Instalator Creative Cloud zawiesza się

Czy instalacja aplikacji Creative Cloud, takiej jak Photoshop, Illustrator lub Premiere Pro, trwa zbyt długo? Wypróbuj poniższe kroki, jeśli sądzisz, że instalacja zawiesiła się lub zablokowała.

 Błąd podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud? Rozwiązania typowych błędów związanych z pobieraniem, instalacją lub aktualizacją.

Wypróbuj najpierw poniższe rozwiązanie

Aplikacja Creative Cloud Desktop zarządza instalacją aplikacji Creative Cloud, takich jak Photoshop, Illustrator lub Premiere Pro. Jeśli sądzisz, że instalacja zawiesiła się lub zablokowała, naprawa aplikacji Creative Cloud zwykle naprawia problem.

Uwaga: Jeśli instalujesz aplikację na komputerze Windows po raz pierwszy, instalacja może potrwać dłużej niż oczekiwano.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje Creative Cloud i upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

 2. Pobierz dezinstalator programu Creative Cloud Desktop odpowiedni do systemu operacyjnego.

  Windows

  macOS

 3. Kliknij dwukrotnie archiwum .zip. Następnie kliknij dwukrotnie program Creative Cloud Uninstaller.

 4. (macOS) Jeśli zostanie wyświetlony monit o otwarcie pliku, kliknij przycisk Otwórz i wprowadź hasło systemowe Apple.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij opcję Napraw.

  Naprawianie konsoli Creative Cloud

 6. Po naprawie aplikacji Creative Cloud Desktop otwórz ją i zainstaluj odpowiednią aplikację. (Najpierw może zostać wyświetlony ekran z prośbą o zalogowanie).

Nadal występują problemy?

Jeśli nadal nie możesz zainstalować aplikacji, spróbuj ponownie użyć dezinstalatora, aby całkowicie odinstalować konsolę Creative Cloud.

 1. Kliknij dwukrotnie dezinstalator aplikacji Creative Cloud z powyższego kroku 2.

 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij opcję Odinstaluj.

  Dezinstalacja konsoli Creative Cloud

 3. Po ukończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Zamknij. Następnie ponownie zainstaluj aplikację Creative Cloud z poziomu serwisu Creative Cloud.

Może spróbować jeszcze raz?

Jeśli instalacji aplikacji Creative Cloud wciąż się zacina, wypróbuj zaawansowane kroki rozwiazywania problemów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto