Podręcznik użytkownika Anuluj

Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Synchronizacja ustawień serwisów, preferencji programu, skrótów klawiszowych i przestrzeni roboczych z chmurą Creative Cloud umożliwia płynną pracę w wielu instancjach programu Dreamweaver.

Uwaga:

Począwszy od wersji 2018, architektura synchronizacji ustawień została zmodyfikowana. Wiąże się to z pewnymi zmianami w obiegu pracy w programie Dreamweaver:

 • W przypadku wersji Dreamweaver CC 2015 i starszych funkcja synchronizacji ustawień nie jest już dostępna. Aby używać synchronizacji ustawień, należy przejść na nowszą wersję programu.
 • Opcja wyłączania synchronizacji ustawień z poziomu usługi Creative Cloud nie jest już dostępna (uprzednio można było ją znaleźć na stronie Zarządzanie kontem Creative Cloud).

Subskrypcja Adobe Creative Cloud umożliwia aktywację programu Dreamweaver na dwóch komputerach. Subskrypcja polega na założeniu konta za pomocą identyfikatora Adobe ID użytego przy zakupie tej subskrypcji. Synchronizacja z chmurą jest ściśle powiązana z kontem subskrypcji.

Funkcja synchronizacji ustawień w chmurze ułatwia zachowanie spójności następujących ustawień programu Dreamweaver pomiędzy tymi dwoma komputerami:

 • Preferencje aplikacji:
  • Ogólne: wszystkie preferencje z wyjątkiem ustawień Włącz pliki powiązane oraz Wykryj pliki powiązane dynamicznie.
  • Format kodu: wszystkie preferencje z wyjątkiem bibliotek znaczników.
  • Wskazówki do kodu: wszystkie preferencje z wyjątkiem zmian wprowadzanych za pomocą łącza Edytor biblioteki znaczników.
  • Przebudowa kodu: wszystkie preferencje.
  • Kopiowanie/wklejanie: wszystkie preferencje.
  • Style CSS: wszystkie preferencje.
  • Porównywanie plików: to ustawienie jest synchronizowane tylko między komputerami z takim samym systemem operacyjnym.
  • Typy plików/edytory: tylko Wczytaj ponownie zmodyfikowane pliki oraz Zapisz przy uruchamianiu.
  • Podświetlanie: wszystkie preferencje.
  • Nowy dokument: wszystkie preferencje oprócz domyślnego typu dokumentu (DTD) oraz domyślnego kodowania.
  • Podgląd w przeglądarce: tylko ustawienie Podgląd przy użyciu pliku tymczasowego.
  • Serwis: wszystkie preferencje z wyjątkiem ustawień Zawsze pokazuj <opcje> po &<prawej/lewej>.
  • Walidator W3C: wszystkie preferencje z wyjątkiem zmian wprowadzonych za pomocą opcji „Zarządzaj”.
  • Rozmiary okien: wszystkie preferencje.
  • Na komputerach Mac: ustawienia paska Aplikacja i ramki aplikacji.

Uwaga: Z wyjątkiem funkcji Porównywanie plików, wszystkie wymienione powyżej preferencje są synchronizowane między komputerami niezależnie od ich systemów operacyjnych. Możliwa jest np. synchronizacja między komputerem z systemem Mac i komputerem z systemem Windows.

 • Ustawienia serwisu: wszystkie ustawienia z wyjątkiem nazwy użytkownika i hasła są synchronizowane między komputerami o takim samym systemie operacyjnym. Natomiast nazwy i hasła użytkownika nie można synchronizować.

  Ścieżka i nazwa folderu serwisu lokalnego są synchronizowane wówczas, gdy w tej samej ścieżce istnieje folder o takiej samej nazwie.

  Jeśli serwis nie istnieje na danym komputerze, program Dreamweaver tworzy nowy folder serwisu w położeniu domyślnym; wszystkie ścieżki będą określane jako względne w odniesieniu do tego folderu. Ścieżkę tę można w dowolnym momencie zmienić. Podczas kolejnych synchronizacji będą synchronizowane tylko zmiany w folderze serwisu.

  • Skróty klawiszowe: skróty te są synchronizowane tylko między komputerami o tym samym systemie operacyjnym.
  • Przestrzenie robocze są zapisywane podczas zamykania programu Dreamweaver, a następnie synchronizowane z chmurą. Jeśli chcesz zsynchronizować zmiany przestrzeni roboczych, nie zamykając programu Dreamweaver (w bieżącej sesji), otwórz menu Przestrzenie robocze i kliknij podmenu Zapisz bieżący. Następnie ręcznie zsynchronizuj ustawienia (Preferencje > Synchronizacja ustawień).

  Przestrzenie robocze są synchronizowane tylko między komputerami o tym samym systemie operacyjnym.

  • Urywki kodu: wszystkie urywki kodu są synchronizowane tylko między komputerami o tym samym systemie operacyjnym.
  Uwaga:

  Wybrane ustawienia (np. preferencje) można wyłączyć z synchronizacji. Aby to zrobić, odznacz odpowiednie pole wyboru w oknie dialogowym Preferencje (Ustawienia synchronizacji).

  Synchronizacja z chmurą Creative Cloud nie jest obsługiwana w następujących sytuacjach:

  • Użytkownik korzysta z licencji zbiorowej i zalogował się jako użytkownik anonimowy.
  • Połączenie internetowe komputera wykorzystuje serwer proxy.
  • Użytkownik przełączył się z konta administratora na konto zwykłego użytkownika.

  Ważne: Aby synchronizacja przebiegła pomyślnie, należy sprawdzić, czy nazwy plików ustawień nie zawierają znaków specjalnych (\/:*?"<>|). Pliki z nazwami zawierającymi znaki specjalne nie są synchronizowane; program Dreamweaver wyświetli błąd dla takich plików.

  Pierwsza synchronizacja

  Po uruchomieniu programu Dreamweaver na tym komputerze, na którym został zainstalowany najpierw, zostanie wyświetlone okno dialogowe Synchronizacja ustawień:

  Synchronizuj teraz

  Powoduje natychmiastową synchronizację ustawień z chmurą.

  Zawsze synchronizuj automatycznie

  Powoduje automatyczną synchronizację ustawień. Więcej informacji: Synchronizacja automatyczna.

  Wyłącz synchronizację ustawień

  Powoduje wyłączenie synchronizacji.

  Uwaga:

  Synchronizację można w dowolnym momencie włączyć, używając okna dialogowego Preferencje.

  Zaawansowane

  Powoduje otwarcie opcji Synchronizacja ustawień w oknie dialogowym Preferencje.

  Okno dialogowe Preferencje: Synchronizacja ustawień
  Okno dialogowe Preferencje: Synchronizacja ustawień

  Po uruchomieniu programu Dreamweaver na drugim komputerze zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

  Synchronizacja ustawień. Synchronizuj teraz.

  Synchronizuj chmurę

  Powoduje wprowadzenie ustawień z chmury. Preferencje aplikacji na drugim komputerze zostaną zastąpione ustawieniami uzyskanymi z chmury. Ustawienia serwisu z chmury są dodawane do ustawień na drugim komputerze.

  Synchronizuj lokalne

  Zmiany wprowadzone w preferencjach i ustawieniach serwisu na drugim komputerze również zostaną zachowane i przeniesione do chmury.

  Zawsze synchronizuj automatycznie

  Powoduje automatyczną synchronizację ustawień. Więcej informacji: Synchronizacja automatyczna.

  Zaawansowane

  Powoduje otwarcie opcji Synchronizacja ustawień w oknie dialogowym Preferencje.

  Następujące scenariusze ułatwią wyjaśnienie różnicy między opcjami Synchronizuj chmurę i Synchronizuj lokalne:

  Scenariusz 1

  Użytkownik zmienia preferencje na pierwszym komputerze i synchronizuje te ustawienia z chmurą. Użytkownik zmienia preferencje również na drugim komputerze. Następnie po kliknięciu opcji:

  Synchronizuj chmurę

  Zmiany preferencji na pierwszym komputerze są synchronizowane z drugim komputerem. Zmiany wprowadzone na drugim komputerze zostaną utracone.

  Synchronizuj lokalne

  Zmiany preferencji na drugim komputerze są zachowywane i również synchronizowane z chmurą. Przy następnej synchronizacji pierwszego komputera za pomocą opcji Synchronizuj chmurę zmiany te zostaną wprowadzone na pierwszym komputerze.

  Scenariusz 2

  Synchronizuj chmurę

  Zmiany ustawień serwisu na pierwszym komputerze zostaną „dodane” do ustawień na drugim komputerze.

  Synchronizuj lokalne

  Zmiany na drugim komputerze są zachowywane i synchronizowane z chmurą. Przy następnej synchronizacji pierwszego komputera za pomocą opcji Synchronizuj chmurę nowy serwis zostanie dodany do ustawień na pierwszym komputerze.

  Uwaga:

  Jakiekolwiek zmiany preferencji wprowadzane w czasie trwania synchronizacji nie zostaną zastosowane.

  Importowanie ustawień z wcześniejszych wersji programu Dreamweaver

  Jeśli we wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver zsynchronizowano kiedykolwiek ustawienia z chmurą Creative Cloud, to przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

  Importowanie ustawień do wersji Dreamweaver 2014. Creative Cloud.
  Importowanie ustawień do wersji Dreamweaver 2014

  • Aby zaimportować ustawienia przechowywane w chmurze Creative Cloud, kliknij opcję Importuj ustawienia synchronizacji

  Uwaga: Ta opcja nie będzie już później dostępna. 

  • Aby zsynchronizować ustawienia bieżącej instancji programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud, kliknij opcję Synchronizuj lokalne.
  • Aby ustawienia były od tej pory automatycznie synchronizowane, wybierz opcję Zawsze synchronizuj automatycznie.
  • Aby wyświetlić zaawansowane opcje synchronizacji ustawień, kliknij przycisk Zaawansowane.

  Jeśli we wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver nie zsynchronizowano nigdy ustawień z chmurą Creative Cloud, to zostaną wyświetlone opcje opisane w sekcji Pierwsza synchronizacja.

  Ustawienia będzie też można zaimportować później, korzystając z okna dialogowego Preferencje.

  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje.

  2. Na liście Kategoria kliknij opcję Ustawienia synchronizacji.

  3. Wybierz opcję Importuj ustawienia synchronizacji i kliknij przycisk Zamknij.

   Importowanie ustawień z wcześniejszych wersji programu Dreamweaver

  4. Zamknij program Dreamweaver i uruchom go ponownie, aby zastosować zaimportowane ustawienia.

  Ważne: Opcje wybrane w sekcji Ustawienia do zsynchronizowania nie mają zastosowania przy importowaniu ustawień zapisanych w chmurze. Po wybraniu opcji Importuj ustawienia synchronizacji program importuje wszystkie ustawienia zapisane w chmurze i zastępuje nimi ustawienia lokalne.

  Edytowanie preferencji dotyczących synchronizacji ustawień

  W oknie dialogowym Preferencje można wskazać ustawienia, które mają być synchronizowane, określić sposób rozwiązywania konfliktów podczas synchronizacji, włączyć synchronizację automatyczną albo zainicjować synchronizację na żądanie.

  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

  2. Na liście Kategoria kliknij opcję Ustawienia synchronizacji.

  3. W sekcji Ustawienia do zsynchronizowania kliknij ustawienia, które chcesz zsynchronizować.

  4. Na liście Rozwiązanie konfliktu kliknij opcję określającą sposób rozwiązywania konfliktów podczas synchronizacji. Więcej informacji: Rozwiązywanie konfliktów podczas synchronizacji.

  5. Aby włączyć automatyczną synchronizację co 30 minut, kliknij opcję Włącz automatyczną synchronizację.

  6. Aby zsynchronizować ustawienia w dowolnym momencie (na żądanie), kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

   (13.1) Jeśli w chmurze znajdowały się uaktualnienia, które zostały pobrane do komputera, przycisk Synchronizuj teraz zmieni się w przycisk Zastosuj aktualizacje. Aktualizacje można zastosować od razu. Można jednak również zamknąć okno dialogowe Preferencje, a aktualizacje zastosować w późniejszym czasie. Wprowadzanie zmian w instancji programu Dreamweaver na bieżącym komputerze przed zastosowaniem aktualizacji może doprowadzić do konfliktu. Konflikt taki będzie rozwiązywany zgodnie z ustawieniami rozwiązywania konfliktów.

  7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany wprowadzone w preferencjach synchronizacji ustawień.

  8. Kliknij przycisk Zamknij, aby opuścić okno dialogowe Preferencje.

  Synchronizacja automatyczna

  Automatyczną synchronizację można włączyć jedną z następujących metod:

  • Wybierz opcję Zawsze synchronizuj automatycznie w oknie dialogowym Synchronizacja ustawień.

  Uwaga: Okna dialogowe Synchronizacja ustawień są wyświetlane tylko wtedy, gdy uruchamia się program Dreamweaver po raz pierwszy po zainstalowaniu go na komputerach. Aby wykonać kolejne synchronizacje, należy użyć okna dialogowego Preferencje.

  • Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) albo Dreamweaver > Preferencje (Mac), a następnie opcje Synchronizacja ustawień > Włącz automatyczną synchronizację.

  Po włączeniu automatycznej synchronizacji program Dreamweaver co 30 minut sprawdza, czy w chmurze pojawiły się zmiany. Jeśli tak, automatycznie synchronizuje ustawienia.

  Synchronizacja ręczna

  • Kliknij opcję Synchronizuj teraz w oknie dialogowym Synchronizacja ustawień.
  • Kliknij opcje Edycja > [Identyfikator Adobe ID] > Synchronizuj teraz.

  Jeśli w chmurze są uaktualnienia, to zostaną pobrane do komputera. Przycisk Synchronizuj teraz zmieni się w przycisk Zastosuj. Aktualizacje można zastosować od razu albo w późniejszym czasie. Wprowadzanie zmian w ustawieniach programu Dreamweaver przed zastosowaniem pobranych aktualizacji może doprowadzić do konfliktu. Konflikt taki będzie rozwiązywany zgodnie z ustawieniami rozwiązywania konfliktów.

  • Wybierz polecenie Dreamweaver > Synchronizuj teraz (Mac) lub Edycja > Synchronizuj teraz (Windows).

  Rozwiązywanie konfliktów podczas synchronizacji

  Różnice między ustawieniami na komputerach i w chmurze są rozstrzygane zgodnie z opcjami Rozwiązanie konfliktu w oknie dialogowym Preferencje.

  Jeśli opcja Rozwiązanie konfliktu jest ustawiona na wartość Pytaj o moje preferencje, to w przypadku konfliktu zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

  Okno dialogowe Konflikt ustawień
  Okno dialogowe Konflikt ustawień

  Zaznaczenie pola wyboru Zapamiętaj moje preferencje spowoduje, że wybrana opcja (Synchronizuj lokalne albo Synchronizuj chmurę) zostanie zaznaczona w oknie dialogowym Preferencje.

  WAŻNE: Naciśnięcie klawisza Esc w celu zamknięcia okna dialogowego Konflikt ustawień spowoduje wykonanie działania Synchronizuj lokalne.

  Bezpośredni dostęp do zasobów w chmurze Creative Cloud

  Pliki w chmurze Creative Cloud można otwierać, wybierać lub zapisywać bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika programu Dreamweaver. Zainstaluj narzędzie „Creative Cloud Connection Preview” dostępne w serwisie http://creative.adobe.com/pl.

  Zainstalowanie tego narzędzia powoduje wprowadzenie opcji Pliki Creative Cloud (podświetlonej na ilustracji) w oknach dialogowych Otwórz, Zapisz i Wybierz w programie Dreamweaver.

  Adobe

  Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

  Nowy użytkownik?