Konwertowanie plików PDF do programu Word lub Excel w trybie online

Użyj narzędzia Eksportuj plik PDF, aby skonwertować pliki do formatu edytowalnego pliku Microsoft Word lub Microsoft Excel.

Narzędzie Adobe przeprowadza OCR w plikach PDF, które zawierają obrazy, grafikę wektorową, ukryty tekst lub kombinację tych elementów. (Na przykład narzędzie przeprowadza OCR na plikach PDF utworzonych z zeskanowanych dokumentów.) Narzędzie przeprowadza również OCR w przypadku tekstu, którego nie może zinterpretować, ponieważ tekst był nieprawidłowo zakodowany w aplikacji źródłowej.

Uwaga:

Funkcja OCR zapewnia konwersję obrazów tekstu (skanowanego tekstu) na edytowalne znaki, dzięki czemu można przeszukiwać, poprawiać i kopiować tekst.

 1. Zaloguj się do usługi Acrobat na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Konwertuj > Eksportuj plik PDF.

  Wybieranie opcji Eksportuj plik PDF

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać plik PDF, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj:

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Dokumenty.
  • Dodaj pliki z komputera lub przeciągnij pliki i upuść je w podświetlonym obszarze.
  • Pliki można także przeciągać i upuszczać do narzędzia Eksportuj plik PDF na stronie Konwertuj.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane lub z listy Dokumenty

  Wybieranie plików z komputera

 4. Aby wybrać dodatkowe pliki PDF do eksportowania, kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz pożądane pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Dodawanie wielu plików

 5. Wykonaj następujące czynności w tym samym wyskakującym oknie:

  1. Wybierz żądany format pliku z listy rozwijanej Eksportuj do.
  2. Wybierz z listy rozwijanej Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.

  Uwaga: usługa Adobe Acrobat PDF Pack nie zachowuje ustawienia języka z poprzedniej sesji. W związku z tym należy upewnić się, czy wybrany jest prawidłowy język przy każdej konwersji dokumentu z funkcją OCR.

  Wybieranie formatu pliku oraz języka dokumentu

 6. Kliknij przycisk Eksportuj do.

 7. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do serwera i jego zawartość zostanie wyeksportowana do żądanego formatu. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie wyeksportowanego pliku

  Kopia eksportowanego pliku jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony głównej wyświetla wszystkie ostatnio wyeksportowane przez Ciebie pliki. Klikając opcję Dokumenty na górnym pasku menu, możesz też wyświetlić listę wszystkich plików.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto