Użyj opcji Eksportuj plik PDF, aby skonwertować pliki do formatu edytowalnego pliku Microsoft Word lub Microsoft Excel.

Usługa Adobe PDF Pack przeprowadza OCR w plikach PDF, które zawierają obrazy, grafikę wektorową, ukryty tekst lub kombinację tych elementów. (Na przykład usługa Adobe PDF Pack przeprowadza OCR na plikach PDF utworzonych ze zeskanowanych dokumentów). Usługa Adobe PDF Pack przeprowadza również OCR w przypadku tekstu, którego nie może zinterpretować, ponieważ tekst był nieprawidłowo zakodowany w aplikacji źródłowej.

Uwaga:

Funkcja OCR zapewnia konwersję obrazów tekstu (skanowanego tekstu) na edytowalne znaki, dzięki czemu można przeszukiwać, poprawiać i kopiować tekst.

Eksportowanie pliku PDF krok po kroku:

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij pozycję Eksportuj PDF.

  Wybieranie opcji Eksportuj PDF
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać plik PDF, który chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj:

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki.
  • Można również dodać pliki z komputera lub przeciągnąć pliki i je upuścić w podświetlonym obszarze.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane
  Wybieranie plików z komputera
 4. Aby wybrać dodatkowe pliki PDF do eksportowania, kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz pożądane pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Dodawanie wielu plików
 5. Wykonaj następujące czynności w tym samym wyskakującym oknie:

  1. Wybierz żądany format pliku z listy rozwijanej Konwertuj do.
  2. Wybierz z listy rozwijanej Język dokumentu język eksportowanego dokumentu.

  Uwaga: usługa Adobe PDF Pack nie zachowuje ustawienia języka z poprzedniej sesji. W związku z tym należy upewnić się, czy wybrany jest prawidłowy język przy każdej konwersji dokumentu z funkcją OCR.

  Wybieranie formatu pliku oraz języka dokumentu
 6. Kliknij przycisk Eksportuj do.

 7. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do serwera i jego zawartość zostanie wyeksportowana do żądanego formatu. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie wyeksportowanego pliku

  Kopia eksportowanego pliku jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie pliki ostatnio przez Ciebie wyeksportowane. Ewentualnie, aby wyświetlić listę wszystkich plików, kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online