Rozwiązywanie problemów z dzieleniem i uruchomieniem w programie Dreamweaver 2015

Zapoznaj się z procedurą rozwiązywania problemów z dzieleniem i uruchamianiem występujących w programie Adobe Dreamweaver 2015.

Problemy z Dzieleniem i Uruchamianiem w programie Dreamweaver 2015

 • Nie można podzielić kodu. W programie Dreamweaver wyświetlany jest komunikat o błędzie na panelu wyjściowym: „Nie można podzielić kodu.” W systemie Mac 10.10 na panelu wyjściowym wyświetlany jest komunikat „Limit czasu operacji dzielenia zostało przekroczony”.
 • Nie można utworzyć dokumentu uruchomienia. W programie Dreamweaver wyświetlany jest komunikat o błędzie, „Nie można utworzyć nowego dokumentu, bo dostosowanie uruchomienia nie powiodło się.”

Rozwiązanie

 1. Uruchom ponownie program Dreamweaver. Jeśli program Dreamweaver nie mógł utworzyć wystąpienia serwera węzła, problem zostanie rozwiązany przez ponowne uruchomienie programu Dreamweaver.

  Jeśli ponowne uruchomienie programu nie pomoże, wykonaj poniższe kroki.

 2. Przypisz określony port do usług z serwera węzła (w tym dzielenie). Upewnij się, że administrator systemu nie zablokował tego portu. Aby to zrobić, utwórz plik o nazwie NodePort.json i podaj w nim numer portu w następującym formacie:

  {
  “toolingport” : <portnumber>
  }
  

  Na przykład, jeśli numerem portu, którego chcesz użyć jest 8010, podaj:

  {
  “toolingport” : 8010
  }
  
  Uwaga:

  Jeśli istnieje już plik NodePort.json z parą klucz-wartość, to nową parę klucz-wartość należy oddzielić przecinkiem albo umieścić w osobnym wierszu.

 3. Zapisz plik NodePort.json w następującej lokalizacji:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\en_US\Configuration
  • Mac OS~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/en_US/Configuration
 4. Uruchom ponownie program Dreamweaver.

 5. Jeśli komunikat o błędzie będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem systemu, aby odblokować adres IP serwera węzła: 127.0.0.1. Następnie ponownie uruchom program Dreamweaver.

Dodatkowe informacje

Program Dreamweaver uruchamia lokalny serwer węzła HTTP dla usługi dzielenia na losowym porcie przypisanym przez węzeł. Dzielenie nie działa, jeśli administrator systemu zablokował co najmniej jedną z następujących opcji:

 • losowy port przypisany przez serwer węzła.
 • adresem IP serwera jest 127.0.0.1.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?