Stosowanie, usuwanie lub zmiana nazwy stylów klasy CSS

Stosowanie, usuwanie lub zmiana nazwy stylów klasy CSS w programie Dreamweaver

Uwaga:

W programie Dreamweaver i nowszych wersjach panel Style CSS zastąpiono panelem Projektant CSS. Więcej informacji zawiera opis panelu Projektant CSS.

Style klasowe to jedyny rodzaj stylu CSS, który można zastosować do każdego tekstu w dokumencie, niezależnie od znacznika, który tym tekstem steruje. Panel Style CSS wyświetla wszystkie style klasowe, skojarzone z bieżącym dokumentem. Ich nazwy poprzedzone są kropką [.]. Style klasowe są widoczne również w wyskakującym menu Styl w Inspektorze właściwości.

Większość stylów uaktualnia się natychmiast, należy jednak obejrzeć podgląd strony w przeglądarce, aby sprawdzić, czy efekty zastosowania stylu odpowiadają oczekiwaniom. Jeżeli do tego samego tekstu zastosuje się dwa lub więcej stylów, to może dojść między nimi do konfliktu, powodującego nieoczekiwane rezultaty.

Uwaga:

Oglądając podgląd stylów zdefiniowanych w zewnętrznym arkuszu CSS, pamiętaj o zapisaniu tego arkusza stylów. Dzięki temu twoje zmiany zostaną wprowadzone do podglądu strony w przeglądarce.

Stosowanie stylu klasy CSS

 1. Zaznacz tekst w dokumencie, do którego chcesz zastosować styl CSS.

  Jeżeli chcesz zastosować styl do całego akapitu, to umieść punkt wstawiania w tym akapicie.

  Jeżeli zaznaczysz tekst w jednym akapicie, to styl CSS będzie dotyczył tylko tego zaznaczenia.

  Aby wskazać konkretny znacznik, do którego ma zostać zastosowany styl CSS, zaznacz ten znacznik w przyborniku znaczników, który znajduje się na dole po lewej stronie okna dokumentu.

 2. Aby zastosować styl klasowy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz panel Style CSS (Okno > Style CSS) w trybie Wszystko. Kliknij nazwę stylu, który chcesz zastosować, prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zastosuj z kontekstowego menu.

  • Przejdź do Inspektora właściwości HTML. Z wyskakującego menu Klasa wybierz styl klasy, który chcesz zastosować.

  • Kliknij zaznaczony tekst w oknie dokumentu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Style CSS, a następnie nazwę stylu, który chcesz zastosować.

  • Wybierz polecenie Format > Style CSS. Z podmenu wybierz nazwę stylu, który chcesz zastosować.

Usuwanie stylu klasy z zaznaczenia

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, z którego chcesz usunąć styl.
 2. Przejdź do Inspektora właściwości HTML (Okno > Właściwości), otwórz wyskakujące menu Klasa i wybierz polecenie Brak.

Zmiana nazwy stylu klasy

 1. Otwórz panel Style CSS. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl klasowy CSS, którego nazwę chcesz zmienić. Wybierz polecenie Zmień nazwę klasy.
  Uwaga:

  Nazwę klasy możesz również zmieniać, wybierając polecenie Zmień nazwę klasy z menu opcji w panelu Style CSS.

 2. W oknie dialogowym Zmień nazwę klasy sprawdź, czy styl, którego nazwę chcesz zmienić, został zaznaczony w wyskakującym menu Zmień nazwę klasy.
 3. W polu tekstowym Nowa nazwa wpisz nową nazwę klasy i kliknij przycisk OK.

  Jeśli klasa, której nazwa jest zmieniana, zostaje osadzona w sekcji nagłówka bieżącego dokumentu, program Dreamweaver zmieni nazwę klasy oraz wszystkich wystąpień tej klasy w bieżącym dokumencie. Jeśli klasa, której nazwa jest zmieniana, znajduje się w zewnętrznym pliku CSS, program Dreamweaver otworzy ten plik i zmieni w nim nazwę klasy. Program Dreamweaver otworzy również okno Znajdź i zastąp dla całego serwisu, w którym można wyszukać wszystkie wystąpienia starej nazwy klasy w serwisie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?