Zamykanie aplikacji lub procesu powodującego konflikt

Podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji w ramach usługi Adobe, np. programu Photoshop CC, uruchomione aplikacje lub procesy mogą zakłócać działanie i tymczasowo zatrzymać instalację.

Na przykład mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

 • „Aby kontynuować, zamknij następujące aplikacje/procesy: - LogTransport2,”.
 • Zapisz swoją pracę i zamknij następujące programy, a następnie kliknij przycisk Dalej:

Należy zamknąć aplikację lub proces powodujący konflikt zanim będzie można kontynuować instalację lub aktualizację. W tym celu na kartach poniżej wybierz odpowiedni system operacyjny.

Kroki w celu zamknięcia aplikacji lub procesu powodującego konflikt

Zamknij aplikację:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań i wybierz przycisk Zamknij okno.

Zamknij proces:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Menedżer zadań.

 2. Na liście zaznacz proces powodujący konflikt i kliknij przycisk Zakończ proces.

 3. Powtórz krok 2 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Aby zamknąć aplikację:

 • Na panelu Dock kliknij ikonę aplikacji, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl, i wybierz polecenie Zakończ.

Aby zamknąć proces:

 1. W programie Finder wybierz Idź > Narzędzia.

 2. Dwukrotnie kliknij aplikację Monitor aktywności.

 3. Podaj nazwę procesu w polu wyszukiwania znajdującym się w prawym górnym rogu okna Monitor aktywności. 

 4. Na liście kliknij dwukrotnie proces powodujący konflikt, a następnie w oknie procesu kliknij przycisk Zakończ . Następnie kliknij przycisk Wymuś koniec.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Jeżeli nie znajdziesz procesu w Monitorze aktywności, przejdź do opcji wyszukiwania Spotlight. Wpisz nazwę procesu i następnie kliknij nazwę procesu na liście wyników wyszukiwania. Następnie wykonaj kroki 1–4.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online