Podgląd urządzenia — rozwiązywanie problemów

Nie udaje się wyświetlić podglądu lub przeprowadzić inspekcji strony WWW na urządzeniach? Przejrzyj poniższe wskazówki, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów z funkcją Podgląd urządzenia w programie Dreamweaver.

Funkcja podglądu stron na wielu urządzeniach została wycofana ze wszystkich wersji programu Dreamweaver 16 listopada 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się z funkcją Podgląd w czasie rzeczywistym, która umożliwia wyświetlanie podglądu stron w wielu przeglądarkach. Dostępne jest następujące obejście dotyczące funkcji Podgląd urządzenia.

Najpierw przejrzyj te porady...

Sprawdź, czy zostały spełnione następujące wymagania wstępne funkcji Podgląd urządzenia. Jeśli problemy nadal występują, zobacz Zaawansowane instrukcje rozwiązywania problemów.

Czy urządzenia i program Dreamweaver mają połączenie z Internetem i są w tej samej sieci?

Usługa Podgląd urządzenia nie będzie działać, jeśli urządzenia oraz komputer, na którym uruchomiono program Dreamweaver, są podłączone do różnych sieci. Na przykład jeśli urządzenie korzysta z połączenia sieciowego udostępnianego przez operatora sieci komórkowej, a program Dreamweaver z sieci domowej, to usługa Podgląd urządzenia nie będzie działać.

Upewnij się, że wszystkie urządzenia oraz komputer pracują w tej samej sieci.

Czy w przeglądarce na urządzeniu została włączona obsługa języka JavaScript i plików cookie?

Funkcja Podgląd urządzenia wymaga, aby w ustawieniach przeglądarki na urządzeniu był włączony język JavaScript oraz obsługa plików cookie. Przejdź do ustawień przeglądarki na urządzeniu, aby odszukać i włączyć opcje języka JavaScript i plików cookie.

Czy używasz tego samego identyfikatora Adobe ID w programie Dreamweaver i na urządzeniach?

Usługa Podgląd urządzenia wymaga zalogowania się na urządzeniach z użyciem identyfikatora Adobe ID. Musi to być ten sam identyfikator Adobe ID, którego użyto do zakupu (lub zainstalowania wersji próbnej) programu Dreamweaver Jeśli masz jeszcze inny identyfikator Adobe ID, to urządzenie potwierdzi wprawdzie prawidłowe zalogowanie, ale nie będzie można wyświetlić podglądu strony, dopóki nie użyje się do logowania tego samego identyfikatora, który jest używany w programie Dreamweaver.

Aby sprawdzić, z jakiego identyfikatora Adobe ID korzystasz aktualnie w programie Dreamweaver, wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj <Twój Adobe ID>.

Czy został otwarty prawidłowy dokument do podglądu?

Technicznie możliwe jest wyświetlenie podglądu na urządzeniu dla każdego dokumentu, który jest rysowany w widoku aktywnym programu Dreamweaver. Dlatego też można wyświetlać na urządzeniach podglądy takich dokumentów, jak HTML i PHP. Jednak przy próbie wyświetlenia podglądu innych plików, np. CSS, XML, LESS i JS, na urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, wskazujący, że w programie Dreamweaver należy otworzyć prawidłowy dokument do podglądu.

Czy masz wymagany dostęp do usługi Podgląd urządzenia?

Jeśli korzystasz z programu Dreamweaver z konta przedsiębiorstwa, możesz nie mieć dostępu do usługi Podgląd urządzenia. Skontaktuj się ze swoim administratorem i sprawdź, czy masz niezbędne uprawnienia do korzystania z tej usługi.

Zaawansowane instrukcje rozwiązywania problemów

Nie udało się uruchomić usługi Podgląd urządzenia

Program Dreamweaver uruchamia lokalny serwer HTTP jako serwer węzła na potrzeby usługi Podgląd urządzenia, korzystając z numeru portu losowo przydzielanego przez ten węzeł. Usługa Podgląd urządzenia nie będzie działać, jeśli administrator systemu zablokował jeden lub oba następujące elementy:

 • losowy port przypisany przez serwer węzła,
 • adres IP serwera localhost, czyli 127.0.0.1.

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać ten problem:

 1. Uruchom ponownie program Dreamweaver. Jeśli program Dreamweaver nie mógł utworzyć instancji serwera węzła, ponowne uruchomienie pozwoli rozwiązać problem.

  Jeśli jednak ponowne uruchomienie nie poskutkuje, przejdź do kroków 2 i 3.

 2. Przypisz określony port dla usług Podgląd urządzenia na serwerze węzła. Wybrany numer portu wraz z kluczem usługi podglądu na urządzeniu należy dodać do pliku NodePort.json. Proces ten opisano tutaj.

Tworzenie pliku NodePort.json

 1. Utwórz plik o nazwie NodePort.json i podaj w nim numer portu w następującym formacie:

  Uwaga:

  Sprawdź, czy administrator systemu nie zablokował tego numeru portu.

  {
  “previewport” : <nr portu>
  }
  

  Na przykład jeśli chcesz użyć portu o numerze 8010, wpisz:

  {
  “previewport” : 8010
  }
  
  Uwaga:

  Jeśli istnieje już plik NodePort.json z parą klucz-wartość, to nową parę klucz-wartość należy oddzielić przecinkiem albo umieścić w osobnym wierszu.

 2. Zapisz plik NodePort.json w następującej lokalizacji:

  • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\pl_PL\Configuration
  • Mac~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/pl_PL/Configuration
 3. Uruchom ponownie program Dreamweaver.

Ustawienia zapory blokują połączenia z programem Dreamweaver

Urządzenia nie będą mogły łączyć się z programem Dreamweaver, jeśli ustawienia zapory na komputerze osobistym lub w systemach przedsiębiorstwa blokują połączenia przychodzące z urządzeń zewnętrznych. 

 1. Skonfiguruj odpowiednio ustawienia zapory na komputerze, aby umożliwić połączenia z urządzeń zewnętrznych. Jeśli korzystasz z komputera w biurze, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

  Przy próbie nawiązania połączenia między urządzeniem zewnętrznym a serwerem węzła programu Dreamweaver może być wyświetlane pytanie o zezwolenie na dostęp, jeśli zapora została skonfigurowana w taki sposób. Dotyczy to np. zapory systemu Windows — jeśli została skonfigurowana, to będzie wyświetlany monit z opcją Zezwalaj na dostęp. Wybierz odpowiednią sieć (publiczną lub prywatną), a następnie kliknij opcję Zezwalaj na dostęp.

  Uwaga: Aby sprawdzić, w której sieci pracuje Twój komputer, otwórz ustawienia Zapory systemu Windows w Panelu sterowania i przejrzyj ustawione opcje.

 2. Przypisz określony port dla usług Podgląd urządzenia na serwerze węzła. Wybrany numer portu wraz z kluczem usługi podglądu na urządzeniu należy dodać do pliku NodePort.json. Proces ten opisano tutaj.

Ustawienia serwera proxy blokują połączenia z urządzeniami zewnętrznymi

Funkcja Podgląd urządzenia może nie działać, jeśli adres IP komputera z programem Dreamweaver nie jest wpisany na białą listę na serwerze proxy.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej dodawania komputera do białej listy w ustawieniach serwera proxy, skontaktuj się z administratorem systemu.

W przeglądarkach na urządzeniach nie włączono obsługi języka JavaScript i plików cookie.

Funkcja Podgląd urządzenia wymaga, aby w ustawieniach przeglądarki na urządzeniu był włączony język JavaScript oraz obsługa plików cookie. Przejdź do ustawień przeglądarki na urządzeniu, aby odszukać i włączyć opcje języka JavaScript i plików cookie. Następnie zeskanuj jeszcze raz kod QR, aby wyświetlić podgląd strony WWW na urządzeniu.

Podgląd nie działa; funkcja przekierowuje mnie do tego artykułu

Funkcja podglądu stron na wielu urządzeniach została wycofana ze wszystkich wersji programu Dreamweaver 16 listopada 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się z funkcją Podgląd w czasie rzeczywistym, która umożliwia wyświetlanie podglądu stron w wielu przeglądarkach. Dostępne jest następujące obejście dotyczące funkcji Podgląd urządzenia.

Przekierowanie do tego artykułu zachodzi w następujących sytuacjach:

 • Urządzenia nie mogą się połączyć z programem Dreamweaver.
  • Urządzenie i program Dreamweaver pracują w różnych sieciach.

   Usługa Podgląd urządzenia nie będzie działać, jeśli urządzenia oraz komputer, na którym uruchomiono program Dreamweaver, są podłączone do różnych sieci. Na przykład jeśli urządzenie korzysta z połączenia sieciowego udostępnianego przez operatora sieci komórkowej, a program Dreamweaver z sieci domowej, to usługa Podgląd urządzenia nie będzie działać.

   Upewnij się, że wszystkie urządzenia oraz komputer pracują w tej samej sieci, a następnie spróbuj jeszcze raz wyświetlić podgląd strony WWW.

  • Ustawienia zapory na tym komputerze nie dopuszczają połączeń przychodzących z urządzeń.
 • Na urządzeniu otwierany jest nieprawidłowy lub nieaktualny adres URL (skrócony adres adobe.ly). Zeskanuj jeszcze raz kod QR, aby wyświetlić podgląd strony na urządzeniach.
 • Otwierasz tę stronę WWW za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11 w systemie operacyjnym Windows 8.1 Pro. Upewnij się, że wersja przeglądarki Internet Explorer to 11.0.9600.17690 lub nowsza albo użyj innej przeglądarki, aby wyświetlić podgląd.
 • Wystąpił błąd wewnętrzny. Spróbuj odczekać chwilę i jeszcze raz wyświetlić podgląd strony WWW albo ponownie uruchom program Dreamweaver.

Obejście w celu wykorzystania funkcji Podgląd urządzenia w programie Dreamweaver

Za pomocą tego obejścia można wyświetlić układ strony na różnych urządzeniach. Wykonaj następujące czynności:

 1. Skonfiguruj serwer testowy, korzystając z łącza Jak skonfigurować serwer testowy.

 2. Zapisz pliki i opublikuj je na serwerze testowym. Włącz standardowy pasek narzędzi (Okno > Paski narzędzi > Standardowy) aby odszukać adres URL strony internetowej na serwerze testowym.

 3. Skopiuj adres URL w programie Dreamweaver i wklej go w przeglądarce mobilnej. Adres URL ma następujący format: http://localhost/Devicepreview/index.html. Zastąp frazę „localhost” adresem IP swojego komputera. Przykład: http://xx.xxx.xxx.xxx/Devicepreview/index.html gdzie xx.xxx.xxx.xxx to adres IP komputera.

 4. Użyj powyższego adresu URL (ze wstawionym adresem IP) na dowolnym urządzeniu, które jest podłączone do tego samego łącza internetowego co komputer. Powinno to pozwolić na wyświetlenie strony internetowej na urządzeniu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto