Synchronizacja z chmurą | Ustawienia zależne od platformy

Uwaga:

W wersji Dw 21.4 funkcja synchronizacji ustawień zostanie wyłączona. Nadal będzie można wykonywać eksport i import w trybie offline. Więcej informacji podano tutaj

Podczas korzystania z programu Dreamweaver można synchronizować ustawienia między komputerami, konfigurując odpowiednio opcje w sekcji Synchronizacja ustawień (Preferencje > Synchronizacja ustawień). Niektóre ustawienia można synchronizować między komputerami bez względu na system operacyjny, których używają (na przykład między systemem Windows i Mac OS). Inne można synchronizować tylko między podobnymi systemami operacyjnymi (między systemem Windows i Windows lub Mac OS i Mac OS).

W tym dokumencie wymieniono synchronizacje ustawień zależne i niezależne od platformy. Więcej informacji o synchronizacji ustawień programu Dreamweaver między dwoma komputerami można znaleźć w artykule synchronizacja ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud.

Ustawienia zależne od platformy

Porównywanie plików

Wybierz aplikację, aby porównać pliki. 

Uwaga:

Większość innych ustawień w Preferencjach jest synchronizowana niezależnie od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się na karcie ustawień niezależnych od platformy.

Wszystkie ustawienia witryny (z wyjątkiem nazwy użytkownika i hasła) są synchronizowane między komputerami o takim samym systemie operacyjnym. Nie można synchronizować nazwy użytkownika i hasła.

Ścieżka i nazwa folderu serwisu lokalnego są synchronizowane wówczas, gdy w tej samej ścieżce istnieje folder o takiej samej nazwie.

Jeśli witryna nie istnieje na komputerze, program Dreamweaver tworzy folder witryny w domyślnej lokalizacji. Wszystkie ścieżki odnoszą się do tego folderu. Ścieżkę tę można w dowolnym momencie zmienić. Podczas kolejnych synchronizacji będą synchronizowane tylko zmiany w folderze serwisu. 

Zmiany w skrótach klawiszowych są synchronizowane między komputerami o takim samym systemie operacyjnym.

Zmiany w Przestrzeniach roboczych są synchronizowane między komputerami o takim samym systemie operacyjnym. 

Przestrzenie robocze są zapisywane podczas zamykania programu Dreamweaver, a następnie synchronizowane z chmurą. Jeśli chcesz zsynchronizować zmiany przestrzeni roboczych, nie zamykając programu Dreamweaver (w bieżącej sesji), kliknij opcję Zapisz obecną w menu Przestrzenie robocze. Następnie ręcznie zsynchronizuj ustawienia (Preferencje > Synchronizacja ustawień).

Ustawienia niezależne od platformy

Następujące Preferencje są niezależne od platformy. Można zsynchronizować te ustawienia z komputera używającego systemu Windows na komputer używający systemu Mac lub na odwrót.

Opcja Ustawienia
Ogólne
 • Pokaż ekran powitalny
 • Otwórz ponownie dokumenty po uruchomieniu
 • Ostrzegaj przy otwieraniu plików tylko do odczytu
 • Pokaż okno dialogowe przy wstawianiu obiektów
 • Włącz wstawianie dwubajtowych obiektów
 • Po nagłówku przełącz na zwykły akapit
 • Dopuszczaj wiele kolejnych spacji
 • Użyj znaczników <strong> i <em> zamiast <b> oraz <i>
 • Maksymalna liczba kroków historii
 • Słownik ortograficzny
Kolorowanie kodu
 • Domyślne tło
 • Tło aktywnego kodu
 • Tło elementów tylko do odczytu
 • Ukryte znaki
 • Zmiany w aktywnym kodzie
 • Włącz podświetlanie znaczników
 • Kolor podświetlenia
 • Kolor tekstu znaczników
 • Kolor tekstu atrybutów
Format kodu
 • Wcięcie za pomocą tabulatorów/spacji
 • Rozmiar tabulatora
 • Wstaw jako spacje
 • Typ podziałów wierszy
 • Domyślna wielkość liter znaczników
 • Domyślna wielkość liter atrybutów
 • Zastępuj wielkość liter znaczników/atrybutów
 • Nie wstawiaj przerwy wewnątrz znacznika TD
 • Opcje formatowania źródła CSS
Podpowiedzi do kodu
 • Kiedy zamknąć znaczniki
 • Włączanie podpowiedzi do kodu
 • Włącz znaczniki opisowe
 • Wszystkie wskazówki kodu
Przepisywanie kodu
 • Napraw błędnie zagnieżdżone i niezamknięte znaczniki
 • Zmień nazwy pozycji formularza podczas wklejania
 • Usuń dodatkowe znaczniki końcowe
 • Ostrzegaj o naprawianiu lub usuwaniu znaczników
 • Nigdy nie przepisuj kodu z niektórymi rozszerzeniami plików
 • Zakoduj znaki specjalne w atrybutach, używając znaku &
 • Różne typy kodowania adresów URL
Kopiuj i wklej
 • Edycja > Wklej z innych aplikacji do zawartości wklejonej widoku projektu.
 • Zachowaj podziały wierszy.
 • Oczyść odstępy między akapitami utworzone przez program Word.
 • Przekształć inteligentne cytaty na proste cytaty.
Style CSS
 • Podczas tworzenia reguł CSS: Użyj stenografii dla czcionek, tła, marginesu i dopełnienia, szerokości obramowania i obramowania, stylu listy, przejścia
 • Podczas edycji: Użyj stenografii, jeśli oryginalny plik użył stenografii
 • Otwórz pliki CSS po modyfikacji
 • Prefiksy CSS
Podświetlenie
 • Najechanie kursorem
 • Edytowalne obszary
 • Zagnieżdżone edytowalne
 • Zablokowany obszary
 • Pozycje biblioteki
 • Znaczniki innych firm
 • Nieprzetłumaczone/przetłumaczone dane w czasie rzeczywistym
Niewidoczne elementy
 • Kotwice nazwane
 • Skrypty
 • Komentarze
 • Znaki podziału wiersza
 • Mapy obrazu po stronie klienta
 • Osadzone style
 • Ukryte pola formularzy
 • Ogranicznik formularzy
 • Kotwice dla elementów AP
 • Kotwice wyrównanych elementów
 • Wizualne znaczniki oznaczenia po stronie serwera
 • Niewizualne znaczniki oznaczenia po stronie serwera
 • Właściwość CSS Display: brak
 • Pokaż tekst dynamiczny jako
 • Dołączenia po stronie serwera
Nowy dokument
 • Domyślny dokument
 • Domyślne rozszerzenie
 • Domyślny typ kodowania
 • Pokaż nowe okno dialogowe dokumentu po wciśnięciu klawiszy CTRL-N / CMD-N
Podgląd w przeglądarce Podgląd przy użyciu pliku tymczasowego
Serwis
 • Pokaż pliki zależne lub nie
 • Odłącz połączenie FTP po upływie ilu sekund
 • Limit czasu FTP
 • Opcje transferu FTP: Wybierz domyślne działanie w oknach dialogowych po pewnym czasie
 • Host proxy
 • Port proxy
 • Zapisz pliki przed umieszczeniem
 • Wyświetlaj monit przed przeniesieniem plików na serwer
Walidator W3C
 • Wyświetlaj ostrzeżenia i błędy
 • Pokazuj/nie pokazuj okna dialogowego powiadomienia weryfikatora w3c
Rozmiary okna Różne rozmiary okna
Uwaga:

Zmiany w Porównywaniu plików (wybierz aplikację do porównania plików) są synchronizowane między komputerami o takim samym systemie operacyjnym. 

Jeśli nie można zsynchronizować ustawień w programie Dreamweaver w wersji wcześniejszej niż 2015.0, uaktualnij program do najnowszej wersji. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online