Aplikacje Creative Cloud

Szukasz pomocy dotyczącej instalowania aplikacji Creative Cloud?Przeczytaj artykuł Pobieranie i instalacja aplikacji Creative Cloud.

Potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z pobieraniem? Przeczytaj artykuł Naprawianie problemów z pobieraniem i instalacją aplikacji Creative Cloud. Zobacz sekcję Problemy z siecią i łącznością, jeśli to konieczne.

Do instalacji aplikacji Adobe Creative Cloud, takich jak Photoshop i Illustrator, potrzebne jest połączenie z Internetem. Po udanej instalacji nie potrzebujesz stałego dostępu do Internetu, aby z nich korzystać.

Aplikacje z ważną licencją mogą być przez pewien czas używane w trybie offline. Co 30 dni aplikacje będą próbowały zweryfikować licencję użytkownika. Zostanie wówczas wyświetlone przypomnienie z prośbą o połączenie się z Internetem w celu weryfikacji licencji.

Miesięczne przypomnienie

W trybie offline członkowie usługi Creative Cloud otrzymują 99-dniowy okres prolongaty. W przypadku członkostwa miesięcznego otrzymuje się 30-dniowy okres prolongaty. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Usługa Creative Cloud dla osób fizycznych Do miesiąca kalendarzowego + 99 dni korzystania offline
 • Po upłynięciu miesiąca kalendarzowego w oknie dialogowym pojawi się prośba o podłączenie do Internetu.
 • Możesz wówczas zamknąć okno dialogowe; następne przypomnienie pojawi się za 30 dni.
 • Po upłynięciu miesiąca kalendarzowego + 69 dni okno dialogowe będzie pojawiało się codziennie.
 • Po upłynięciu miesiąca kalendarzowego + 99 dni można po raz ostatni uruchomić aplikację offline.

Usługa Creative Cloud dla zespołów

Do dwóch miesięcy kalendarzowych + 99 dni korzystania offline
 • Po upłynięciu dwóch miesięcy kalendarzowych w oknie dialogowym pojawi się prośba o podłączenie do Internetu.
 • Możesz wówczas zamknąć okno dialogowe; następne przypomnienie pojawi się za 30 dni.
 • Po upłynięciu dwóch miesięcy kalendarzowych + 69 dni okno dialogowe będzie pojawiało się codziennie.
 • Po upłynięciu dwóch miesięcy kalendarzowych + 99 dni można po raz ostatni uruchomić aplikację offline.
Usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw
Do dwóch miesięcy kalendarzowych + 99 dni korzystania offline
 • Po upłynięciu dwóch miesięcy kalendarzowych w oknie dialogowym pojawi się prośba o podłączenie do Internetu.
 • Możesz wówczas zamknąć okno dialogowe; następne przypomnienie pojawi się za 30 dni.
 • Po upłynięciu dwóch miesięcy kalendarzowych + 69 dni okno dialogowe będzie pojawiało się codziennie.
 • Po upłynięciu dwóch miesięcy kalendarzowych + 99 dni można po raz ostatni uruchomić aplikację offline.

Document Cloud lub Acrobat DC

Aplikacje Acrobat Pro DC lub Acrobat Standard DC są instalowane bezpośrednio na komputerze. Internet jest wymagany do uzyskania licencji przy pierwszym uruchomieniu i w celu weryfikowania subskrypcji co 30 dni.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Połączenie z internetem i okres prolongaty offline | Program Acrobat DC.