Wstępne wypełnianie pól przed wysłaniem umowy


Rola pola | Wstępne wypełnianie przez nadawcę

Umowy w usłudze Adobe Acrobat Sign mogą zawierać pola, które skonfigurowano tak, by umożliwić nadawcy dokumentu wstępne wypełnianie pól danych przed przekazaniem dokumentu do fazy podpisywania. Wstępnie wypełniany dokument można skonfigurować jako jednorazowo wysyłaną transakcję lub jako dokument wielokrotnego użytku, tworząc bibliotekę szablonów dokumentów.

Obejrzyj film

 

Faza uzupełniania występuje przed fazą podpisywania, dlatego tylko te pola mogą mieć przypisaną rolę Wstępnie wypełnione przez nadawcę:

 • Pole tekstowe
 • Płatność
 • Lista rozwijana
 • Pole wyboru
 • Przycisk opcji
 • Obraz
 • Załącznik pliku (dostępny dla użytkowników na poziomie Business i Enterprise)
 • Z innymi typami pól można wchodzić w interakcję w fazie podpisywania tylko wtedy, gdy nadawca również składa swój podpis na dokumencie.

Fazy transakcji przebiegają w następującej kolejności:

 1. Tworzenie transakcji
  Załączenie dokumentu (przesłanego lub dodanego z biblioteki dokumentów)

 2. Faza podglądu/edycji (OPCJONALNA)
  Tylko jeśli zaznaczono pole wyboru: Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza
  (pozwala umieścić i edytować pola)

 3. Faza wstępnego wypełniania (OPCJONALNA)
  Tylko w przypadku umieszczenia wstępnie wypełnianych pól w dokumencie
  (nadawca może wchodzić w interakcje z polami, których rolę ustawiono jako wstępne wypełnienie)

 4. Faza podpisywania
  Dokument zostaje podpisany
  Jeżeli nadawca może złożyć swój podpis na dokumencie, może on skorzystać z pól oznaczonych jako podpisywane przez nadawcę.

 5. Zakończenie transakcji – wszystkie strony otrzymają podpisaną i zarchiwizowaną kopię dokumentów. Wszyscy sygnatariusze pomyślnie ukończyli proces podpisywania.

Aby ustawić rolę wstępnego wypełniania, przed przeciągnięciem pól na dokument należy wykonać poniższe czynności:

Rola wstępnego wypełniania w menu Odbiorcy

Aby określić rolę dla pola, które już zostało dodane, kliknij pole dwukrotnie i wybierz opcję Wstępnie wypełnione (przez nadawcę) w menu rozwijanym Rola.

Lista ról w menu Pole

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto