Błąd dotyczący zamykania aplikacji lub procesów podczas instalacji

Niektóre aplikacje lub procesy w tle mogą powodować zakłócenia podczas instalacji lub aktualizacji. Dowiedz się, jak je zamknąć, aby móc kontynuować instalację lub aktualizację.

Błąd z prośbą o zamknięcie aplikacji lub procesu

Niektóre aplikacje lub procesy działają w tle nawet wtedy, gdy nie widzisz żadnych otwartych plików ani aplikacji. Mogą one powodować zakłócenia i tymczasowo zatrzymać instalację. Należy zamknąć aplikacje lub procesy powodujące konflikt, zanim będzie można kontynuować instalację lub aktualizację.

Mogą pojawić się na przykład następujące komunikaty o błędach:

 • „Aby kontynuować, zamknij następujące aplikacje/procesy: - LogTransport2,”.
 • Zapisz swoją pracę i zamknij następujące programy, a następnie kliknij przycisk Dalej:

Zamykanie aplikacji powodującej konflikt

Przed zamknięciem aplikacji zapisz swoją pracę.

Windows

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań i wybierz przycisk Zamknij okno.

Zamknij okno

macOS

Na panelu Dok kliknij ikonę aplikacji, przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl, i wybierz polecenie Zakończ.

Trzymając naciśnięty klawisz Ctrl, kliknij ikonę aplikacji

Zamykanie procesu powodującego konflikt w systemie Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.

  Menedżer zadań

 2. Jeśli menu Menedżera zadań nie jest całkowicie rozwinięte, wybierz opcję Więcej szczegółów.

  Kliknij opcję Więcej szczegółów

 3. Wybierz kartę Szczegóły.

  karta szczegóły

 4. Wybierz proces wymieniony w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Zakończ zadanie.

  Zakończ zadanie

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Zamykanie procesu powodującego konflikt w systemie macOS

 1. W programie Finder wybierz Idź > Narzędzia.

  Wybierz pozycje Idź > Narzędzia

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Monitor aktywności.

  Monitor aktywności

 3. Wybierz opcję Wszystkie procesy w menu Widok, aby upewnić się, że wszystkie procesy są wymienione.

  activity-monitor-view-all-processes

 4. Podaj nazwę procesu w polu wyszukiwania znajdującym się w prawym górnym rogu okna Monitor aktywności. 

  Pole wyszukiwania
  Przykład procesu w tle aplikacji Creative Cloud

 5. Na liście kliknij dwukrotnie proces powodujący konflikt, a następnie w oknie procesu wybierz opcję Zakończ .

  Okno zakończenia

 6. Wybierz opcję Wymuś zamknięcie.

  Wymuszanie zamknięcia procesów

 7. Powtórz kroki od 4 do 6 dla wszystkich procesów powodujących konflikty.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto