Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program Dreamweaver z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Dreamweaver i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Dowiedz się, jak importować i eksportować wszystkie ustawienia witryny, w tym ustawienia połączenia FTP, z jednego komputera lub instalacji programu Dreamweaver do drugiego.

Narzędzie CSS Designer umożliwia wizualne tworzenie stylów CSS, plików i kwerend.

Obejrzyj ten samouczek wideo, aby dowiedzieć się, jak używać szablonów Bootstrap w celu szybkiego tworzenia odpowiadających witryn. Więcej informacji o tworzeniu dokumentów Bootstrap możesz znaleźć w tym artykule.

Wypróbuj te rozwiązania przedstawione w tym przewodniku rozwiązywania problemów dotyczącym funkcji Podgląd urządzenia, aby rozwiązać ten problem.

Użyj podglądu w czasie rzeczywistym, aby uzyskać najbardziej dokładny obraz tego, jak strona będzie wyglądać w przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w tym artykule o przeglądaniu stron.

Przeczytaj ten artykuł dotyczący rozwiązywania problemów, jeśli podgląd w czasie rzeczywistym nie działa w programie Dreamweaver.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje, jak odblokować dostęp aplikacji Dreamweaver do innych aplikacji w systemie MacOS 10.14 Mojave. 

Przywrócenie plików preferencji może często pomóc rozwiązać problemy z nieprawidłowym działaniem i błędami. Wypróbuj też rozwiązania w tym przewodniku rozwiązywania problemów programu Dreamweaver, który pozwala rozwiązać różne problemy.

Możesz mieć problem z nieobsługiwanym hasłem SSH podczas klonowania repozytorium lub możesz mieć problem z okienkiem wyskakującym Xcode, jeśli używasz komputera Mac.

Dowiedz się, jak rozwiązać problem z klonowaniem repozytorium SSH lub obejść problem wyskakującego okienka Xcode.

Wykonaj czynności z tego przewodnika rozwiązywania problemów, aby rozwiązać błędy JavaScript w programie Dreamweaver.

Wypróbuj rozwiązania w tym przewodniku rozwiązywania problemów DIY, aby rozwiązać często występujące problemy z programem Dreamweaver.

Możesz zainstalować rozszerzenia i dodatki dla wszystkich aplikacji Creative Cloud za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud na komputer.