyłane do momentu sfinalizowania umowy.
  5. Kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie przejrzyj foldery i wybierz dokument
  Opcje usługi Wyślij do podpisania
  A. Adres e-mail odbiorcy B. Wiadomość C. Ochrona hasłem D. Ustawianie przypomnień E. Dodaj pliki 

  Uwaga:

  Aby uzyskać szczegółowy opis dowolnej z tych opcji, kliknij ikonę więcej informacji .

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Dokument jest teraz gotowy, aby dodać pola, które odbiorcy będą wypełniać lub w których będą składać podpisy. Pola formularza są w pliku PDF wykrywane automatycznie. Kliknij ikonę , aby umieścić wykryte pola formularzy w dokumencie PDF. Możesz też przeciągnąć pola z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.

  Uwaga: w przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

  Dodawania pól formularza

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania pól formularzy, patrz

 6. Po umieszczeniu wszystkich wybranych pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij. Umowa zostaje wysłana do podpisania do wskazanych odbiorców i wyświetlane jest potwierdzenie.

  Potwierdzenie wysłania dokumentu

  Kopia wysłanej umowy jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie umowy ostatnio wysłane przez Ciebie do podpisania. Ewentualnie, aby zobaczyć listę wszystkich Twoich umów, kliknij Do podpisania na pasku bocznym strony głównej Document Cloud.

Śledzenie umów wysłanych do podpisania

Oprócz istniejącego interfejsu Zarządzaj Adobe Sign do śledzenia umów i szablonów oraz zarządzania nimi możesz również wykorzystać nową funkcję Wyślij do podpisania.

Procedura śledzenia umów przy użyciu nowej funkcji Wyślij do podpisania

 1. Na pasku bocznym strony głównej Document Cloud, kliknij Do podpisania.

  Śledzenie wysłanych umów
  A. Wszystkie umowy Sign B. Filtrowanie według umów lub szablonów C. Filtrowanie umów według stanu 

  A. Do podpisania: wszystkie umowy wysłane do podpisania są wyświetlane wraz z następującymi informacjami:

  • Nazwa: nazwa umowy wysłanej do podpisania.
  • Data modyfikacji: znacznik czasowy ostatniej aktywności wykonanej w umowie.
  • Status: liczba ludzi, który uzupełnili umowę.

  B. Filtruj według umów lub szablonów: domyślnie wyświetlane są umowy Sign. Aby wyświetlić szablony Sign, należy kliknąć filtr i wybrać opcję Szablony Sign.

  Filtrowanie według umów lub szablonów Sign

  C. Filtruj umowy według stanu: umowy Sign są wyświetlane według daty ostatniej modyfikacji. Aby filtrować umowy według stanu, należy kliknąć ikonę filtra i wybrać odpowiedni stan.

  Filtrowanie umów Sign według stanu
 2. Wybierz umowę, aby zobaczyć więcej informacji szczegółowych. Podgląd umowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie. Można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Aby zobaczyć aktywność, rozwiń listę, klikając przycisk strzałki ().
  • Ustaw Przypomnienie dla odbiorców lub dla siebie.
  • Anuluj umowę.
  • Dodajosobistą Notatkę.
  • Pobierz Rejestr kontrolny.
  Wyświetlanie szczegółów pliku PDF

Procedura śledzenia umów przy użyciu pulpitu Zarządzaj Adobe Sign

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online