Czy po uruchomieniu programu Acrobat Pro DC lub Acrobat Standard DC wyświetlany jest monit o wprowadzenie numeru seryjnego lub zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Adobe ID? Istnieje kilka przyczyn wyświetlania tego monitu:

 • Zainstalowano nieprawidłową wersję programu Acrobat DC. 
 • Na koncie subskrypcji programu Acrobat DC może brakować informacji lub mogą one być nieprawidłowe. 
 • Nie można nawiązać połączenia z serwerem aktywacji firmy Adobe.

Sposób uruchamiania programu zależy od sposobu zakupu produktu:

 • Klienci korzystający z wersji klasycznej są proszeni o podanie numeru seryjnego podczas instalowania lub uruchamiania produktu.Wcześniej nazywano to licencją wieczystą.
 • Klienci korzystający z wersji trwałej są proszeni o zalogowanie się podczas uruchamiania produktu.Wcześniej nazywano to subskrypcją.

Wersje trwała i klasyczna programu Acrobat DC mają różne instalatory. Jeśli zainstalowano nieodpowiednią wersję, należy ją odinstalować przed zainstalowaniem poprawnej wersji programu Acrobat DC. Jeśli podczas uruchamiania produktu nieoczekiwanie pojawia się monit o podanie numeru seryjnego lub zalogowanie się, należy wykonać tę procedurę instalacji poprawnej wersji oprogramowania.

Ważne: wersja próbna ma klasyczny instalator. Klienci korzystający z wersji trwałej muszą odinstalować wersję próbną i ponownie zainstalować program przy użyciu instalatora w wersji dla subskrypcji.

Klienci detaliczni

Aby zainstalować program Acrobat DC jako część pakietu Creative Cloud, zapoznaj się ze stroną Pobieranie, instalowanie i aktualizowanie pakietu Creative Cloud.

 1. Zaloguj się na stronie Acrobat.adobe.com za pomocą identyfikatora Adobe ID użytego do zakupu programu Acrobat DC.
 2. Kliknij przycisk Pobierz program Acrobat DC w obszarze Pobieranie aplikacji.
Pobieranie aplikacji
 1. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć pobieranie i instalację programu Acrobat DC.

Klienci z licencjami zbiorowymi

Oprogramowanie z licencją zbiorową jest dostarczane do działu IT lub zespołu ds. pakietów. Aby uzyskać informacje o dostępie do instalacji programu Acrobat DC, skontaktuj się z działem IT lub zespołem ds. pakietów. Poniższe informacje są przeznaczone dla działu IT lub zespołu ds. pakietów. 

Wersja klasyczna

Wersja klasyczna w poprzednich wydaniach była nazywana wersją wieczystą. Instalator jest dostępny na stronie Licencjonowanie.  

Wersja trwała

Instalator subskrypcji jest dostępny w Admin Console.

Monit o podanie numeru seryjnego może być wyświetlany z powodu problemów podczas łączenia komputera z serwerami aktywacji firmy Adobe. Skorzystaj z rozwiązań podanych w sekcji „Rozwiązywanie problemów z łącznością” na stronie Błędy dotyczące logowania, aktywacji lub łączności | DC, CC, CS6, CS5.5.

Zarządzasz siecią? Patrz informacje o licencjonowaniu w dokumentacji Adobe Creative Cloud Service Access Documentation for IT.

Aby zweryfikować informacje rozliczeniowe dotyczące programu Acrobat DC jako części pakietu Creative Cloud, zapoznaj się ze stroną Zarządzanie członkostwem w usłudze Creative Cloud.

 1. Zaloguj się na stronie Acrobat.adobe.com.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu i wybierz opcję Mój plan.
 3. Upewnij się, że informacje rozliczeniowe są prawidłowe.

Wylogowanie i ponowne zalogowanie się do programu Acrobat DC powoduje zresetowanie informacji dotyczących konta.

 1. Uruchom program Acrobat DC.
  • Mac OS: przejdź do lokalizacji Programy > Adobe Acrobat DC > Adobe Acrobat DC.
  • Windows: przejdź do menu Start > Wszystkie programy > Adobe Acrobat DC.
 2. Wybierz pozycje Pomoc > Wyloguj się.
 3. Kliknij opcję Wyloguj się.
 4. Jeśli wyświetli się monit, zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID (zazwyczaj jest to adres e-mail) i hasła.