Dokument służy do rozwiązywania błędów licencjonowania w programie Creative Cloud 2019.

Numery i opisy błędów

Wybierz numer błędu, aby uzyskać szczegółowe informacje

Błędy sieci

Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
102

Aplikacja nie może połączyć się z serwerami Adobe w celu weryfikacji informacji o licencji.

 • Sprawdź łączność sieci.
 • Użytkownicy firmowi powinni skontaktować się z administratorem IT, aby sprawdzić problemy z zaporą, serwerem DNS lub przekierowaniem pliku hosta.
106 Aplikacja próbowała połączyć się z serwerami Adobe, ale przekroczono czas połączenia.
 • Sprawdź łączność sieci.
 • Może to być również spowodowane połączeniem o niskiej przepustowości. Spróbuj użyć szybszego połączenia.
  Nie można zweryfikować stanu subskrypcji Jeśli jesteś w trybie offline, zatrzymaj synchronizację zegara systemowego z czasem internetowym.

Błędy certyfikatów lub poświadczenia

Błąd

Opis Rozwiązywanie problemów
201

Aplikacja nie może pobrać profilu lub danych licencyjnych.

 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również Wylogować się i zalogować ponownie.
 • Można również Wylogować się i zalogować ponownie przy pomocy innego konta.
202 Do uruchamiania aplikacji Adobe na komputerze należy pobrać certyfikaty wydane przez firmę Adobe. Błąd występuje, gdy certyfikatów brakuje lub straciły ważność.
Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe Intermediate CA i Adobe Content:
203 Aplikacja nie może odczytać informacji o użytkowniku i licencji otrzymanych z serwerów Adobe.
 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również Wylogować się i zalogować ponownie.
 • Można również Wylogować się i zalogować ponownie przy pomocy innego konta.
 • Można również usunąć certyfikaty rozpoczynające się od Adobe Intermediate CA i Adobe Content. Jeśli używasz komputera z systemem macOS, użyj narzędzia Dostęp do pęku kluczy. Jeśli używasz komputera z systemem Windows, użyj Menedżera certyfikatów.
204 Aplikacja nie może otrzymać prawidłowej odpowiedzi z serwerów Adobe.
 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również Wylogować się i zalogować ponownie.
 • Można również Wylogować się i zalogować ponownie przy pomocy innego konta.
205 Aplikacja nie może przechować profilu i informacji o licencji w bezpiecznym magazynie (Pęk kluczy w systemie macOS i Menedżerze poświadczeń w systemie Windows) na komputerze.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

206 Występuje problem z odczytaniem przez aplikację informacji o uwierzytelnianiu uzyskanych z narzędzia Dostęp do pęku kluczy (w systemie macOS) lub Menedżera poświadczeń (w systemie Windows).

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

207

Aplikacja nie może odczytać informacji o użytkowniku i licencji na komputerze.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

208 Informacje o użytkowniku licencji na komputerze są uszkodzone.
209 Aplikacja nie może usunąć informacji o użytkowniku i licencji z komputera.
 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Inna opcja to:

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
210 Aplikacja nie może przechować lub uzyskać danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.
 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Inna opcja to:

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

211 Dane użytkownika lub licencji przechowywane w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń są nieprawidłowe.
Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App:
212 Dane użytkownika lub licencji przechowywane w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń są nieprawidłowe.

Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App:

 213 Dane użytkownika lub licencji przechowywane w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń są nieprawidłowe.

Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe User i Adobe App:

214

Aplikacja nie może połączyć się z serwerami Adobe i uwierzytelnić użytkownika.

LUB

Aplikacja działa już od dłuższego czasu.

 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Można również zalogować się za pomocą innego konta.
 • Inna opcja to:

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

215 Aplikacja nie może zapisać informacji o użytkowniku na komputerze.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

216 Na komputerze zainstalowano niepoprawny pakiet aplikacji.
 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.
217 Wystąpił problem połączenia z serwerami Adobe.
 • Uruchom ponownie aplikację.
219 Problemy z Pękiem kluczy lub Menedżerem poświadczeń

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
220

Aplikacja działa już na komputerze od dłuższego czasu i jej sesja wygasła.

Lub

Wylogowano się z komputera zdalnie poprzez okno dialogowe aktywacji.

 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również poczekać 5-10 minut, aż aplikacja zacznie działać.
221 Niezgodność użytkownika na komputerze.
222 Na serwerach Adobe mógł wystąpić błąd.
 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również ponownie zainstalować aplikację.
223 Na serwerach Adobe mógł wystąpić błąd.
 • Uruchom ponownie aplikację.
224
Poświadczenia Pęku kluczy lub Menedżera poświadczeń są nieprawidłowe.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

225  Poświadczenia Pęku kluczy lub Menedżera poświadczeń są nieprawidłowe.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

226 Poświadczenia Pęku kluczy lub Menedżera poświadczeń są nieprawidłowe.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

227

Aplikacja nie może zapisać, odczytać lub usunąć danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

229 Aplikacja napotkała błąd podczas próby pobrania danych związanych z kontem.
 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Można również wylogować się i zalogować za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer.
 • Można również zalogować się za pomocą innego konta.
Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
230  Aplikacja nie może nawiązać połączenia z serwerami Adobe.
 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Można również zalogować się za pomocą innego konta.
 • Można również uruchomić ponownie komputer.
232 Aplikacja nie może nawiązać połączenia z serwerami zarządzania kontami firmy Adobe.
233 Aplikacja nie może nawiązać połączenia z serwerami Adobe.
 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Zaloguj się za pomocą innego konta.
236 Aplikacja nie może zrozumieć odpowiedzi z serwera.
237 Dane aplikacji na komputerze są uszkodzone.
238 Aplikacja nie może zapisać, odczytać lub usunąć danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

239 Aplikacja nie może zapisać, odczytać lub usunąć danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
240   Aplikacja nie może zapisać danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

241 Aplikacja nie może zapisać usunąć danych o użytkowniku lub licencji z narzędzia Dostęp do pęku kluczy lub Menedżera poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

243 Wystąpił problem z zapisywaniem danych na komputerze.
 • Uruchom ponownie aplikację.
 • Można również uruchomić ponownie komputer.
244 Wystąpił problem z zapisywaniem danych na komputerze.
 • Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.
 • Można również uruchomić ponownie aplikację.
 • Można również uruchomić ponownie komputer.
245  Certyfikaty firmy Adobe na komputerze są uszkodzone.

Usuń certyfikaty rozpoczynające się od Adobe Intermediate CA i Adobe Content:

246 Aplikacja nie może zapisać, odczytać lub usunąć danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

247 Problem występuje, gdy pobrany instalator jest nieprawidłowy.
 • Zainstaluj ponownie aplikację.
248 Aplikacja nie może zapisać, odczytać lub usunąć danych o użytkowniku lub licencji w narzędziu Dostęp do pęku kluczy lub Menedżerze poświadczeń.

Jeśli używasz komputera z systemem macOS:

Jeśli używasz komputera z systemem Windows:

Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
251 Aplikacja wykryła problem z zegarem systemowym komputera.
 • Upewnij się, że na zegarze komputera wyświetlana jest poprawna data i godzina oraz ustawiona właściwa strefa czasowa. Więcej informacji można znaleźć w tym dokumencie.
 • Można również połączyć się z Internetem i uruchomić aplikację.

Błędy tożsamości

Błąd Opis

Rozwiązywanie problemów

301

Nastąpiło wylogowanie z aplikacji i pojawia się ekran logowania.
 • Zaloguj się do aplikacji.
302

Na serwerach Adobe wystąpił problem z konfiguracją.

303 Na serwerach Adobe wystąpił problem z konfiguracją.
304

Na serwerach Adobe wystąpił problem z konfiguracją.

306

Występuje z powodu problemu z konfiguracją serwera.

307 Na serwerach Adobe wystąpił problem z konfiguracją.
308

Z serwerów Adobe otrzymano błąd.

Błąd Opis

Rozwiązywanie problemów

312 Występuje, gdy Weryfikacja statusu pocztą e-mail nie spełnia wymaganych zasad. 
 • Przejdź do witryny adobe.com, zaloguj się i przejdź do strony Zarządzaj kontem.
 • Można również wylogować się i ponownie zalogować w witrynie adobe.com.
313 Występuje problem z kontem użytkownika.
 • Przejdź do witryny adobe.com, zaloguj się i przejdź do strony Zarządzaj kontem.
314 Występuje, gdy administrator IT oznaczył konto. Mogło się to zdarzyć, ponieważ opublikowane treści były zgłaszane przez czytelników jako nieodpowiednie.
315               

Występuje problem z subskrypcją.

Na przykład, błąd płatności.

 • Przejdź do witryny adobe.com, zaloguj się i przejdź do strony Zarządzaj kontem.
316 Usługa jest niedostępna dla subskrypcji połączonych z kontem.
 • Przejdź do witryny adobe.com, zaloguj się i przejdź do strony Zarządzaj kontem.
318 Twoje hasło zostało zmienione.
319 Adres e-mail ma koncie wymaga aktualizacji.
 • Przejdź do witryny adobe.com, zaloguj się i przejdź do strony Zarządzaj kontem.
Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
320 Weryfikacja wieku jest w toku. 
 • Przejdź do witryny adobe.com, zaloguj się i przejdź do strony Zarządzaj kontem.
321           Na serwerach Adobe wystąpił błąd konfiguracji.
322 Aplikacja nie może nawiązać kontaktu z serwerami Adobe.

Błędy zainicjowane przez serwer

Błąd Opis Rozwiązywanie problemów
1010 Na serwerach Adobe wystąpił błąd konfiguracji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online