Dowiedz się, jak naprawić błędy połączenia Adobe podczas logowania lub aktywacji aplikacji Adobe.

Czy występują błędy podczas logowania, aktywacji lub uruchamiania usług lub aplikacji Adobe?

Jeśli podczas logowania lub aktywacji aplikacji Adobe występują problemy z łącznością lub następujące błędy, spróbuj wykonać czynności opisane w tym artykule:
 • Nie można aktywować produktu [nazwa produktu]. Aby korzystać z tego produktu, należy go aktywować...
 • Nawiąż połączenie z Internetem i ponów próbę.
 • Twój komputer jest w trybie offline albo zegar komputera jest ustawiony niewłaściwie, co powoduje błąd połączenia. Wymagane jest połączenie internetowe. Nawiąż połączenie z Internetem lub ustaw zegar i ponów próbę.
 • Możesz mieć ograniczony dostęp do aplikacji lub usług firmy Adobe.

Więcej informacji ogólnych o często występujących problemach z aktywacją i logowaniem można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud lub Aktywacja i dezaktywacja — rozwiązywanie problemów.

Naprawianie błędów połączenia

Krok 1. Przetestuj połączenie z serwerami aktywacji Adobe.

 1. Aby sprawdzić, czy można się połączyć z serwerami aktywacji Adobe, kliknij to łącze.

  Jeśli widzisz dwa znaki logo Adobe, oznacza to, że masz dostęp do serwerów aktywacji. Spróbuj aktywować swoje oprogramowanie. Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku z aktywowaniem konta, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z aktywacją i dezaktywacją.

  Logo Adobe

  Nadal występują problemy? Przejdź do następnego kroku.

 2. Uruchom przeglądarkę internetową i otwórz jedno z następujących łączy, w zależności od wersji produktu:

  Jeśli widzisz informację, że test się powiódł (patrz poniższe zrzuty ekranu), oznacza to, że masz dostęp do serwerów aktywacji. Spróbuj aktywować lub uruchomić oprogramowanie.

  Test powiódł się komunikat
  Creative Cloud i CS6: Test powiódł się

  Komunikat: Test powiódł się
  CS5 i CS5.5: Test powiódł się

  Uwaga:

  Po kliknięciu łącza CS5 i CS5.5 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”. Ten komunikat potwierdza, że można uzyskać połączenie z serwerami aktywacji. Spróbuj aktywować lub uruchomić oprogramowanie. Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku z kodem aktywacji, zapoznaj się z tematem Pomoc kodu realizacji.

  Nadal występują problemy? Przejdź do punktu „Zresetuj swój plik hosts”.

Krok 2. Zresetuj swój plik hosts.

Pliki hostów w systemie operacyjnym mapują nazwy hostów na adresy IP. Nieprawidłowo skonfigurowany plik hostów może spowodować, że komputer nie będzie w stanie nawiązać połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe.

Uwaga:

Użytkownicy aplikacji Creative Cloud: resetowanie plikuhostsmoże rozwiązać też błędy, takie jak: „Aplikacje Creative Cloud są dostępne w wersji próbnej” lub „Upłynięcie okresu ważności wersji próbnej”.

 1. Wyodrębnij pobrany plik, a następnie uruchom narzędzie Limited Access Repair w trybie administratora.

  • Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  • macOS: Kliknij dwukrotnie narzędzie i wpisz dane logowania administratora, aby kontynuować.

  Więcej informacji na temat używania narzędzia Limited Access można znaleźć w artykule Błąd związany z ograniczonym dostępem w aplikacji Creative Cloud.

  Uwaga:

  Jeśli mimo uruchomienia narzędzia Limited Access Repair problem nie zostanie rozwiązany, zresetuj plik hosts ręcznie.

Ręczne resetowanie pliku hosts

Jeśli mimo uruchomienia narzędzia Limited Access Repair problem nie zostanie rozwiązany, zresetuj plik hosts ręcznie:

Resetowanie pliku hosts w systemie Windows

Aby zresetować plikplik hosts w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do folderu C:\WINDOWS\System32\drivers\etc.

 2. Otwórz plik hosts w edytorze tekstowym, np. Notatnik.

 3. Sprawdź, czy w pliku hosts znajdują się wpisy związane z produktami firmy Adobe.

  Wpisy Adobe w pliku hosts

  Jeżeli w pliku hosts nie ma wpisów związanych z produktami firmy Adobe, dalsze rozwiązywanie problemów nie jest wymagane. 

  Jeżeli jednak w pliku hosts znajdują się wpisy związane z produktami firmy Adobe, przejdź do następnego kroku.

 4. Jeżeli w pliku hosts znajdują się wpisy związane z produktami firmy Adobe, przenieś plik na pulpit, na przykład przeciągając go.

 5. Usuń wpisy związane z produktami firmy Adobe z pliku hosts.

  Upewnij się, że nie usunięto żadnych innych wpisów.

 6. Zapisz plik hosts edytowany w poprzednim punkcie.

  Zaktualizowany plik hosts nie powinien zawierać żadnych wpisów związanych z produktami firmy Adobe.

 7. Przenieś plik z pulpitu do oryginalnej lokalizacji: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Podczas przenoszenia pliku wybierz opcję „Zastąp”.

  Przykładowy plik hosts

Resetowanie pliku hosts w systemie macOS

Aby zresetować plik hosts w systemie macOS, wykonaj poniższe czynności:

 1. Aby znaleźć plik hosts, otwórz Finder, a następnie wybierz polecenia Przejdź > Przejdź do folderu. W polu wpisz następującą lokalizację i naciśnij klawisz Enter:

  /private/etc/hosts

  Znajdowanie pliku hosts w systemie MacOS

  Jeżeli nie możesz znaleźć pliku, oznacza to, że plik hosts jest ukryty. Wpisz poniższe polecenie w terminalu, aby odkryć plik, a następnie powtórz krok 1.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. Otwórz plik hosts za pomocą edytora tekstowego, np. „Text Edit”.

 3. Sprawdź, czy w pliku hosts znajdują się wpisy związane z produktami firmy Adobe.

  Plik hosts dla systemu MacOS

  Jeżeli w pliku hosts nie ma wpisów związanych z produktami firmy Adobe, dalsze rozwiązywanie problemów nie jest wymagane. 

  Jeżeli jednak w pliku hosts znajdują się wpisy związane z produktami firmy Adobe, przejdź do następnego kroku.

 4. Jeżeli w pliku hosts znajdują się wpisy związane z produktami firmy Adobe, przenieś plik na pulpit, na przykład przeciągając go.

 5. Usuń wpisy związane z produktami firmy Adobe z pliku hosts.

  Upewnij się, że nie usunięto żadnych innych wpisów.

 6. Zapisz plik hosts edytowany w poprzednim punkcie.

 7. Przenieś plik z pulpitu do oryginalnej lokalizacji: 

  /private/etc/hosts

  Podczas przenoszenia pliku wybierz opcję „Zastąp”.

  Zaktualizowany plik hosts nie powinien zawierać żadnych wpisów związanych z produktami firmy Adobe.

  Baza danych pliku hosts w systemie MacOS

Krok 3. Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do bezpiecznych witryn.

Serwery aktywacji firmy Adobe znajdują się w bezpiecznych witrynach (HTTPS), więc komputer musi mieć możliwość uzyskania dostępu do tego typu witryn.

Bezpieczne witryny HTTPS

Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić, czy możesz uzyskać dostęp do bezpiecznych witryn:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową, np. Firefox lub Internet Explorer.

 2. Wpisz https://www.adobe.com w pasku adresu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nie możesz uzyskać dostępu do bezpiecznych witryn?

Sprawdź ustawienia zegara komputera.

Upewnij się, że na zegarze wyświetlana jest poprawna data i godzina oraz ustawiona właściwa strefa czasowa.

Wyłącz serwery proxy wymagające uwierzytelnienia.

Jeśli komputer jest połączony z serwerem proxy wymagającym uwierzytelnienia, wyłącz go. W celu uzyskania instrukcji skontaktuj się z administratorem sieci lub zapoznaj się z dokumentacją serwera proxy.

Sprawdź ustawienia zapory sieciowej.

Jeśli komputer jest zabezpieczony zaporą sieciową, sprawdź, czy nie blokuje ona serwera aktywacji przez porty 80 i 443.

W celu uzyskania instrukcji dotyczących zezwalania na dostęp do serwera aktywacji skontaktuj się z administratorem sieci lub zapoznaj się z dokumentacją zapory sieciowej.

Uwaga:

Jeśli zapora sieciowa wymaga pliku wykonywalnego, wskaż plik PDApp.exe, znajdujący się w następującej lokalizacji:

 • Windows: Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • macOS: Applications > Utilities > Adobe Application Manager > core > PDApp

Krok 4. Sprawdź certyfikat GlobalSign Root CA.

Procesy logowania (Creative Cloud) i aktywacji (Creative Suite) firmy Adobe wymagają certyfikatu GlobalSign Root CA.

Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że certyfikat GlobalSign Root CA jest zainstalowany i włączony.

Windows

 1. Kliknij przycisk Start i wpisz certmgr.msc.

 2. Przejdź do lokalizacji Bieżący użytkownik > Zaufane główne urzędy certyfikacji > Certyfikaty.

 3. Kliknij certyfikat GlobalSign Root CA prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

  Opcja właściwości certyfikatu GlobalSign Root CA
  Certyfikat GlobalSign Root CA w systemie Windows
 4. Sprawdź, czy certyfikat serwera uwierzytelniania jest włączony.

  Właściwości certyfikatu GlobalSign Root CA
  Właściwości certyfikatu (Windows)

macOS

 1. Przejdź do lokalizacji Applications/Utililies/Keychain Access.

 2. Znajdź certyfikat GlobalSign Root CA. Aby znaleźć certyfikat, wybierz kategorię Wszystkie elementy, a następnie wyszukaj frazę Global.

  Certyfikat GlobalSign Root CA w systemie Mac OS
  Certyfikat GlobalSign Root CA w systemie Mac OS

  Uwaga:

  Jeśli certyfikat jest niedostępny, patrz artykuł Alert „Nie można potwierdzić wiarygodności wystawcy certyfikatu dla tej witryny”, aby dowiedzieć się, jak zainstalować certyfikat.

 3. Kliknij certyfikat prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz informacje

 4. Sprawdź, czy certyfikat jest włączony.

  Właściwości certyfikatu (macOS)
  Właściwości certyfikatu (macOS)

Chcesz korzystać z oprogramowania na nowym komputerze?

Aby użyć subskrypcji na innym komputerze lub urządzeniu, zapoznaj się z tematem Na ilu komputerach mogę korzystać z subskrypcji Creative Cloud?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemów z łącznością, skontaktuj się z obsługą klienta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online