Nie można zainstalować rozszerzeń w programie Dreamweaver

Problem-1: Nie można pobrać rozszerzeń i załadować danych użytkownika dla poniższych lokalizacji podczas wracania z wersji programu Dreamweaver 19.1 do wersji 19.0 lub 19.0.1

Opis problemu

W przypadku niektórych języków (wymienionych w lewej kolumnie poniższej tabeli), po utworzeniu niestandardowych danych i zmianie preferencji aplikacji w wersji 19.1 programu Dreamweaver i przejściu z powrotem do wersji 19.0 lub 19.0.1, zmiany w niestandardowych danych i preferencjach nie są widoczne.

Problem występuje w następujących sytuacjach:

 • Po dezinstalacji programu Dreamweaver 19.1 i wybraniu opcji Nie, zachowaj preferencje aplikacji, jeśli użytkownik wymaga niestandardowych danych.
 • Po aktualizacji programu Dreamweaver z powrotem do wersji 19.1.

Poniżej znajduje się lista języków, w których występuje problem:

Język wybrany w aplikacji Creative Cloud na komputer

Rzeczywisty język w pakiecie w Dw

 

da_DK en_US
en_AE en_US
en_GB en_US
en_IL en_US
en_XM en_US
es_MX es_ES
fi_FI en_US
fr_CA fr_FR
fr_MA fr_FR
fr_XM fr_FR
hu_HU en_US
uk_UA en_US

Obejście–1

 1. Odinstaluj program Dreamweaver 19.1, wybierając opcję Nie, zachowaj preferencje aplikacji i zmień nazwę folderu dla wszystkich języków wymienionych w lewej i prawej kolumnie tabeli.

  Język en_GB należy na przykład zmienić na en_US (stosuje się to do wszystkich języków wymienionych po lewej stronie tabeli).

 2. Ten plik jest dostępny w następującej lokalizacji:

  • W systemie Mac: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2019
  • W systemie WindowsC:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC 2019

Problem 2: Nie można zainstalować rozszerzeń po zmianie języka w aplikacji Creative Cloud na komputer

Opis problemu

Rozszerzenia nie są instalowane dla wybranego języka po zmianie języka aplikacji w aplikacji Creative Cloud na komputer. Problem występuje przy instalacji programu Dreamweaver 19.1 po zmianie preferencji języka w aplikacji Creative Cloud na komputer

Obejście–2

 1. Odinstaluj program Dreamweaver i poczekaj na zakończenie procesu.

 2. Ustaw wybrany język w menu aplikacji Adobe Creative Cloud > Preferencje > Creative Cloud > Język aplikacji.

  Na przykład Angielski (Międzynarodowy).

 3. Przejdź do listy rozwijanej w aplikacji Creative Cloud i kliknij trzy kropki obok Obrazu profilowego i wybierz opcję Sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji. Poczekaj na zakończenie pracy aplikacji

 4. Zainstaluj teraz program Dreamweaver i wymagane rozszerzenia.

Problem–3: Rozszerzenia nie są wyświetlane w narzędziu ExManCMD dla wersji 19.0 lub 19.0.1 po aktualizacji do wersji 19.1

Opis problemu

Po uruchomieniu poniższego polecenia rozszerzenia zainstalowane w programie Dreamweaver 19.0 lub 19.0.1 nie są wyświetlane po uaktualnieniu do programu Dreamweaver 19.1 i nie można ich odinstalować za pomocą narzędzia ExManCMD.

 • Win: ExManCmd.exe /list all
 • Mac: ./ExManCmd – /list all

Obejście–3

Aby odinstalować lub wyświetlić rozszerzenia po aktualizacji do wersji 19.1, wykonaj poniższe kroki:

 1. Wykonaj polecenie install dla wymaganych rozszerzeń w narzędziu ExManCMD lub ze strony Adobe Exchange (może być konieczne logowanie).
 2. Uruchom polecenie remove lub list all. Wszystkie polecenia dostępne w narzędziu ExManCMD można znaleźć w sekcji Praca z poziomu wiersza poleceń.
Uwaga:

Wszystkie rozszerzenia zainstalowane po uaktualnieniu do wersji Dreamweaver 19.1 są widoczne w wierszu poleceń ExManCmd i można je odinstalować za pomocą polecenia Remove.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?