Połączenie z Internetem i okres prolongaty offline

Aplikacje Acrobat Pro DC lub Acrobat Standard DC są instalowane bezpośrednio na komputerze. Internet jest wymagany do uzyskania licencji przy pierwszym uruchomieniu i w celu weryfikowania subskrypcji co 30 dni.

Wymagania dotyczące połączenia z Internetem

Wersje trwałe i klasyczne programu Acrobat DC muszą połączyć się z Internetem podczas instalacji tych aplikacji na komputerze i uzyskiwania licencji. Wersji klasycznych można później używać w trybie offline z ważną licencją. Oprogramowanie w wersji trwałej co 30 dni próbuje zweryfikować licencję użytkownika. Po upływie 30 dni zostanie wyświetlone przypomnienie z prośbą o połączenie się z Internetem w celu weryfikacji licencji.

Pojedyncze subskrypcje roczne Acrobat DC (wersje trwałe) umożliwiają korzystanie z programu w trybie offline przez dłuższy okres 30 dni, jeśli Internet jest niedostępny.  

Ważne: tylko klienci firmowi mogą uzyskać zgodę na wyjątek od zasad dotyczących aktywacji w trybie offline. Subskrypcje, w tym licencje imienne, wymagają dostępu do Internetu na potrzeby aktywacji i comiesięcznej weryfikacji licencji. Trwający 30 dni okres prolongaty jest stosowany, gdy połączenie z Internetem jest niedostępne.

Instrukcje instalacji programu Acrobat DC

Aby zainstalować program Acrobat DC, wykonaj poniższe czynności:

Klienci detaliczni

  1. Zaloguj się na stronie Acrobat.adobe.com za pomocą identyfikatora Adobe ID użytego przy zakupie programu Acrobat DC.
  2. Kliknij przycisk Pobierz program Acrobat DC w obszarze Pobieranie aplikacji.

  1. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć pobieranie i instalację programu Acrobat.

Klienci z licencjami zbiorowymi

Oprogramowanie z licencją zbiorową jest dostarczane do działu IT lub zespołu ds. pakietów. Aby uzyskać informacje o dostępie do instalacji programu Acrobat DC, skontaktuj się z działem IT lub zespołem ds. pakietów. Informacje poniżej są przeznaczone dla działu IT lub zespołu ds. pakietów. 

  • Wersja klasyczna: wersja klasyczna była wcześniej nazywana licencją wieczystą. Instalator jest dostępny na stronie Licencjonowanie.
  • Wersja trwała: ta wersja wcześniej była nazywana subskrypcją. Instalator wersji trwałej jest dostępny w Konsoli administracyjnej.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto