Użyj funkcji organizowania stron w celu obrotu, przesuwania, usuwania lub zmiany numeracji stron w pliku PDF.

 

Kroki, które trzeba wykonać, aby zorganizować strony w pliku PDF:

 1. Zaloguj się do usługi Adobe Document Cloud na stronie https://documentcloud.adobe.com za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID i hasła lub konta społecznościowego (Facebook lub Google).

 2. W sekcji Szybki start kliknij pozycję Organizuj strony.

  Wybór opcji Organizuj strony
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wybrać pliki, które chcesz organizować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  • Wybierz pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki.
  • Można również dodać pliki z komputera lub przeciągnąć pliki i je upuścić w podświetlonym obszarze.
  Wybieranie plików z listy Ostatnio używane
  Wybieranie plików z komputera

 4. Aby wybrać dodatkowe pliki, kliknij opcję Dodaj pliki, a następnie wybierz pożądane pliki z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Dodawanie wielu plików
 5. Na stronach można wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Przeciąganie stron w celu zmiany i aranżacji.
  • Umieszczenie wskaźnika pomiędzy dwiema stronami w celu uzyskania opcji dodania pliku PDF pomiędzy stronami.
   Kliknij , a następnie wybierz pożądany plik z listy Ostatnio używane lub Pliki, lub z komputera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
  • Umieść wskaźnik na stronie, aby uzyskać opcje:
   • Obrotu strony w lewo lub w prawo.
   • Usunięcia strony.
  Dodawanie strony pomiędzy dwiema stronami
  Dodawanie strony pomiędzy dwiema stronami
  Umieszczanie wskaźnika na stronie w celu uzyskania opcji
  Umieszczanie wskaźnika na stronie w celu uzyskania opcji obrotu lub usunięcia strony

 6. Wpisz nazwę organizowanego pliku PDF, a następnie kliknij opcję Organizuj.

  Zapisywanie zorganizowanego pliku PDF
 7. Plik PDF zostanie zorganizowany, a następnie będzie gotowy do pobrania. Kliknij ikonę Pobierz, aby zapisać ten plik na komputerze lub urządzeniu.

  Pobieranie zorganizowanego pliku PDF

  Kopia zorganizowanego pliku PDF jest również przechowywana na Twoim koncie Adobe Document Cloud. Sekcja Ostatnio używane w dolnej części strony wyświetla wszystkie pliki ostatnio przez Ciebie zorganizowane. Ewentualnie, aby wyświetlić listę wszystkich plików, kliknij pozycję Pliki na pasku bocznym strony głównej Adobe Document Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online